Friday, December 21, 2012

4 days.

Four days left. I shopped yesterday and bought two books for Joan for Christmas but it's not enough yet. I want to buy her something more personal like clothing but it's always taking a chance because of the difference in sizes of clothing so I need to take her with me and I'd rather surprise her with something rather than have her buy it. What to do! What to do!

Christmas day dinner is all selected, roasted duck, mashed potatoes, beans, noodles with poppyseed mushroom soup, apple pie and favorki. It all sounds good. Sunday we'll make the favorki starting in the morning when we wake up. It's a long process but worth it when they are all done.

Wigilia we'll spend alone without the traditional Polish dishes, something I will miss. Of course, I always remember my young years when it was spent with aunts, uncles and cousins, waiting for the first star, the twelve dishes we had to eat some of each even if we didn't like something, Christmas music, snow and then a few presents. This would be a good time to have a time machine that could take me back to those days.

Cztery dni opuscić. I wczoraj zakupy i kupiłem dwie książki dla Joan na Boże Narodzenie, ale nie jest jeszcze wystarczająco. Chcę kupić jej coś bardziej osobistego, jak ubrania, ale to zawsze przy okazji, ze względu na różnicę w rozmiarach odzieży, więc muszę zabrać ją ze mnie i wolę zaskoczyć z czegoś, a nie za nią kupić. Co robić! Co robić!

Kolacja dzień Świąt wszystko jest zaznaczone, pieczona kaczka, tłuczone ziemniaki, fasola, makaron z maku zupa grzybowa, szarlotka i favorki. To wszystko brzmi dobrze. Niedziela zrobimy favorki zaczynając rano, kiedy się budzimy. To długi proces, ale warto, gdy są gotowe.

Wigilia spędzimy samotnie, bez tradycyjnych potraw kuchni polskiej, czegoś będzie mi brakowało. Oczywiście, zawsze pamiętam moje młode lata, kiedy został spędzony z ciotek, wujków i kuzynów, oczekiwanie na pierwszą gwiazdkę, dwanaście potraw musieliśmy jeść niektóre z każdego, nawet jeśli nie jak coś, Christmas Music, śnieg i następnie kilka prezentów. To byłby dobry czas na maszynę czasu, który mógłby zabrać mnie z powrotem do tych dni.

2 comments:

Mary Ann Bergevin said...

We had Wigilia with aunts, uncles, and cousins, also. My grandmother cooked and baked for 2 days to get ready. It was exciting to have the cousins come over.
Yes, I have good memories, too.

Marilyn said...

Hi..
I'm for that time machine too....great memories of that blessed night! Of course being a cousin of Mary Ann B. we have the same beautiful memories of each other and the other cousins, aunts, uncles and especially Babcia and Dzia!!!
Hugs...