Saturday, May 27, 2023

Panorama...

 If you ever get to Wroclaw, Poland, a must-see is the Panorama Raclawicza painting. I've never experienced a painting where I felt like I was taking part in it like the Panorama. We have seen it before in 2010 and 2016 but the feeling is always the same. I am sure we will see it again in the future.

Wroclaw is smaller than Poznan but their rynek is much bigger and has not been under construction for the last 2 years. They still have the horse-carriage rides if that is your thing. Something that always baffles me is why they have more locations to fly to from their airport than Poznan has. For example, it use to be possible to fly to Malaga or Alicante, Spain from Poznan. Now, you can only fly to Malaga from Wroclaw.

The threat of war continues:

MOSCOW, May 27 (Reuters) - Russia on Saturday dismissed criticism from U.S. President Joe Biden over Moscow's plan to deploy tactical nuclear weapons in Belarus, saying Washington had for decades deployed just such nuclear weapons in Europe.

Russia said on Thursday it was pushing ahead with the first deployment of such weapons outside its borders since the 1991 fall of the Soviet Union and Belarusian President Alexander Lukashenko said the weapons were already on the move.

Jeśli kiedykolwiek będziesz we Wrocławiu, musisz koniecznie zobaczyć Panoramę Racławicką. Nigdy nie doświadczyłem obrazu, w którym czułem się jakbym brał w nim udział tak jak w Panoramie. Widzieliśmy ją już wcześniej w 2010 i 2016 roku, ale uczucie jest zawsze takie samo. Jestem pewien, że zobaczymy ją ponownie w przyszłości.

Wrocław jest mniejszy niż Poznań, ale ich rynek jest znacznie większy i nie był w budowie przez ostatnie 2 lata. Wciąż oferują przejażdżki bryczką, jeśli lubisz takie atrakcje. Coś, co zawsze mnie zaskakuje, to dlaczego mają więcej miejsc, do których można latać z lotniska niż Poznań. Na przykład kiedyś z Poznania można było polecieć do Malagi lub Alicante w Hiszpanii. Teraz do Malagi można polecieć tylko z Wrocławia.

Zagrożenie wojną trwa:

MOSKWA, 27 maja (Reuters) - Rosja odrzuciła w sobotę krytykę ze strony prezydenta USA Joe Bidena w związku z moskiewskim planem rozmieszczenia taktycznej broni nuklearnej na Białorusi, mówiąc, że Waszyngton od dziesięcioleci rozmieszczał właśnie taką broń nuklearną w Europie.

Rosja oświadczyła w czwartek, że forsuje pierwsze rozmieszczenie takiej broni poza swoimi granicami od czasu upadku Związku Radzieckiego w 1991 roku, a białoruski prezydent Aleksander Łukaszenka powiedział, że broń jest już w drodze.

Friday, May 26, 2023

Her birthday.

 Beginning the 79th year of life and looking back, I have had several life-changing experiences. However, 2 of them stand out from the others. The death of my brother was one and the other occurred when I was only 1 year old. Of course, I was unaware of that one.

On this day in 1945, Joan Marion Frederick was born in Cleveland, Ohio. If there is such a thing as a soulmate, she is mine. She rescued me from depression, rekindled my love of nature, gave me the freedom to be me, and most importantly, has loved me for the last 47 years.

Today, I celebrate her birth.

I started it with a breakfast of scrambled eggs, white sausage, and toast. With another beautiful day in front of us, I decided to make an excursion to the city of Wrocław, a 1 1/2-hour drive south of where we live in Poznań. It was a good day for a drive.

I thought that first, we would visit Panorama Racławicka. It is one of the few places in the world where you can admire the relic of nineteenth-century mass culture. We have visited it before, twice.

 The large panoramic painting (15 × 114 m) thanks to the combination of specific painting (special perspective) and technical treatments (lighting, artificial terrain, darkened, winding approach) "transports" the viewer to another reality and another era..

The huge panorama commemorating the victorious battle of Racławice was to be the most important attraction of the General National Exhibition in Lviv in 1894. Jan Styka, the originator of the theme and co-creator of the canvas, decided that it was this "heart-warming" battle that would most fully celebrate the 100th anniversary of the Kościuszko Uprising and pay homage to the heroes fighting in defense of their homeland on the eve of the last partition of Poland. He wasn't wrong. From the opening day - June 5, 1894 - "Racławice" became a must-see on the tourist map, first of Lviv, and then, less than a hundred years later, of Wrocław.

Rozpoczynając 79. rok życia i patrząc wstecz, miałem kilka doświadczeń, które zmieniły moje życie. Jednak 2 z nich wyróżniają się na tle innych. Jednym z nich była śmierć mojego brata, a drugie miało miejsce, gdy miałem zaledwie 1 rok. Oczywiście nie byłem tego świadomy.

Tego dnia w 1945 roku w Cleveland w stanie Ohio urodziła się Joan Marion Frederick. Jeśli istnieje coś takiego jak bratnia dusza, to ona jest moją. Uratowała mnie przed depresją, rozpaliła moją miłość do natury, dała mi wolność bycia sobą, a co najważniejsze, kocha mnie od 47 lat.

Dziś obchodzę jej narodziny.

Zacząłem od śniadania składającego się z jajecznicy, białej kiełbasy i tostów. Mając przed sobą kolejny piękny dzień, postanowiłem wybrać się na wycieczkę do Wrocławia, 1,5 godziny jazdy na południe od naszego miejsca zamieszkania w Poznaniu. To był dobry dzień na przejażdżkę.

Pomyślałem, że najpierw odwiedzimy Panoramę Racławicką. To jedno z niewielu miejsc na świecie, gdzie można podziwiać relikt XIX-wiecznej kultury masowej. Odwiedziliśmy ją już wcześniej, dwukrotnie.

 Wielkie panoramiczne malowidło (15 × 114 m) dzięki połączeniu specyficznego malarstwa (specjalna perspektywa) i zabiegów technicznych (oświetlenie, sztuczny teren, zaciemnione, kręte podejście) "przenosi" widza w inną rzeczywistość i inną epokę.

Ogromna panorama upamiętniająca zwycięską bitwę pod Racławicami miała być najważniejszą atrakcją Powszechnej Wystawy Krajowej we Lwowie w 1894 roku. Jan Styka, pomysłodawca tematu i współtwórca płótna, uznał, że to właśnie ta "chwytająca za serce" bitwa najpełniej uczci setną rocznicę insurekcji kościuszkowskiej i odda hołd bohaterom walczącym w obronie ojczyzny w przededniu ostatniego rozbioru Polski. Nie pomylił się. Od dnia otwarcia - 5 czerwca 1894 roku - "Racławice" stały się obowiązkowym punktem na turystycznej mapie najpierw Lwowa, a niespełna sto lat później - Wrocławia.

Thursday, May 25, 2023

Beautiful day

Such a beautiful day today that I had to take Joan outside for a little cruise around Park Kolegacki. We were there a few years ago but not before the renovation. The change was a big one. It's not a tree park, more like a concrete park but it does make it much nicer for pedestrians. It's far enough from the Rynek that most tourists probably won't take the time to see it. There is a water fountain and several outdoor cafes. During the renovation, some of the original building foundations were uncovered and you can see them at the lower level viewing through glass plates. Of course, parking is a problem.

When we finished that we headed for the Petit Paris bistro but not for coffee. Nearby is a Disabled parking space that we used to take another cruise along the paved path that leads to Citadella Park. I had no plan to walk the whole distance there only using the path to be surrounded by trees and some nice colored weeds and flowers.

Since we were already parked by Petit Paris, we did take advantage of it and had coffee and cheesecake. Of all the places we have tried the cheesecake, I think Petit has the best and biggest piece. Coffee, like in the majority of cafes and restaurants is mediocre at best.

We came back in time for me to do the laundry, and make Honey, Mustard Chicken Pasta for dinner. When it was over, we watched BBC's Earth programs until bedtime.

Tuesday, May 23, 2023

Brodziak Photography

Poznań-based artist Szymon Brodziak, known for his monochromatic work, has achieved further international success. The information comes straight from London, where Brodziak's works have won ten awards and distinctions in the prestigious London Photography Awards competition. This is another confirmation of his place among the world's leading creators of black-and-white photography.

Brodziak won prizes in ten different categories of the competition. The photo Rolls-Royce Wraith #12, taken during a photo session for moto.pl and the Rolls-Royce brand, won in the Commercial Photography Luxury 2023 category.

International awards are part of his path to sharing art. The photographer shares his work both on the global market and locally, through his activity in the Brodziak Gallery in Poznań, where he successfully organizes numerous exhibitions and artistic presentations.-Source-Codziennypoznan.pl.

Poznański artysta Szymon Brodziak, znany ze swoich monochromatycznych prac, odniósł kolejny międzynarodowy sukces. Informacja pochodzi prosto z Londynu, gdzie prace Brodziaka zdobyły dziesięć nagród i wyróżnień w prestiżowym konkursie London Photography Awards. To kolejne potwierdzenie jego miejsca w światowej czołówce twórców fotografii czarno-białej.

Brodziak zdobył nagrody w dziesięciu różnych kategoriach konkursu. Zdjęcie Rolls-Royce Wraith #12, wykonane podczas sesji zdjęciowej dla moto.pl i marki Rolls-Royce, zwyciężyło w kategorii Commercial Photography Luxury 2023.

Międzynarodowe nagrody są częścią jego drogi do dzielenia się sztuką. Fotograf dzieli się swoją twórczością zarówno na rynku globalnym, jak i lokalnie, poprzez działalność w Galerii Brodziak w Poznaniu, gdzie z powodzeniem organizuje liczne wystawy i prezentacje artystyczne.-Źródło-Codziennypoznan.p

Monday, May 22, 2023

Dental.

 It was a rough weekend for Joan. A toothache started Friday night and didn't stop until today. I called the dentist at 8:00, told them the circumstances for the call, and asked how quickly she could be seen. At 11:15 we arrived at the dental clinic. Ortho Aidi where Joan needed an x-ray of her teeth first. It was 9 years the last time she went to a dentist.

The x-ray machine was on the second floor with no elevator but 2 assistants helped her climb the 2 staircases to the room. When it was done, they helped her back down.

After the dentist looked at the x-ray, she said the troubled tooth had to be removed. We thought that was going to happen so it wasn't a surprise. The surprise was the cost, 500 PLN($120). Maybe they classified it as an emergency, I don't know. I do know that 6 months ago at a regularly scheduled appointment, I paid 360 PLN($89). She has another one that should also be extracted but the dentist said to wait until it starts hurting. It will be more difficult to take out either time and she will have to see the dental surgeon. I can't wait to see what that will cost!

To był ciężki weekend dla Joan. Ból zęba zaczął się w piątek wieczorem i nie ustąpił aż do dzisiaj. Zadzwoniłem do dentysty o 8:00, podałem okoliczności i zapytałem, jak szybko mogą ją przyjąć. O 11:15 dotarliśmy do kliniki dentystycznej. Ortho Aidi, gdzie najpierw trzeba było zrobić prześwietlenie zębów. Ostatni raz była u dentysty 9 lat temu.

Aparat rentgenowski znajdował się na drugim piętrze w budynku bez windy, ale 2 asystentki pomogło jej wspiąć się po  schodach do pokoju rtg. Po zakończeniu pomogły jej zejść na dół.

Po tym, jak dentystka obejrzała zdjęcie rentgenowskie, powiedziała, że kłopotliwy ząb musi zostać usunięty. Wiedzieliśmy, że tak się stanie, więc nie było to dla nas zaskoczeniem. Zaskoczeniem był koszt, 500 PLN (120 USD). Może zaklasyfikowali to jako nagły przypadek, nie wiem. Wiem, że 6 miesięcy temu na regularnie zaplanowanej wizycie zapłaciłem 360 PLN (89 USD). Ma jeszcze jeden ząb, który też powinien być usunięty, ale dentysta powiedział, żeby poczekać, aż zacznie boleć. Za każdym razem będzie trudniej go wyjąć i będzie musiała udać się do chirurga szczękowego. Nie mogę się doczekać, aby zobaczyć, ile to będzie kosztować!

Saturday, May 20, 2023

Street renovation

 Another stage of renovation in the center of Poznań is coming to an end. From Friday, drivers will enter the rebuilt street.

The last section of Al. Marcinkowski.

On Friday, May 19, the contractor will start dismantling the construction fence on Al. Marcinkowski at Plac Wolności. This means that drivers will be able to enter the road.

Although drivers will enter the road on Friday, permanent road markings will not be introduced until next week. - This means that after dismantling the roadway fencing, it will be possible to directly access ul. February 23 along the building of the National Museum. However, access to the property at Al. Marcinkowskiego 20, 21 and 22 and deliveries to Galeria MM will take place from ul. February 23. The rebuilt space will also be accessible to pedestrians and cyclists .

After the reconstruction, Marcinkowskiego Avenue has a new surface, new lighting, street furniture and greenery. - Before starting work on Al. Marcinkowski, the composition of the avenue of trees ended at the height of the Raczyński Library. As part of the investment, columnar oaks were planted, which create a new perspective on the building of the National Museum. Thanks to the investment along the entire section of Al. Marcinkowski from ul. St. Marcin, 36 columnar oaks were planted in the museum. In addition, on the islands in front of the building, hedges made of yew, a strong-growing shrub with dark green needles, appeared. The whole is complemented by seasonal flowerbeds on the island between the museum and Plac Wolności.-Source-epoznan.pl

Otwarty zostanie ostatni odcinek Al. Marcinkowskiego.

Właśnie w piątek, 19 maja, wykonawca prac zacznie demontować ogrodzenie budowlane na Al. Marcinkowskiego przy placu Wolności. To oznacza, że na ulicę będą mogli wjechać kierowcy.

Choć kierowcy wjadą na drogę już w piątek, dopiero w przyszłym tygodniu wprowadzane tu będzie stałe oznakowanie poziome. - To oznacza, że po demontażu wygrodzenia jezdni, będzie możliwy bezpośredni dojazd do ul. 23 Lutego wzdłuż budynku Muzeum Narodowego. Natomiast dojazd do posesji przy Al. Marcinkowskiego 20, 21 i 22 oraz dostawy do Galerii MM będą odbywały się od strony ul. 23 Lutego. Przebudowana przestrzeń będzie także dostępna dla pieszych i rowerzystów - podaje PIM.

Aleje Marcinkowskiego po przebudowie to nowa nawierzchnia, nowe oświetlenie, mała architektura, a także zieleń. - Przed rozpoczęciem prac na Al. Marcinkowskiego kompozycja alei drzew urywała się na wysokości Biblioteki Raczyńskich. W ramach inwestycji posadzone zostały dęby kolumnowe, które tworzą nową perspektywę widokową na gmach Muzeum Narodowego. Dzięki inwestycji na całym odcinku Al. Marcinkowskiego od ul. Św. Marcin do muzeum posadzono 36 dębów kolumnowych. Dodatkowo na wyspach przed budynkiem pojawiły się żywopłoty z cisu, czyli silnie rosnącego krzewu o ciemnozielonych igłach. Całość uzupełniają sezonowe kwietniki na wyspie między muzeum a placem Wolności.-Srodlo-epoznan.pl

Friday, May 19, 2023

New surprise.

I was surprised today to receive a message from cousin Tammi saying they are going to be visiting the Upper Peninsula of Michigan this October. They live in Texas and are taking a 2-month vacation including the U.P. They would like to visit the house I built but that won't be possible. No one lives there anymore but the owner has 2 dogs on the property that keep people away from it. 

It pains me to think of my house since they bought it. The cordwood walls were removed, the large windows were replaced with small ones and I'm sure that makes it darker inside the house during the day. They did make a road and bridge over the stream that allows you to drive up to the house. They blocked the road that went through my property to Steve & Joyce's stone house on a hill behind me. Steve had to build a new road just to his house. They were survivalists and never joined in with the community of 510 dwellers.

They will stay in Marquette for 5 days and I will see if my friend Mary can be a tour guide while there.

Byłem dziś zaskoczony, gdy otrzymałem wiadomość od kuzynki Tammi, że w październiku tego roku odwiedzą Górny Półwysep Michigan. Mieszkają w Teksasie i wybierają się na 2-miesięczne wakacje, w tym do U.P. Chcieliby odwiedzić dom, który zbudowałem, ale nie będzie to możliwe. Nikt już tam nie mieszka, ale właściciel ma na posesji 2 psy, które trzymają ludzi z dala od domu. 

Boli mnie myśl o moim domu, odkąd go kupili. Ściany z drewna kordowego zostały usunięte, duże okna zastąpiono małymi i jestem pewien, że przez to w domu jest ciemniej w ciągu dnia. Zrobili drogę i most nad strumieniem, który pozwala podjechać pod dom. Zablokowali drogę, która przechodziła przez moją posiadłość do kamiennego domu Steve'a i Joyce na wzgórzu za mną. Steve musiał zbudować nową drogę do swojego domu. Byli survivalowcami i nigdy nie dołączyli do społeczności 510 mieszkańców.

Zostaną w Marquette przez 5 dni i zobaczę, czy moja przyjaciółka Mary może być tam przewodnikiem.

Thursday, May 18, 2023

Grandson.

Last night, I had a wonderful hour-long conversation with our grandson who recently graduated from Southern Illinois University with a degree in microbiology. I asked him which field of research he was most interested in pursuing, and I was pleasantly surprised to learn that he wants to work in the environmental field. 

During his last year at the university lab, he worked on a project to extract carbon from plastic and convert it into food for NASA space flights. When I asked him about the health implications of consuming such food, he mentioned that they are still figuring it out, but he is intrigued to learn more.

Now that he's had a little break, he's looking for a job in his field, and he's optimistic about the many possibilities out there. I hope he finds what he's looking for and doesn't settle for a job just for the money.

Wczoraj wieczorem odbyłem wspaniałą godzinną rozmowę z naszym wnukiem, który niedawno ukończył Southern Illinois University na kierunku mikrobiologii. Zapytałem go, jaką dziedziną badań jest najbardziej zainteresowany i byłem mile zaskoczony, gdy dowiedziałem się, że chce pracować w dziedzinie ochrony środowiska. 

Podczas ostatniego roku pracy w laboratorium uniwersyteckim pracował nad projektem ekstrakcji węgla z plastiku i przekształcania go w żywność dla lotów kosmicznych NASA. Kiedy zapytałem go o konsekwencje zdrowotne spożywania takiej żywności, wspomniał, że wciąż się nad tym zastanawiają, ale jest zaintrygowany, aby dowiedzieć się więcej.

Teraz, gdy ma małą przerwę, szuka pracy w swojej dziedzinie i jest optymistycznie nastawiony do wielu możliwości. Mam nadzieję, że znajdzie to, czego szuka i nie zadowoli się pracą tylko dla pieniędzy.

Tuesday, May 16, 2023

Rusalka

Natalie came today and while she was with Joan I went to Media Mart and bought an external DVD player. The cost was 129 PLN($31). My Dell laptop is a business model and doesn't contain a DVD player. However, all of the newer laptops don't have one either.

When that was done, I had 2 hours left before I had to return home so I thought I would take a nice walk at Rusalka Lake. The lake is very close to our flat. You just have to walk through the graffitied tunnel and it is on the other side of the short tunnel. After the walk, I have to admit I was a little tired. I need to do more of that but it's a little impossible when Natalie is not here. Taking pictures also gave me a chance to experiment with ISO experiment to change a scene to setting it lighter or daughter. The last time we walked there was 4 years ago but not much has changed.

Natalie przyjechała dzisiaj i kiedy była z Joan poszedłem do Media Mart i kupiłem zewnętrzny odtwarzacz DVD. Kosztował 129 złotych (31 dolarów). Mój laptop Dell jest modelem biznesowym i nie zawiera odtwarzacza DVD. Jednak wszystkie nowsze laptopy również go nie mają.

Kiedy to zrobiłem, zostały mi 2 godziny do powrotu do domu, więc pomyślałem, że pójdę na miły spacer nad jezioro Rusałka. Jezioro znajduje się bardzo blisko naszego mieszkania. Wystarczy przejść przez tunel z graffiti i znajduje się po drugiej stronie krótkiego tunelu. Po spacerze muszę przyznać, że byłem trochę zmęczony. Muszę robić tego więcej, ale to trochę niemożliwe, gdy nie ma tu Natalie. Robienie zdjęć dało mi również szansę na eksperymentowanie z ISO, aby zmienić scenę na jaśniejszą lub córkę. Ostatni raz byliśmy tam 4 lata temu, ale niewiele się zmieniło.

Monday, May 15, 2023

Differrent surprise.

This morning about 8:15, I thought I would make Joan French toast for breakfast. I took out the bread, put 2 pans on the stovetop to accommodate the bread slices, oiled the pans, mixed 2 eggs with a little milk, put some powdered sugar into the sifter, heated up the pans, and put the bread into get toasted. Then, I opened 2 cartons of Danon yogurt to stir. after that, I checked the progress of the toast. To my surprise, the stovetop was turned off. I tried a couple of times to turn it on but nothing worked.

Thinking about why it wasn't working, it finally dawned on me. 2 days ago, in the elevator was a notice from Enea, the electric company, that the electricity would be turned off from 8:30 until 12:00. That was the reason. So, we had to settle for granola with yogurt for breakfast.

The power outage was only off until 11:30. It gave us an opportunity to reflect upon our life in the U.P when we provided our own electricity.

To pass the time, I opened up several of our photo albums from those days and Joan and I relived our time there. Joan remembered Mike & Mary, George & Julie, Steve & Joyce, Mad Mike, and Mike & Kate Hill. I think it was a good exercise for her memory.

Dziś rano około 8:15 pomyślałam, że zrobię na śniadanie tosty francuskie dla Joan. Wyjęłem chleb, postawiłem na kuchence 2 patelnie, żeby pomieścić kromki chleba, nasmarowałem patelnie olejem, wymieszałem 2 jajka z odrobiną mleka, przesiałem trochę cukru pudru przez sitko, rozgrzałem patelnie i włożyłem chleb do tostów. Następnie otworzyłem 2 kartoniki jogurtu Danon, aby wymieszać. Po czym sprawdziłem , jak się opiekają tosty na patelni. Ku mojemu zaskoczeniu, kuchenka była wyłączona. Próbowałem kilka razy ją włączyć, ale nic nie dało.

Myśląc o tym dlaczego nie działa, w końcu coś mi zaświtało w głowie. 2 dni temu w windzie było zawiadomienie od Enei, firmy elektrycznej, że prąd będzie wyłączony od 8:30 do 12:00. To był powód. Musieliśmy więc zadowolić się granolą z jogurtem na śniadanie.

Wyłączenie prądu trwało tylko do 11:30. Dało nam to okazję do zastanowienia się nad naszym życiem w U.P., kiedy to sami zapewnialiśmy sobie prąd.

Aby umilić sobie czas, otworzyłem kilka naszych albumów ze zdjęciami z tamtych dni i razem z Joan przeżywaliśmy wspolnie tam spędzony czas. Joan pamiętała Mike'a i Mary, George'a i Julie, Steve'a i Joyce, Mad Mike'a oraz Mike'a i Kate Hill. Myślę, że było to dobre ćwiczenie dla jej pamięci.

Saturday, May 13, 2023

Natalie & Joseph

 American actress and activist Natalie Portman came to Poznan yesterday to attend the Impact23 conference and visited the Wielkopolska Pediatrics Center. There, with translation by the American ambassador to Poland Marek Brzezinski and his partner - she read fairy tales she had written to small patients. Profits from the sale of the book "Fairy Tales" by Portman, published in Poland, will be donated to the TVN Foundation for support in child psychiatry.

The Oscar-winning actress and activist, and privately a mother of two, met with young patients to read them one of her fairy tales. The book, entitled "Fairy Tales" by Portman and translated by Michal Rusinek on the initiative of Impact, was published in Poland as the only European edition. All proceeds from sales will be donated to the TVN Foundation, which will use them to support Polish child psychiatry.

Speaking of actresses, my own young, actor cousin, Cooper Nelson,  had his first minor role in a new movie starring Kate Beckinsale and Brian Cox, "Prisoner's Daughter".

We had a nice 2 1/2 hour from neighbors who live on our floor. Of course, we had ciasto and coffee and talked about everything except religion.

Our grandson, Joseph, graduated today from the University of Illinois with a degree in microbiology. After a little break, he will start the job search routine.

Amerykańska aktorka i aktywistka Natalie Portman przyjechała wczoraj do Poznania na konferencję Impact23 i odwiedziła Wielkopolskie Centrum Pediatrii. Tam, z tłumaczeniem ambasadora USA w Polsce Marka Brzezińskiego i jego partnerki - czytała małym pacjentom napisane przez siebie bajki. Zyski ze sprzedaży wydanej w Polsce książki "Bajki" Portman zostaną przekazane Fundacji TVN na wsparcie w psychiatrii dziecięcej.

Nagrodzona Oscarem aktorka i aktywistka, a prywatnie mama dwójki dzieci, spotkała się z małymi pacjentami, by przeczytać im jedną ze swoich bajek. Książka zatytułowana "Fairy Tales" autorstwa Portman i przetłumaczona przez Michała Rusinka z inicjatywy Impactu, ukazała się w Polsce jako jedyne europejskie wydanie. Cały dochód ze sprzedaży zostanie przekazany Fundacji TVN, która przeznaczy go na wsparcie polskiej psychiatrii dziecięcej.

Mówiąc o aktorkach, mój własny młody, aktorski kuzyn, Cooper Nelson, miał swoją pierwszą niewielką rolę w nowym filmie z udziałem Kate Beckinsale i Briana Coxa, "Prisoner's Daughter".

Mieliśmy miłe 2 1/2 godziny od sąsiadów, którzy mieszkają na naszym piętrze. Oczywiście mieliśmy ciasto i kawę i rozmawialiśmy o wszystkim oprócz religii.

Nasz wnuk, Joseph, ukończył dzisiaj Uniwersytet Illinois ze stopniem naukowym w dziedzinie mikrobiologii. Po małej przerwie rozpocznie rutynowe poszukiwania pracy.

Friday, May 12, 2023

Conversation

 I had a nice talk with my old neighbor from when I lived in the U.P. She lives on a beautiful piece of property where her husband, Mike, built a very nice house for them. She still lives there but Mike passed away 6 years ago. He was helpful when My own house was almost finished/ It only needed the front door attached and he volunteered to show me how to do it. I miss them both.

We expected to have our old friend Zbyszek's daughter for a visit today. She did come with her young son, Daniel but later than expected. Daniel is 6 years old and speaks 3 languages, Bulgarian, Polish, and English. They live in Bulgaria where he was born.

I went earlier to Sowa's to get ciasto for the meeting and tomorrow's meeting with a neighbor. Malgorzata, Zbyszek's daughter, also brought ciasto from Sowas so we have much left.

Miło rozmawiałam z moją starą sąsiadką z czasów, gdy mieszkałam w U.P. Mieszka na pięknym kawałku ziemi, gdzie jej mąż, Mike, zbudował dla nich bardzo ładny dom. Ona nadal tam mieszka, ale Mike odszedł 6 lat temu. On był pomocny kiedy mój własny dom był prawie skończony/ To tylko potrzebowało frontowych drzwi dołączonych i on ochotniczo pokazywał mnie jak zrobić to. Brakuje mi ich obu.

Spodziewaliśmy się dziś wizyty córki naszego starego przyjaciela Zbyszka. Przyjechała z synem Danielem, ale później niż się spodziewaliśmy. Daniel ma 6 lat i mówi w 3 językach: bułgarskim, polskim i angielskim. Mieszkają w Bułgarii, gdzie się urodził.

Poszedłem wcześniej do Sowy po ciasto na spotkanie i jutrzejsze spotkanie z sąsiadem. Małgorzata, córka Zbyszka, też przyniosła ciasto od Sowy, więc zostało nam dużo.

Thursday, May 11, 2023

Inflation

Food shopping day isn't that much interesting anymore with the constant raising of prices. We have gone from spending $150 a week to $250 on average. I don't know why the government hasn't done anything to put a curb on inflation here. For example; one carton of ice cream cost 17.95 PLN four months ago, today it is 23.95 PLN.

Still not receiving the 1099 forms that allow us to file our U.S. taxes, I tried twice yesterday to call them only to be put on hold again. I didn't. Instead, I called them just as they opened and was able to tell my problem again. Rick took my information and said it would be quicker to have them sent to Karen's address and then have her send them to me. I agreed. It takes 7-10 business days for her to receive the forms and then I will have her FedEx them to us.

The weather has been good the last three days so I have been able to take Joan outside. For her dinner, I made chicken breast w/Italian seasoning(homemade), potatoes, carrots and a salad of lettuce, grated gouda cheese and zucchini, and a mix of mayonnaise and paprika.

Dzień zakupów spożywczych nie jest już tak ciekawy przy ciągłym podnoszeniu cen. Przeszliśmy od wydawania 150 dolarów tygodniowo do średnio 250 dolarów. Nie wiem dlaczego rząd nie zrobił nic, aby ograniczyć inflację. Na przykład; jeden karton lodów kosztował 17,95 zł cztery miesiące temu, dziś jest to 23,95 zł.

Wciąż nie otrzymałem formularzy 1099, które pozwalają nam złożyć nasze amerykańskie podatki, próbowałem wczoraj dwa razy zadzwonić do nich, tylko po to, by znów zostać zawieszonym. Nie zrobiłem tego. Zamiast tego, zadzwoniłem do nich tak jak się otworzyli i byłem w stanie powiedzieć o moim problemie ponownie. Rick wziął moje informacje i powiedział, że byłoby szybciej mieć je wysłane na adres Karen, a następnie mieć ją wysłać je do mnie. Zgodziłem się. To bierze 7-10 dni roboczych dla niej by otrzymać formy i wtedy będę mieć jej FedEx ich do nas.

Pogoda była dobra przez ostatnie trzy dni, więc byłem w stanie zabrać Joan na zewnątrz. Na jej kolację przygotowałem pierś z kurczaka z przyprawami włoskimi (domowej roboty), ziemniaki, marchewkę i sałatkę z sałaty, tartego sera gouda i cukinii oraz mieszanki majonezu i papryki.

Wednesday, May 10, 2023

Anumusic

 Music has always been an integral part of my life. I love playing it, being part of it, and later, being educated about the classical side of it. I tried seeing as many musicians play "live" as possible. Music is my sanctuary.

Our grandchildren both play various different instruments and of course, are from a different generation. Last night, our granddaughter Nicole introduced her mother to a different kind of music, animated music.

Today, her mother, Joan's daughter Karen, passed that information on to us. I am TOTALLY amazed at what I saw and heard. Fortunately, it was all recorded on YouTube so we were able to spend part of this morning viewing the videos. It really is incredible. It is all animated and no human band or group is involved in them.

Animusic, LLC is a dormant animation company specializing in the 3D visualization of MIDI-based music. Founded by Wayne Lytle, it is currently a registered limited liability company in New York and had offices in Texas and California during its active stages. The initial name of the company was Visual Music but was changed to Animusic in 1995.

Unlike many other music visualizations, Animusic uses MIDI information to drive the animation, while other software programs, such as Blender, animate figures or characters to the music. Any animated models in Animusic are created first and are then programmed to follow what the music, or MIDI information, instructs them to do.

Here is the story behind Animusic...https://www.youtube.com/watch?v=s6mK0L2MKnI

Here are the videos...https://www.youtube.com/watch?v=hyCIpKAIFyo&list=PLedr0Ss28QPIblYbOW3KvFEnPs-St698H&index=4

If you have a big-screen TV, these are even better.

What did you think about them?

Muzyka zawsze była integralną częścią mojego życia. Uwielbiam ją grać, być jej częścią, a później kształcić się w kierunku jej klasycznej strony. Starałem się zobaczyć jak wielu muzyków gra "na żywo" jak to tylko możliwe. Muzyka jest moim sanktuarium.

Nasze wnuki grają na różnych instrumentach i oczywiście są z innego pokolenia. Wczoraj wieczorem nasza wnuczka Nicole przedstawiła swojej mamie inny rodzaj muzyki, muzykę animowaną.

Dzisiaj jej mama, córka Joan, Karen, przekazała nam tę informację. Jestem TOTALNIE zdumiony tym, co zobaczyłem i usłyszałem. Na szczęście wszystko zostało nagrane na YouTube, więc mogliśmy spędzić część dzisiejszego poranka na oglądaniu filmów. To naprawdę jest niesamowite. To wszystko jest animowane i żaden ludzki zespół czy grupa nie jest w nie zaangażowana.

Animusic, LLC to uśpiona firma animacyjna specjalizująca się w wizualizacji 3D muzyki opartej na MIDI. Założona przez Wayne'a Lytle'a, jest obecnie zarejestrowaną spółką z ograniczoną odpowiedzialnością w Nowym Jorku, a w czasie swojej aktywności miała biura w Teksasie i Kalifornii. Początkowa nazwa firmy brzmiała Visual Music, ale w 1995 roku została zmieniona na Animusic.

W przeciwieństwie do wielu innych wizualizacji muzycznych, Animusic używa informacji MIDI do napędzania animacji, podczas gdy inne programy, takie jak Blender, animują figury lub postacie do muzyki. Wszystkie animowane modele w Animusic są najpierw tworzone, a następnie programowane tak, aby podążały za muzyką lub informacjami MIDI, które nakazują im robić.

Oto historia Animusic...https://www.youtube.com/watch?v=s6mK0L2MKnI

Oto filmy...https://www.youtube.com/watch?v=hyCIpKAIFyo&list=PLedr0Ss28QPIblYbOW3KvFEnPs-St698H&index=4

Jeśli masz telewizor z dużym ekranem, to są one jeszcze lepsze.

Co o nich sądzicie?

Monday, May 08, 2023

U.S. Taxes

 It has been 3 weeks since I talked with someone in the U.S., Social Security department about getting our 1099 forms for this and last year. I had to wait 1/2 hour before they took my call and then another half hour while he filled out the forms to send them to me. Even though I called their 1-800 phone number which is supposed to be free, my provider here still charged me for the time. The bill was $64(278 PLN).

Now, I will have to call them again to find out why I haven't received the forms.

My backup Asus laptop has finally bit the dust. It would only open with a back screen. From the internet, I found out how to reload Windows 7 and tried that 3 times. Each time. I went through all of the steps for it to restart. However, each time when I did restart it, I received the message, "A Fatal problem has occurred and the computer will not start." I have 3 external drives for saving everything, so I will rely on them. 

To help to learn Spanish. I listen to or watch podcasts/videos from a website, "smalltownspanishteacher". In it, there are stories in Spanish or English where I can learn new vocabulary. I wrote a comment on one of her stories because she also uses stories her listeners write to her. I told her a little bit about my own and she decided to put it into Spanish on her website.  https://youtube.com/watch?v=rey_kN9eDTI

-To było 3 tygodnie odkąd mówiłem z kimś w U.S., Social Security dział o dostawaniu naszych 1099 form dla tego i ubiegłego roku. Musiałem czekać 1/2 godziny zanim wzięli moje wezwanie, a następnie kolejne pół godziny podczas gdy on wypełnił formularze by wysłać je do mnie. Nawet jeśli zadzwoniłem na ich 1-800 numer telefonu, który ma być darmowy, mój dostawca tutaj wciąż obciążył mnie za czas. Rachunek wyniósł 64$(278 zł).

Teraz będę musiał zadzwonić do nich ponownie, aby dowiedzieć się, dlaczego nie otrzymałem formularzy.

Mój zapasowy laptop Asus w końcu przegryzł pył. Otwierał się tylko z tylnym ekranem. Z internetu dowiedziałem się jak przeładować Windows 7 i próbowałem tego 3 razy. Za każdym razem. Przeszedłem przez wszystkie kroki, aby się zrestartował. Jednak za każdym razem, gdy go zrestartowałem, otrzymywałem komunikat "Wystąpił problem fatalny i komputer nie uruchomi się". Mam 3 dyski zewnętrzne do zapisywania wszystkiego, więc będę na nich polegać. 

Pomoc w nauce języka hiszpańskiego. Słucham lub oglądam podcasty/filmy ze strony internetowej, "smalltownspanishteacher". W niej są opowiadania po hiszpańsku lub angielsku, gdzie mogę uczyć się nowego słownictwa. Napisałam komentarz do jednej z jej historii, ponieważ ona również używa historii, które piszą do niej jej słuchacze. Opowiedziałam jej trochę o swojej i postanowiła umieścić ją po hiszpańsku na swojej stronie. https://youtube.com/watch?v=rey_kN9eDTI

Saturday, May 06, 2023

Climate Change

I couldn't help but think about those two words today, May 6th, because it's 12 C, totally cloudy, and raining. When many people think about climate change they think about higher temperatures. However, it is about changes in weather patterns also.

Climate change refers to long-term shifts in temperatures and weather patterns. Such shifts can be natural, due to changes in the sun’s activity or large volcanic eruptions. But since the 1800s, human activities have been the main driver of climate change, primarily due to the burning of fossil fuels like coal, oil, and gas.

Since the early 50s, scientists have been warning the world about the future and how the "change" will affect the planet and humans. The problem of resolution is all of our problems. However, governments and businesses have done very little to resolve what is still happening. Money is the reason. Businesses don't change because they will lose money and governments don't change because of politicians.

It took a 15-year-old girl to bring it to the attention of the world.

Greta Thunberg from Sweden is known for challenging world leaders to take immediate action for climate change mitigation.

Thunberg's activism began when she persuaded her parents to adopt lifestyle choices that reduced their own carbon footprint.. In August 2018, at age 15, she started spending her Fridays outside the Swedish Parliament to call for stronger action on climate change by holding up a sign reading School Strike for Climate. Thunberg initially gained notice for her youth and her straightforward and blunt-speaking manner, both in public and to political leaders and assemblies, in which she criticizes world leaders for their failure to take what she considers sufficient action to address the climate crisis.

Nie mogłem nie myśleć o tych dwóch słowach dzisiaj, 6 maja, bo jest 12 C, całkowicie pochmurno i pada deszcz. Kiedy wiele osób myśli o zmianach klimatu, myśli o wyższych temperaturach. Chodzi jednak również o zmiany we wzorcach pogodowych.

Zmiana klimatu odnosi się do długoterminowych zmian w temperaturach i wzorcach pogodowych. Takie zmiany mogą być naturalne, spowodowane zmianami aktywności Słońca lub dużymi wybuchami wulkanów. Jednak od 1800 roku głównym motorem zmian klimatu jest działalność człowieka, głównie z powodu spalania paliw kopalnych, takich jak węgiel, ropa i gaz.

Od początku lat 50. naukowcy ostrzegają świat o przyszłości i o tym, jak "zmiana" wpłynie na planetę i ludzi. Problem rozwiązania to wszystkie nasze problemy. Jednak rządy i firmy zrobiły bardzo niewiele, aby rozwiązać to, co wciąż się dzieje. Powodem są pieniądze. Firmy nie zmieniają się, bo stracą pieniądze, a rządy nie zmieniają się z powodu polityków.

Potrzeba było 15-letniej dziewczyny, aby zwrócić uwagę świata na ten problem.

Greta Thunberg ze Szwecji znana jest z tego, że rzuciła wyzwanie światowym przywódcom, by podjęli natychmiastowe działania na rzecz łagodzenia zmian klimatu.

Aktywizm Thunberg rozpoczął się, gdy przekonała swoich rodziców do przyjęcia wyborów stylu życia, które zmniejszyły ich własny ślad węglowy. W sierpniu 2018 roku, w wieku 15 lat, zaczęła spędzać swoje piątki poza szwedzkim parlamentem, aby wezwać do silniejszych działań w sprawie zmian klimatu, trzymając znak czytający Strajk szkolny dla klimatu. Thunberg początkowo zyskała uwagę ze względu na swoją młodość i jej prostolinijny i dosadny sposób mówienia, zarówno publicznie, jak i do przywódców politycznych i zgromadzeń, w których krytykuje światowych przywódców za brak podjęcia tego, co uważa za wystarczające działania w celu rozwiązania kryzysu klimatycznego.

Friday, May 05, 2023

Love-Miłość

Yesterday, it was a beautiful day so I went to a carwash to clean our Fiat Panda. It's a white color so the winter dirt shows up easily. While the car was being washed, I walked to the flower shop next to the carwash to view all the different types of flowers they were displaying. One of them caught my eye with its beauty and color. Its name was Dahlia.

I think most men will buy their wives flowers on special occasions but if you love someone, every day is a special occasion. I tried to remember when was the last time I brought her flowers but couldn't remember. That bothered me. I want her to remember my love for her these last 47 years. Her memory is fading but if she can only remember that, I will be satisfied.

So, I bought this flower to give to her today to remind her. It is somewhat ironic that when we met, her name was Joan Flowers. She very much liked the flowers I brought home today.

Wczoraj był piękny dzień więc pojechałem na myjnię umyć naszego Fiata Pandę. Jest  białego koloru, więc zimowy brud łatwo na nim widać. Podczas gdy samochód był myty, poszedłem do kwiaciarni obok myjni, aby obejrzeć różne rodzaje kwiatów, które wystawiali. Jeden z nich przyciągnął mój wzrok swoim pięknem i kolorem. Jego nazwa brzmiała Dahlia.

Myślę, że większość mężczyzn kupi swoim żonom kwiaty na specjalne okazje, ale jeśli kogoś kochasz, każdy dzień to specjalna okazja. Próbowałem sobie przypomnieć, kiedy ostatni raz przyniosłem jej kwiaty, ale nie mogłem. To mnie zaniepokoiło. Chcę, żeby pamiętała moją miłość do niej przez te ostatnie 47 lat. Jej pamięć zanika, ale jeśli może tylko to pamiętać, będę zadowolony.

Kupiłem więc ten kwiat, by dać jej go dzisiaj, by jej przypomnieć. To trochę ironiczne, że kiedy się poznaliśmy, nazywała się Joan Flowers. Bardzo podobały jej się kwiaty, które przyniosłem dziś do domu.

Thursday, May 04, 2023

Another one.


I read the sad news yesterday that another one of the famous singer/songwriters had passed away. The official statement to the press read, "It is with profound sadness that we confirm Gordon Meredith Lightfoot passed away on Monday, May 1st, 2023 at 7:30 pm at Sunnybrook Hospital in Toronto. Canada. He died of natural causes at the age of 84. He is survived by his wife, Kim Hasse, six children-Fred, Ingrid, Eric, Galen, Miles and Meridith--as well as several grandchildren".

He was a Canadian singer-songwriter and guitarist who achieved international success in folk, folk-rock, and country music He is credited with helping to define the folk-pop sound of the 1960s and 1970s. He has been referred to as Canada's greatest songwriter and his songs have been recorded by some of the world's most renowned musical artists. Lightfoot's biographer Nicholas Jennings said, "His name is synonymous with timeless songs about trains and shipwrecks, rivers and highways, lovers and loneliness."

 He topped the US Hot 100 chart with the hits "If You Could Read My Mind"(1970), Sundown"(1974),  "The Wreck of the Edmund Fitzgerald"(1976), and many other hits that appeared in the top 40.

I went today to see the artwork of Cousin Bozenka at the Mad Art Gallery. It is aptly named Mad. I was mad. I couldn't find the gallery in a four-story building. Past the entrance was a board with Mad Galeria Stuki in yellow. However, it didn't say what floor or room. So, I walked up the long flights of stairs to each floor and found the offices of a lot of different lawyers.

The only bright spot was when I gave up and went down all of the stairs. To the right was the exit door but to the left was a double door leading to a courtyard. Out of curiosity, I passed through the door and found a very pleasant, secluded courtyard with a kawiarnia and a large statue of Adam Mickiewicz. It was 1 pm and there was no one sitting at the tables. I like the place because if you don't know it is there, you wouldn't go to it. In other words, no tourists. 

Wczoraj przeczytałem smutną wiadomość, że odszedł kolejny ze słynnych singer/songwriterów. Oficjalne oświadczenie dla prasy brzmiało: "Z głębokim smutkiem potwierdzamy, że Gordon Meredith Lightfoot zmarł w poniedziałek, 1 maja 2023 roku o godzinie 19:30 w Sunnybrook Hospital w Toronto. Kanada. Zmarł z przyczyn naturalnych w wieku 84 lat. Przeżyła go żona, Kim Hasse, sześcioro dzieci-Fred, Ingrid, Eric, Galen, Miles i Meridith, a także kilkoro wnuków".

Był kanadyjskim singer-songwriterem i gitarzystą, który osiągnął międzynarodowy sukces w muzyce folkowej, folk-rock i country. Uważa się, że pomógł zdefiniować folk-popowe brzmienie lat 60. i 70. Określany jest mianem największego kanadyjskiego autora tekstów, a jego piosenki nagrywane były przez najbardziej znanych artystów muzycznych na świecie. Biograf Lightfoota Nicholas Jennings powiedział: "Jego nazwisko jest synonimem ponadczasowych piosenek o pociągach i wrakach statków, rzekach i autostradach, kochankach i samotności."

 Znalazł się na szczycie amerykańskiej listy przebojów Hot 100 z hitami "If You Could Read My Mind"(1970), Sundown"(1974), "The Wreck of the Edmund Fitzgerald"(1976) i wieloma innymi, które pojawiły się w pierwszej czterdziestce.

Poszedłem dziś obejrzeć prace plastyczne kuzynki Bożenki w Galerii Sztuki Szalonej. Trafnie nazywa się ona Szalona. Byłem wściekły. Nie mogłam znaleźć galerii w czteropiętrowym budynku. Obok wejścia wisiała tablica z napisem Mad Galeria Stuki w kolorze żółtym. Nie było na niej jednak napisane, które to piętro czy pokój. Weszłam więc po długich schodach na każde piętro i znalazłam biura wielu różnych prawników.

Jedynym jasnym punktem był moment, kiedy poddałem się i zszedłem po wszystkich schodach. Po prawej stronie były drzwi wyjściowe, ale po lewej podwójne drzwi prowadzące na dziedziniec. Z ciekawości przeszedłem przez te drzwi i znalazłem bardzo przyjemny, zaciszny dziedziniec z kawiarnią i dużym pomnikiem Adama Mickiewicza. Była godzina 13.00 i przy stolikach nikt nie siedział. Lubię to miejsce, bo gdybyś nie wiedział, że tam jest, to byś do niego nie poszedł. Innymi słowy, nie ma turystów.

Tuesday, May 02, 2023

Dinner.

I tried something new for dinner, Mushroom Bolonaise w/rice. I thought Boloniase was just a kind of sauce so I was surprised when there was non in the recipe. To go with that I had a surowka salad and made zucchini bread.

The bread didn't turn out as I expected. I left out the main ingredient, grated zucchini. DUH! As I put the bread into the oven, it seemed a little low in the 2 pans. When I checked the recipe again, I discovered my mistake. However, even without the zucchini, the bread was still good. I think tomorrow I will follow the recipe better.

We started watching the 5th season of The Crown and I have to wonder about how the "Royal Family" allowed their family secrets to be made into a TV series. Being an American, I am not really versed in English history. I was surprised That British King George did not save his cousin, Czar Nicholas of Russia, and his family.

On July 16, 1918, imprisoned Czar Nicholas II, his wife, and their five children were awoken in the middle of the night and led down to a basement room. Bolshevik secret police stormed in, an order of execution was read aloud, and a storm of bullets fired toward the family. Nicholas and his wife died immediately, while his children were bludgeoned, stabbed, and shot again and again until they finally were killed. Imperial Russia was now dead.

In the 15 months from his abdication to his death, royal relations still in power debated if and how they should grant the family asylum, with many of the Romanov descendants believing King George V of England, the czar’s cousin, and grandfather of Queen Elizabeth II, could have saved them.

Spróbowałem czegoś nowego na obiad: pieczarki po bolońsku z ryżem. Myślałam, że Boloniase to po prostu rodzaj sosu, więc byłem zaskoczony,  gdy w przepisie go nie było. Do tego miałem surówkę i zrobiłem chleb z cukinii.

Chleb nie wyszedł tak jak się spodziewałem. Pominąłem główny składnik, czyli startą cukinię. DUH! Gdy włożyłem chleb do piekarnika, wydawał się trochę niski w 2 formach do pieczenia. Kiedy ponownie sprawdziłem przepis, odkryłem swój błąd. Jednakże, nawet bez cukinii, chleb był nadal dobry. Myślę, że jutro będę lepiej przestrzegać przepisu.

Zaczęliśmy oglądać 5 sezon The Crown i muszę się zastanowiać, jak "rodzina królewska" pozwoliła, aby ich rodzinne sekrety zostały przerobione na serial telewizyjny. Będąc Amerykaninem, nie jestem zbytnio zorientowany w angielskiej historii. Byłem zaskoczony, że brytyjski król Jerzy nie uratował swojego kuzyna, cara Mikołaja z Rosji i jego rodziny.

16 lipca 1918 roku uwięziony car Mikołaj II, jego żona i piątka ich dzieci zostali obudzeni w środku nocy i zaprowadzeni do pomieszczenia w piwnicy. Bolszewicka tajna policja wtargnęła do środka, odczytano na głos rozkaz egzekucji i wystrzelono w kierunku rodziny burzę kul. Mikołaj i jego żona zginęli natychmiast, podczas gdy jego dzieci były bite, dźgane i ostrzelane raz po raz, aż w końcu zostały zabite. Cesarska Rosja umarła.

W ciągu 15 miesięcy od abdykacji Mikołaja do jego śmierci, rodziny królewskie bedące wciąż u władzy debatowały, czy i jak powinny udzielić rodzinie azylu, przy czym wielu potomków Romanowów wierzyło, że król Anglii Jerzy V, kuzyn cara i dziadek królowej Elżbiety II, mógł ich uratować.

Monday, May 01, 2023

Rzepak?

2 nice days to be outside, so we searched for rzepak(rapeseed) fields to the north of us. Sadly, many of the fields have gone past the peak for them. We did find 1 just north of Napahanie so I made o few pictures of them. The bigger highlight of our travel was the many, many dandelions that were along the roads. They were very bright yellow and so beautiful.

Back at home, I answered some emails while Joan watched a TV series.

Even though the Rynek has not completed its renovation, there are some sections of the new sidewalks in place allowing some restaurants and cafes to open today. Today, being a national holiday, I am sure those places will have customers once again. Of course, some of the establishments have closed due to the past years of Covid and now the renovations. It is not unusual for this to happen. It is always the possibility for restauranteur.

Because of the duration of the Ukraine war, there is less and less coverage in the media. That is why I add it to this blog.

https://www.reuters.com/world/europe/ukrainian-defenders-oust-russian-forces-some-positions-bakhmut-ukraine-general-2023-05-01

2 ładne dni na bycie na zewnątrz, więc szukaliśmy pól rzepaku(rzepak) na północ od nas. Niestety, wiele pól przekroczyło szczyt dla nich. Znaleźliśmy jedno na północ od Napahanie, więc zrobiłem kilka zdjęć. Większą atrakcją naszej podróży było wiele, wiele mniszków lekarskich, które były wzdłuż dróg. Były one bardzo jasnożółte i tak piękne.

W domu odpisałem na kilka maili, podczas gdy Joan oglądała serial.

Mimo, że Rynek nie zakończył swojego remontu, są już pewne odcinki nowych chodników, dzięki czemu niektóre restauracje i kawiarnie mogą być dziś otwarte. Dziś, jako święto narodowe, jestem pewien, że te miejsca znów będą miały klientów. Oczywiście, niektóre lokale zostały zamknięte z powodu ostatnich lat Covid, a teraz remontów. Nie jest to nic nadzwyczajnego, że tak się dzieje. Zawsze jest taka możliwość dla restauratora.

Ze względu na czas trwania wojny na Ukrainie, w mediach jest coraz mniej relacji. Dlatego dodaję ją do tego bloga.

https://www.reuters.com/world/europe/ukrainian-defenders-oust-russian-forces-some-positions-bakhmut-ukraine-general-2023-05-01

Sunday, April 30, 2023

Rynek progress/Kornik Arboretum

"The first tables on the new sidewalks in the Old Market have already appeared. As the work progresses, there will be more of them successively. The sidewalks in the sections between Wroclawska and Swietoslawska Streets, as well as Franciszkańska and Zamkowa Streets, are nearing completion. The contractor is also laying paving slabs on the remaining sections along the southern and western frontages. More sections will be built where the progress of the work allows. Most of the sidewalks should still be in place this spring so that during the summer season the premises can operate as much as possible - as far as site conditions allow." - Joanna Żabierek, a spokeswoman for the mayor of Poznań and city hall, said in an interview with Gazeta Wyborcza on Friday.  Source-epoznan.pl

Congratulations to the weather forecasters! They got it right for today. It was the perfect weather day to go to Kornik. We arrived at about 10:45 and already the parking lot was full so we had to park in the main square and then I pushed Joan in her wheelchair to the Castle. Walking into the arboretum, I was asked if I had a ticket. The last time we were there, it was free. I bought 2 tickets for 9 PLN each and entered the arboretum. The magnolias were in full bloom and beautiful. Other flowering trees and bushes were also in bloom. Of course, I took pictures during our travel through the place and also discovered some places we hadn't seen before. This was our first trip with the wheelchair and it was a little difficult at times on the dirt pathways but we did see most of this beautiful place. I can only imagine what it must have been like in it's earlier years.

"Pierwsze stoliki na nowych chodnikach na Starym Rynku już się pojawiły. Wraz z postępem prac będzie ich sukcesywnie przybywać. Na ukończeniu są chodniki na odcinkach między ul. Wrocławską a Świętosławską oraz ul. Franciszkańską i Zamkową.Wykonawca układa też płyty chodnikowe na pozostałych fragmentach wzdłuż pierzei południowej i zachodniej. Kolejne odcinki będą budowane w miejscach, gdzie postęp prac na to pozwoli. Większość chodników powinna być jeszcze tej wiosny, by w sezonie letnim lokale mogły działać w możliwie najszerszym zakresie - na tyle, na ile pozwolą warunki na placu budowy" - mówiła w piątek w rozmowie z "Gazetą Wyborczą" Joanna Żabierek, rzeczniczka prasowa prezydenta Poznania i urzędu miasta.

Gratulacje dla prognostyków pogody! Trafili w dziesiątkę na dzisiejszy dzień. To był idealny dzień pogodowy na wyjazd do Kornika. Przyjechaliśmy około 10:45 i już parking był pełny, więc musieliśmy zaparkować na głównym placu, a następnie pchałem Joan w jej wózku inwalidzkim do Zamku. Wchodząc do arboretum zapytano mnie, czy mam bilet. Ostatnim razem, gdy tam byliśmy, było to darmowe. Kupiłam 2 bilety po 9 zł i weszłam do arboretum. Magnolie były w pełnym rozkwicie i piękne. Inne kwitnące drzewa i krzewy również były w rozkwicie. Oczywiście robiłem zdjęcia podczas naszej podróży przez to miejsce, a także odkryłem kilka miejsc, których wcześniej nie widzieliśmy. To była nasza pierwsza podróż z wózkiem inwalidzkim i czasami było trochę trudno na polnych ścieżkach, ale udało nam się zobaczyć większość tego pięknego miejsca. Mogę sobie tylko wyobrazić, jak to musiało wyglądać we wcześniejszych latach.

Saturday, April 29, 2023

Castle & ChatGPT

IF the weather forecast is correct for tomorrow, I plan to take Joan to Kornik where there is a nice little castle. We won't go to see the castle exactly because we have been there several times. The first time we visited the castle it was all gray on the outside and the entrance over the bridge needed repair. However, being a tourist attraction, it has been renovated and looks almost new.

The reason we will go tomorrow is to walk through the gardens behind the castle where you can see many different types of flowering trees and bushes. I know Joan will love that as will I. Just being outside on a sunny day lifts our spirits, not that our spirits are low. Even in this every day more dangerous world, it is good to be alive.

During the recent conversation with Joan's daughter, Karen, she told us she has been using ChatGPT for some of her work projects. ChatGPT is one of the new AI programs that is rapidly spreading among users of the internet.

Since launching in November, ChatGPT has become the fastest-growing app in history and sparked a flurry of activity from Big Tech competitors and investment in generative AI startups like Anthropic and Midjourney.

The runaway popularity of such applications led EU industry chief Thierry Breton and others to call for regulation of ChatGPT-like services.

An organization backed by Elon Musk, the billionaire CEO of Tesla Inc and Twitter, took it up a notch by issuing a letter warning of existential risk from AI and calling for stricter regulations.

Now, at least the EU is trying to get regulations restricting certain things its creators can use.

Jeśli prognoza pogody na jutro się sprawdzi, to planuję zabrać Joannę do Kornika, gdzie jest ładny, mały zamek. Nie pojedziemy dokładnie oglądać zamku, bo byliśmy tam już kilka razy. Gdy pierwszy raz odwiedziliśmy zamek był cały szary z zewnątrz, a wejście przez most wymagało naprawy. Jednak będąc atrakcją turystyczną, został odnowiony i wygląda prawie jak nowy.

Powodem, dla którego pójdziemy jutro jest spacer po ogrodach za zamkiem, gdzie można zobaczyć wiele różnych rodzajów kwitnących drzew i krzewów. Wiem, że Joan to pokocha, tak jak ja. Samo przebywanie na zewnątrz w słoneczny dzień podnosi nas na duchu, a nie to, że nasze duchy są niskie. Nawet w tym codziennie bardziej niebezpiecznym świecie, dobrze jest być żywym.

Podczas ostatniej rozmowy z córką Joan, Karen, powiedziała nam, że używa ChatGPT do niektórych swoich projektów. ChatGPT jest jednym z nowych programów AI, który szybko rozprzestrzenia się wśród użytkowników internetu.

Od momentu uruchomienia w listopadzie, ChatGPT stał się najszybciej rozwijającą się aplikacją w historii i wywołał lawinę aktywności ze strony konkurentów Big Tech i inwestycji w startupy generatywnej AI, takie jak Anthropic i Midjourney.

Ogromna popularność takich aplikacji skłoniła szefa przemysłu UE Thierry'ego Bretona i innych do wezwania do uregulowania usług podobnych do ChatGPT.

Organizacja wspierana przez Elona Muska, miliardera, dyrektora generalnego Tesla Inc i Twittera, podniosła poprzeczkę, wydając list ostrzegający o egzystencjalnym zagrożeniu ze strony AI i wzywając do bardziej rygorystycznych regulacji.

Teraz przynajmniej UE stara się o regulacje ograniczające pewne rzeczy, z których mogą korzystać jej twórcy.

Thursday, April 27, 2023

Exhibition.

Uigestald-2 is a new exhibition in Poznan where 19 outstanding artists from our region show their work. Our young cousin, Bożenka Paluch is one of those artists. The event is taking place from April 21st to May 27th at the MAD Art Gallery on Mielżyński Street. It is an art portfolio presenting the current and future generation of artists associated with the Greater Poland region. This conclusive selection was made by a curatorial Jury appointed by MAD Art Gallery. The Jury deliberations took place on March 1, 2023, during which the Jury selected the works of 17 amazing artists associated with the Wielkopolska region.

It's exciting to have witnessed her growing up from a very young child into a young adult woman. When we first met her she played with toys and always talked with me. Not knowing the language then, I thought I was learning new words from her so I tried to use them. When I used them with her mother, her mother didn't understand them. I told her I had just learned them from Bożenka. Her mother told me that Bożenka often makes up her own words.

Uigestald-2 to nowa wystawa w Poznaniu, na której swoje prace pokazuje 19 wybitnych artystów z naszego regionu. Jedną z tych artystek jest nasza młoda kuzynka, Bożenka Paluch. Wydarzenie odbywa się od 21 kwietnia do 27 maja w Galerii Sztuki MAD przy ulicy Mielżyńskiego. Jest to portfolio artystyczne prezentujące obecne i przyszłe pokolenie artystów związanych z Wielkopolską. Tego rozstrzygającego wyboru dokonało kuratorskie Jury powołane przez Galerię Sztuki MAD. Obrady Jury odbyły się 1 marca 2023 roku, podczas których Jury wybrało prace 17 niesamowitych artystów związanych z Wielkopolską.

To ekscytujące być świadkiem jej dorastania z bardzo małego dziecka w młodą dorosłą kobietę. Kiedy spotkaliśmy się po raz pierwszy, bawiła się zabawkami i zawsze ze mną rozmawiała. Nie znając wtedy języka, myślałam, że uczę się od niej nowych słów, więc starałam się ich używać. Kiedy użyłem ich w rozmowie z jej matką, nie zrozumiała ich. Powiedziałam jej, że nauczyłam się ich od Bożenki. Jej mama powiedziała mi, że Bożenka często wymyśla własne słowa.

Wednesday, April 26, 2023

Winter?

We went to the GP and he recommended Joan see a pulmonary specialist about her cough. It has become less often recently so maybe we will wait for a week or two and see what happens.

Colder today than yesterday. Seems like we are going backward to winter, not forward to spring.

We watched an interesting documentary about the flood each year in the Kalahari desert and how it affects animal and bird life. It was from National Geographic.

I think the stage is set for the 2024 Presidential election already. It will be a repeat of 2020. Many people do not want either to be the candidates. I don't want either candidate either but I have to vote so it will be Biden again.

Byliśmy u lekarza pierwszego kontaktu i on zalecił Joannie wizytę u specjalisty od pulmonologii w sprawie jej kaszlu. Ostatnio rzadziej, więc może poczekamy tydzień lub dwa i zobaczymy co się stanie.

Dziś jest chłodniej niż wczoraj. Wygląda na to, że cofamy się do zimy, a nie do wiosny.

Obejrzeliśmy ciekawy dokument o powodzi, która ma miejsce każdego roku na pustyni Kalahari i jak wpływa na życie zwierząt i ptaków. To było z National Geographic.

Myślę, że scena jest już ustawiona na wybory prezydenckie w 2024 roku. Będzie to powtórka z 2020 roku. Wiele osób nie chce, aby któryś z nich był kandydatem. Ja też nie chcę żadnego z kandydatów, ale muszę głosować, więc znowu będzie to Biden.

A schedule?

The day began at 8:30 waking up and checking emails. At 9:00 I helped Joan out of bed, dressed her, and made a breakfast smoothie with 3 bananas. That was a mistake for me. 10 minutes after I finished mine I had to make several trips to the bathroom. It didn't affect Joan at all. 

At 10:20 Natalie arrived to sit with Joan while I went to meet Radek at his house. Usually. I have a second breakfast with him but this morning I declined it and only had tea. He told me he was going to Katowicie on the weekend for a tango event and then on Monday to Wroclaw to see his lady friend. He will stay there for the Constitution Event on Wednesday so we won't meet next week.

I arrived back home at 13:00 and quickly put on Joan's shoes and coat to go for our hair appointment at 13:30. Normally it takes about 10 minutes to get there but not now. There are so many streets closed for renovation that it took me 1/2 to finally arrive at the salon. IMHO, whoever designates what streets are to be renovated and when should be fired. The center of the city is a total disaster. I can only imagine how difficult it would be for a foreigner to find the place he/she is looking for.

So, we arrived 15 minutes late but the hairdresser was waiting for us. Parking was also a problem to find and I had to use the underground lot at Plac Wolnosci and then wheelchair Joan down to the salon. 

My "time schedule" was all messed up and I had to settle for making spaghetti for dinner, not what I had planned. I don't like that when it happens.

Meanwhile.....

KYIV, April 25 (Reuters) - Ukrainian forces based on the western side of the River Dnipro are frequently carrying out raids on the eastern bank near the city of Kherson to try to dislodge Russian troops, a regional official said on Tuesday.

Russian forces have held the eastern side of the Dnipro near Kherson since retreating from the southern city in November after months of occupation, but Ukraine is expected to launch a spring counteroffensive to try to recapture more territory.

Dzień rozpoczął się o 8:30 pobudką i sprawdzeniem maili. O 9:00 pomogłam Joannie wstać z łóżka, ubrałam ją i zrobiłam śniadaniowe smoothie z 3 bananów. To był dla mnie błąd. 10 minut po tym jak skończyłem swoje musiałem odbyć kilka podróży do łazienki. Nie wpłynęło to w ogóle na Joan. 

O 10:20 przyjechała Natalia, żeby posiedzieć z Joanną, podczas gdy ja poszedłem spotkać się z Radkiem u niego w domu. Zazwyczaj. Mam u niego drugie śniadanie, ale tego ranka odmówiłam i wypiłam tylko herbatę. Powiedział mi, że w weekend jedzie do Katowic na imprezę tangową, a następnie w poniedziałek do Wrocławia do swojej przyjaciółki. Zostanie tam na imprezę Konstytucji w środę, więc nie spotkamy się w przyszłym tygodniu.

Wróciłem do domu o 13:00 i szybko założyłem buty i płaszcz Joanny, aby pójść na naszą wizytę u fryzjera o 13:30. Normalnie zajmuje to około 10 minut, aby tam dotrzeć, ale nie teraz. Jest tyle ulic zamkniętych na czas remontu, że zajęło mi to 1/2, by w końcu dotrzeć do salonu. IMHO, ktokolwiek wyznacza jakie ulice mają być remontowane i kiedy powinien zostać zwolniony. Centrum miasta to totalna katastrofa. Mogę sobie tylko wyobrazić, jak trudno byłoby obcokrajowcowi znaleźć miejsce, którego szuka.

Tak więc, przybyliśmy 15 minut późno, ale fryzjer czekał na nas. Problemem było również znalezienie parkingu i musiałam skorzystać z podziemnego parkingu na Placu Wolności, a następnie zjechać wózkiem Joanny do salonu. 

Mój "plan czasowy" był cały w rozsypce i musiałam zadowolić się zrobieniem spaghetti na kolację, nie to co planowałam. Nie lubię tego, gdy tak się dzieje.

Tymczasem.....

KYIV, 25 kwietnia (Reuters) - Ukraińskie siły oparte na zachodniej stronie rzeki Dniepr często przeprowadzają naloty na wschodnim brzegu w pobliżu miasta Chersoń, aby spróbować wyprzeć rosyjskie wojska, regionalny urzędnik powiedział we wtorek.

Rosyjskie siły trzymały wschodni brzeg Dniepru w pobliżu Chersonia od czasu wycofania się z południowego miasta w listopadzie po miesiącach okupacji, ale oczekuje się, że Ukraina rozpocznie wiosenną kontrofensywę, aby spróbować odzyskać więcej terytorium.

Monday, April 24, 2023

Monday, Monday.

Actually, days of the week don't have much importance to us being retired. Sometimes I have to check my phone to see what day it is. The only days I was sure of were Saturday and Sunday. Saturday because I always met with my friend Joanna but now she is gone. Sunday because I Skype with Carmelo from Spain, Michał & Małgorzata, and later, Joan and I with Karen. Tuesday is with Radek but that can change any week. So, not having anything specific to do today, we kind of stayed in bed until noon.

After our breakfast, on YouTube we watched Lyrically Speaking with David Crosby. For many years, he was part of a magical music group called Crosby, Stills, and Nash. Unfortunately, He died just a few weeks ago. He was an excellent songwriter and musician. Hearing him tell the stories of how or why he wrote some of his songs was interesting. I would say he was an erudite songwriter, for sure.

Sometimes I think moving to Poland was a mistake but only for one reason. We missed out on seeing Joan's grandchildren grow into adults and having that time together. Also, not being able to see my own son. Yes, we Skype with Joan's daughter every Sunday but you know that is not the same as seeing the grandkids in person. That is the only reason. 

Living here has given me the opportunity to find out so much about my ancestry and meet so many cousins in different regions of Poland. Plus, we have been fortunate enough to visit many other countries and experience their cultures. Joan was able to visit the country of her origin, Hungary, twice. We could never have done that living in the U.S. So, I have no regrets in our decision to move here.

Właściwie dni tygodnia nie mają większego znaczenia dla nas będących na emeryturze. Czasami muszę sprawdzić w telefonie, jaki jest dzień. Jedyne dni, których byłam pewna to sobota i niedziela. Sobota, bo zawsze spotykałam się z moją przyjaciółką Joanną, ale teraz jej nie ma. Niedziela bo Skype z Carmelo z Hiszpanii, Michał & Małgorzata, a później Joanna i ja z Karen. Wtorek jest z Radkiem ale to może się zmienić w każdym tygodniu. Tak więc, nie mając nic konkretnego do zrobienia dzisiaj, tak jakbyśmy zostali w łóżku do południa.

Po śniadaniu, na YouTube obejrzeliśmy Lyrically Speaking z Davidem Crosby. Przez wiele lat był on częścią magicznej grupy muzycznej o nazwie Crosby, Stills, and Nash. Niestety, zmarł zaledwie kilka tygodni temu. Był doskonałym autorem piosenek i muzykiem. Słuchanie jego opowieści o tym, jak lub dlaczego napisał niektóre ze swoich piosenek było interesujące. Powiedziałbym, że na pewno był erudytą w pisaniu piosenek.

Czasami myślę, że przeprowadzka do Polski była błędem, ale tylko z jednego powodu. Przegapiliśmy możliwość zobaczenia, jak wnuki Joan wyrastają na dorosłych i spędzenia tego czasu razem. Nie mogliśmy też zobaczyć mojego własnego syna. Owszem, co niedzielę rozmawiamy przez Skype z córką Joan, ale wiesz, że to nie to samo, co zobaczyć wnuki osobiście. To jest jedyny powód. 

Mieszkanie tutaj dało mi możliwość dowiedzenia się tak wiele o moim pochodzeniu i poznania tak wielu kuzynów w różnych regionach Polski. Ponadto, mieliśmy szczęście odwiedzić wiele innych krajów i poznać ich kulturę. Joan była w stanie odwiedzić kraj swojego pochodzenia, Węgry, dwukrotnie. Nigdy nie moglibyśmy tego zrobić mieszkając w USA. Nie żałuję więc naszej decyzji o przeprowadzce tutaj.

Sunday, April 23, 2023

No sun.

OK, we have had our 2 days of sunshine and now it's back to gray skies, rain, and temperatures down to 12 C during the day. Global warming seems to have the opposite effect here in Poland,

My cousin told me a few months ago that the rate of exchange of money will start getting lower for us. I didn't believe him. However, in the last 3 months, the dollar has dropped from 4.47 PLN for $1.00 to 4.19 PLN for $1;00. That means if I had $2,000 to exchange for PLN, we would get 600 PLN less. That is almost 3 weeks of food. There is no sign of it getting better but who knows how they measure an increase or decrease? If this government would work to lower inflation, that would help but prices are still going up.

We didn't do much today because of the weather. I did see a neighbor while in the elevator and invited him and his wife over for coffee and ciasto next Thursday. This Tuesday we have our haircut after my meeting with Radek, Wednesday Joan has an appointment with the GP, and Thursday the neighbors will come. A busy week for us.

OK, mieliśmy nasze 2 dni słońca, a teraz znowu jest szare niebo, deszcz i temperatury do 12 C w ciągu dnia. Globalne ocieplenie wydaje się mieć odwrotny efekt tutaj w Polsce,

Mój kuzyn powiedział mi kilka miesięcy temu, że kurs wymiany pieniędzy zacznie się dla nas obniżać. Nie wierzyłem mu. Jednak w ciągu ostatnich 3 miesięcy dolar spadł z 4,47 zł za $1,00 do 4,19 zł za $1;00. To oznacza, że gdybym miał 2000$ do wymiany na złotówki, to dostalibyśmy 600 zł mniej. To jest prawie 3 tygodnie jedzenia. Nic nie wskazuje na to, że będzie lepiej, ale kto wie, jak oni mierzą wzrost lub spadek? Gdyby ten rząd pracował nad obniżeniem inflacji, to by pomogło, ale ceny wciąż idą w górę.

Nie zrobiliśmy dużo dzisiaj z powodu pogody. Widziałem sąsiada podczas gdy w windzie i zaprosiłem go i jego żonę na kawę i ciasto w następny czwartek. W najbliższy wtorek jesteśmy u fryzjera po moim spotkaniu z Radkiem, w środę Joanna ma wizytę u lekarza rodzinnego, a w czwartek przyjdą sąsiedzi. Pracowity tydzień dla nas.

Saturday, April 22, 2023

No Citadela.

Visiting Citadela Park was the idea for this nice day. However, I forgot it was Saturday and the parking around the park was impossible to get. So, the alternative was Solacz Park.

As usual, we are never disappointed to visit this park. I can't go there without thinking of my friend Joanna who died 3 months ago. Her house is only about 100 meters from there. It was purchased by her parents many, many years ago. Actually, he bought 3 houses, 1 for each child he had.

The biggest change in the park over the last few years has been the renovation of the hotel in the park along with their restaurant. Some years ago, before the renovation, a friend of mine from New York was not happy with it. For me, even then the hotel seemed good.

The park was also filled with people but I had no problem finding a parking place. We walked around the park, sitting in different areas, for about 2 hours. We especially like the playground and watching the little kids play on the different equipment.

Before we left, I took pictures of some of the houses close to the park. It is no wonder that this area has the most expensive real estate in Poznan.

Odwiedzenie Parku Citadela było pomysłem na ten miły dzień. Zapomniałem jednak, że była sobota, a parking wokół parku był nie do zdobycia. Alternatywą był więc Park Solacza.

Jak zwykle nigdy nie zawiedliśmy się na wizycie w tym parku. Nie mogę tam iść nie myśląc o mojej przyjaciółce Joannie, która zmarła 3 miesiące temu. Jej dom znajduje się zaledwie około 100 metrów od tego miejsca. Został on zakupiony przez jej rodziców wiele, wiele lat temu. Właściwie kupił 3 domy, po jednym dla każdego dziecka, które miał.

Największą zmianą w parku w ciągu ostatnich kilku lat był remont hotelu w parku wraz z ich restauracją. Kilka lat temu, przed remontem, mój znajomy z Nowego Jorku nie był z niego zadowolony. Dla mnie nawet wtedy hotel wydawał się dobry.

Park również był wypełniony ludźmi, ale nie miałem problemu ze znalezieniem miejsca parkingowego. Spacerowaliśmy po parku, siedząc w różnych miejscach, przez około 2 godziny. Szczególnie spodobał nam się plac zabaw i obserwowanie małych dzieci bawiących się na różnych urządzeniach.

Zanim wyszliśmy, zrobiłam zdjęcia kilku domów w pobliżu parku. Nic dziwnego, że w tej okolicy znajdują się najdroższe nieruchomości w Poznaniu.

Friday, April 21, 2023

The Gardens.

 A beautiful Spring day with clear, blue skies and sunshine. It was a perfect day to take Joan to the botanical gardens.

We woke up late. 10:30, so we had a quick breakfast of granola with yogurt. We waited until 13:00(1 PM) to go first to the post office to resend our application for a disability parking permit, and then it was a short distance to the entrance of the gardens.

Spring does not afford a lot of flowers or flowering plants but still worth spending time there. Without the noise of the city surrounding the gardens, it's almost like being in nature. Perhaps next time we will put earplugs in the alleviate the noise.

Still, there was enough of color to take the pictures I posted plus we always like seeing the whole structures of the trees when not hidden by the leaves. One tree, in particular, had 12 trunks. It's always nice to see the tal blue spruce with many cones at the top of them. The one picture of the white building is where we live, right across the street from the gardens.

Piękny wiosenny dzień z czystym, niebieskim niebem i słońcem. To był idealny dzień, aby zabrać Joannę do ogrodów botanicznych.

Obudziliśmy się późno. 10:30, więc zjedliśmy szybkie śniadanie w postaci granoli z jogurtem. Czekaliśmy do 13:00(1 PM), aby pójść najpierw na pocztę, aby ponownie wysłać nasz wniosek o pozwolenie na parkowanie dla osób niepełnosprawnych, a następnie był to krótki dystans do wejścia do ogrodów.

Wiosna nie pozwala na wiele kwiatów czy kwitnących roślin, ale i tak warto spędzić tam czas. Bez hałasu miasta otaczającego ogrody, to prawie jak przebywanie na łonie natury. Być może następnym razem włożymy zatyczki do uszu, aby złagodzić hałas.

Mimo to, było wystarczająco dużo kolorów, aby zrobić zdjęcia, które zamieściłem plus zawsze lubimy widzieć całe struktury drzew, kiedy nie są ukryte przez liście. Jedno drzewo, w szczególności, miało 12 pni. Zawsze miło jest zobaczyć tal niebieski świerk z wieloma szyszkami na ich szczycie. Na jednym zdjęciu białego budynku jest miejsce, w którym mieszkamy, dokładnie po drugiej stronie ulicy od ogrodów.