Friday, December 14, 2012

Testing.

Still no solution to the blog problem so I may have to change the way the blog is a little to post the slideshows of photos in the future. I have been making one seperate location for each show but I tried adding a photo albun test to the last photo post that worked and it seems to work that way.  In the future I may have to use something like a "Our trips in 2013" and then add each one to it as the year moves along. We'll have to see if it works or not. If you would look on the right side at the Dec.8th Solacki park album, click on the test 2 line and tell me if you see any pictures.  I can see them on my computer but I don't know if anyone else can.

Nadal nie ma rozwiązania problemu blog więc może trzeba zmienić sposób blog jest trochę odpowiedzieć pokazy slajdów zdjęć w przyszłości. I zostały co jeden oddzielne miejsce dla każdego show ale próbowałem dodać test albun zdjęcie do ostatniego postu fotograficznego, który pracował i wydaje się działać w ten sposób. W przyszłości będę musiał użyć czegoś jak "Nasze wycieczki w 2013 r.", a następnie dodać do niego każdy jak porusza roku wzdłuż. Musimy zobaczyć, czy to działa, czy nie. Jeśli chcesz spojrzeć na prawej stronie w parku Sołackiego Dec.8th albumu, kliknij na badania 2 linii i powiedz mi, czy widzisz jakieś zdjęcia. Widzę je na moim komputerze, ale nie wiem, czy ktoś jeszcze może.

4 comments:

Anonymous said...


Hey David ...

I can see the pictures in Indiana.

Powodzenia !!

Hoosier

Anna from Flroida said...

Hi Joan and David,

I use your test 2 and I could see your pictures. They were from November 2012.
Did you consider that maybe your Internet security software is causing problems, especially if you are posting pictures from other sources, not your own. Sometimes security settings are to strong and eliminate a lot of stuff they deem to see as a problem. That could happened after major update or upgrade to your security software.
Good luck with solving the problem.

David and Joan Piekarczyk said...

Thanks Anna,
I'm happy you can see the pictures, at least that works. I really didn't want to find another program to blog with. I don't think it's a security problem. Nothing has changed in that area.

David and Joan Piekarczyk said...

Thanks Hoosier. Where are you from in Indiana?