Thursday, October 09, 2014

Norton 360

This time is was the Norton 360 technician who remoted into my computer to remove the Browser Champiom virus and when I was suppose to restart my laptop the blue screen appeared, then a black screen telling me it could not restart my computer and to run Computer Repair which I did. 45 minutes later my pc finally started and now seems to be, SEEMS to be working like before and connecting to Skype which it didn't before the restart. Thanks to the reader that suggested using Malware to eliminate problems not detected by Norton. What seemed strange to me was that while chatting with the Norton "tech" he said if what he would try didn't work he would have to connect me with a Virus Removal Tech to solve the problem and there would be a fee for that. It seems kind of ridicules to pay a techinican when I have Norton 360 to protect my pc and that includes viruses so why should I have to pay again for something I already paid for with subscription. Is there no honesty in this world?

On the bright side, the weather is good and we look forward to our trip to Alwernia tomorrow. Zbyszek told us about a car wash for 15zl so we had the car washed yesterday. Now it's time to pack our suitcase, do a little studying and be ready for a 9:30 departure tomorrow morning. It will take 4-5 hours to get there but we'll stop somewhere between Wrocław and Katowice for lunch so we should arrive by 4PM. It will be good to see our friends again, their children and maybe a few relatives who live nearby. As soon as my laptop allows I will post pictures of the trip.

Tym razem technik zajmujący się Nortonem 360 zdalnie dostał się do mojego komputera, aby usunąć wirusa Champiom i kiedy już miałem ponownie uruchomić mojego laptopa, pojawił się niebieski ekran, a potem czarny  informujący mnie, że nie można restartować komputera i trzeba przejść do  Computer Repair , co zrobiłem. 45 minut później mój komputer w końcu zaczął pracować i teraz wydaje się, że działa tak jak poprzednio włącznie ze Skype, którego nie było przed restartem. Dziękuję czytelnikowi, który sugerował użycie Malware  do wyeliminowania problemów niewykrytych przez Nortona. Co wydawało mi się dziwne  podczas rozmowy z technikiem  z Nortona to jest to, jak powiedział, że w przypadku, kiedy on próbował coś zrobić, ale nie działało, to połączyłby mnie z Tech Virus Removal , aby rozwiązać problem i to za opłatą. Wydaje się, że to lekka kpina, aby płacić technikowi, kiedy mam Norton 360, aby chronić mój komputer łącznie z wirusami, więc dlaczego mam płacić jeszcze raz za coś, co zostało już opłacone w abonamencie. Czy nie ma uczciwości na tym świecie?


No comments: