Monday, December 24, 2012

Favorki recipe


I had several people ask for the recipe so here's my mom's recipe..........
3 cups flour
6 egg yolks
2 tsp sugar
1 tsp vanilla
1 shot of vodka or good whisky
1 cup evaporated milk

Mix all ingredients in a bowl. If the dough is still sticky, it shouldn't be, add a little more flour. Put the "lump" into the refrigerator for an hour to make it harder. When you have it mixed into one lump, hand roll it on a floured countertop into one long roll. Cut the roll into 2" sections. Take one section, rolling pin and on a floured countertop roll it out from the center. Keep rolling until you have one large, flat, very thin piece. The secret to chrushchiki is to get the roll out as thin as you can so they do not turn out thick when you fry them. Once you have the rolled out piece, cut it into 1 to 1 1/2" long strips. Cut from the top of the spread out dough to the bottom. Next, cut each strip into 3 to 4 inch pieces. Make the cuts at an angle. In each little one you make put a cut in the middle big enough to take the bottom of the strip, push it through the center slit and pull it through to make a "bowtie". For a plate full of chrushciki like in my picture we used 3 rolled out sections.

As you make the bowties put them on one plate for frying. To fry, use a large skillet and melt enough lard so there is about 1 1/2" inches when it's all melted. DON'T use oil. It should be real lard. Oil, of any kind, will not make the chrushciki crunchy. When you start cutting the long strips there will be a little cut off that you don't want to use. Keep it for a little test you do of the lard to see if it's hot enough to use. Take a piece of this cut off dough, flatten it out like the thickness of your strips and put it into the hot lard. If it pops up in a short time and looks light brown when you turn it over, the lard is ready to be used. Start frying the strips, usually less than a minute on each side until light brown. Take them out, put them on a paper towel on a plate to dry for a minute, then onto a bigger plate. Use powdered sugar and a sifter to lightly cover each one. Continue frying until all done and............woila........you have chruschiki.

If you're lucky enough to have a Polish deli near you, go there and buy Smalec. It's what is traditionally used in Poland to fry the Chrushciki. Take some pictures while you make them and send them to me. Most important is the roll out each section so the dough is very thin. The more times you make them, you'll know when the roll out is enough.


Joan's batch today.
 

Miałem kilka osób pyta na recipi więc oto przepis mojej mamy ..........3 szklanki mąki6 żółtek2 łyżeczki cukru1 łyżeczka wanilii1 strzał wódki lub dobre whisky1 szklanka mleko zagęszczone
 
Wymieszać wszystkie składniki w misce. Jeśli ciasto jest jeszcze lepki, to nie powinno być, dodać trochę więcej mąki. Umieścić "guzek" do lodówki na godzinę, aby było trudniej. Kiedy już to miesza w jedną bryłę, ręcznie toczyć na posypanej mąką blacie w jeden długi rolki. Pokroić bułkę do 2 "sekcji. Weź jedną sekcję, rolling pin i na posypanej mąką blacie rozwałkuj od centrum. Zachowaj toczenia aż masz jedną dużą, płaską, bardzo cienki kawałek. Sekret chrushchiki jest dostać Rozwałkować cienkie jak można, żeby nie okazać się gruba, gdy smażyć. Gdy masz rozwijali kawałek, pokroić w 1 do 1 1/2 "długie paski. Wycięta z góry rozłożone ciasta do dołu. Następnie wyciąć każdy pasek w 3 do 4 cm kawałki. Ciąć pod kątem. W każdym maleństwa zrobić umieścić cięcia w środku wystarczająco duży, aby zrobić spód taśmy, naciśnij ją przez szczelinę środka i wyciągnij go, aby mogły mieć "bowtie". Na talerzu pełnym chrushciki jak w moim zdjęciu użyliśmy 3 rozwijane sekcje.

 
Jak uczynić muszki umieścić je na jednej płycie do smażenia. Do smażenia, należy użyć dużej patelni i topić tyle smalcu więc jest o 1 1/2 "cale kiedy wszystko stopione. NIE stosować oleju. Powinien być prawdziwy smalec. Oil, jakiegokolwiek rodzaju, nie będzie się chrupiące chrushciki . Po rozpoczęciu cięcia długie paski będą trochę odciąć, że nie chcesz używać. Zachowaj to dla małego testu robisz z smalcem, aby sprawdzić, czy jest wystarczająco ciepło, aby użyć. Weź kawałek tego kroju off ciasta, spłaszczyć go jak od grubości paski i włożyć do gorącego smalcu. Jeśli pojawia się w krótkim czasie i wygląda jasnobrązowy po włączeniu go, smalec jest gotowy do użycia. Zacznij smażenia paski , zwykle mniej niż minutę z każdej strony, aż jasnobrązowy. Weź je, je na papierowym ręczniku na talerzu do wyschnięcia na minutę, a następnie na większym talerzu. Użyj cukier puder i Sifter aby lekko przykryć każdą z nich. Kontynuuj smażenie aż wszystko zrobione i ............ woila ........ masz chruschiki.Jeśli masz szczęście wystarczy, aby mieć polskie delikatesy w pobliżu, tam i kupić smalec. To, co jest tradycyjnie stosowana w Polsce smażyć Chrushciki. Zrobić kilka zdjęć podczas zrobić je i wysłać je do mnie. Najważniejsze jest to bułka z każdej sekcji więc ciasto jest bardzo cienka. Im więcej razy je zrobić, dowiesz się, kiedy z rolki wystarczy.


No comments: