Thursday, December 20, 2012

New Book


There is a new book out by James Conroyd Martin and available on Amazon. I've read two of his earlier books about Poland; Push Not the River and Under a Crimson Sky and enjoyed them. I just ordered this one.

"Engaging and opulent, The Warsaw Conspiracy unfolds as a family saga set against the November Rising (1830-1831) , partitioned Poland’s daring challenge to the Russian Empire. Brilliantly iIlustrating the psyche of a people determined to reclaim independence in the face of monumental odds, the story portrays two brothers and their fates in love and war. Michał is a seasoned veteran soldier, cautious of the evolving conspiracy; Józef, his much younger brother and impassioned cadet, finds himself caught up in the vortex of a daring plot to abduct the Grand Duke of Russia. With Siberia or emigration to France looming as heart-rending contingencies, matriarchs Anna and Zofia stay steadfast in their resolve to steer the clan through ever-muddying waters."

Jest nowa książka przez Jamesa Conroyd Martin i dostępnych na Amazon. Czytałem dwa z jego wcześniejszych książek o Polsce, push nie rzeki i pod Crimson Sky i zadowoleni z nich. Właśnie zamówiłem ten.

"Zaangażowanie i bogaty, Conspiracy Warszawa rozwija się jako zestaw saga rodziny wobec powstania listopadowego (1830-1831), rozdzielono śmiałe wyzwanie Polski do Cesarstwa Rosyjskiego. Genialnie iIlustrating psychikę ludzi wyznaczonych do odzyskania niepodległości w obliczu monumentalnej kurs historia przedstawia dwóch braci i ich losy w miłości i na wojnie Michał jest doświadczonym żołnierzem, weteranem, ostrożny spisku rozwijającego,. Józef, jego dużo młodszy brat i namiętny kadet, odnajduje się wciągnąć w wir śmiałym działki uprowadzićWielki Książę Rosji. z Syberii lub emigracji do Francji nadciągającego jak nieprzewidziane Bolesna, matriarchs Anna i Zofia pozostać wytrwali w postanowieniu, aby sterować klan przez wody coraz zaciemniania ".

No comments: