Sunday, April 30, 2017

Back home.

Ten days in Spain, 7 with sunshine and warm weather, 3 cloudy and gray. We did accomplish our goal of checking out the cities/towns that we wanted and took two day in Valencia also. Each town is pretty much built for tourists with only Denia having a larger population of Spanish people. In Calp we found the Iguana restaurant on the beach and used it as a place to gather information from locals about the area. The food and service was excellent and I would recommend this place for breakfast, lunch or dinner. They don't close for siesta so food is always available. In Altea, we found Rascals and Dfrends restaurants also very nice. The first is owned by an English couple. They serve an English breakfast that includes what they call sausage but it was the worst sausage I have ever had. Definitely would not recommend the sausage but the owner was also helpful with information about that area.

Xabia/Javea had the most beautiful beach and water color. It's a smaller town northeast of Calp. I liked driving in Spain very much because the roads are excellent and not many race car drivers trying to pass you on the many twisting roads. The highways are all at 120 speed, minimum two lanes going in both directions so there were no traffic jams. Altea was also nice because it limits the height of buildings that can be built on the beach. Bernidorm is definitely not a place I would like to stay, it is all high rise buildings.

I was able to use my learned Spanish in small conversations without hesitation and, fortunately, the waitresses were more than willing to correct any mistake or tell me the more useful way of saying something.  I heard English, German, Spanish and French being spoken but rarely any Polish.

Stephanie-I searched that website but couldn't find any entry about the jazz club.

Dziesięć dni w Hiszpanii, 7 z słońcem i ciepłą pogodą, 3 mętne i szare. Udało nam się zrealizować nasz cel, aby sprawdzić miasta / miasta, które chcieliśmy i dwa dni spędziliśmy w Walencji. Każde miasto jest dość zbudowane dla turystów z tylko Denia o większej populacji hiszpańskich ludzi. W Calp znaleźliśmy restaurację Iguana na plaży i wykorzystaliśmy ją jako miejsce zebrania informacji od mieszkańców o okolicy. Jedzenie i obsługa były doskonałe i polecam to miejsce na śniadanie, lunch lub kolację. Nie zamykają dla sjesty więc jedzenie jest zawsze dostępne. W Altea znaleźliśmy restauracji Rascals i Dfrends również bardzo miły. Pierwszy jest własnością pary angielskiej. Serwują śniadanie angielskie, które obejmuje to, co nazywają kiełbasą, ale to była najgorsza kiełbasa jakie kiedykolwiek jadłem. Na pewno nie polecam kiełbasy, ale właściciel był również pomocny z informacji o tym obszarze.

Xabia / Javea miała najpiękniejszą plażę i kolor wody. To mniejsza miejscowość na północny wschód od Calp. Bardzo lubiłem jeździć po Hiszpanii, bo drogi są doskonałe, a nie wielu kierowców samochodów starających się przejechać na wiele skrętnych dróg. Autostrady są na 120 obrotach, minimalnie dwa pasa ruchu idą w obie strony, więc nie było korków. Altea również była ładna, ponieważ ogranicza wysokość budynków, które można zbudować na plaży. Bernidorm na pewno nie jest miejscem, które chciałbym zatrzymać, to wszystko to jest wysokie budynki.

Mogłem bez wahania korzystać z mojego uczonego hiszpańskiego w małych rozmowach, a na szczęście kelnerki były skłonne poprawić błąd lub powiedzieć mi bardziej użyteczny sposób wypowiedzenia się. Słyszałem angielski, niemiecki, hiszpański i francuski, ale rzadko polski.

Stephanie-przeszukiwałem tę witrynę, ale nie mogłem znaleźć żadnego wpisu o klubie jazzowym.

Saturday, April 29, 2017

Time to go.

Wake up time is 3:30 in the morning for us to make it to Alicante on time for our flight. With everything accomplished that  we wanted, we just basically stayed home waiting for tonight.

This wasn't the best planned vacation by me. I didn't take into account the Spanish siesta time during the day so plans had to be changed everyday. We should also have stayed closer to Calp or Altea although being in the mountains was nice, just to far away.

3: 30 rano jest czas dla nas obudzic sie do Alicante na czas naszego lotu. Po wszystkim, czego potrzebowaliśmy, po prostu zostaliśmy w domu, czekając na dzisiejszej nocy.


To nie było najlepsze wakacje. Nie biorąc pod uwagę hiszpańskiej sjesty w ciągu dnia, więc plany musiały być zmieniane codziennie. Powinniśmy też być bliżej Calp lub Altea, chociaż w górach było miło, po prostu daleko.

1 more day.

OK, so another cloudy day. Not much chance for walking around  but we did return to the restaurant in La Nucia that has a great view of Polop over a little valley. We sat there for quite a while then went back into Altea to talk with some more people. I'm really enjoying using the little bit of Spanish I have learned and learning a little more from the people here. Tomorrow is our last day and it will be nice to get back home.

Kolejny pochmurny dzień. Nie ma wielkiej szansy na spacerowanie, ale wróciliśmy do restauracji w La Nucia, która ma wspaniały widok na Polop w małej dolinie. Usiedliśmy na chwilę, po czym wróciliśmy do Altei, żeby porozmawiać z kilkoma ludźmi. Bardzo się cieszę, że trochę mówię po  hiszpańsku, którego  się uczę i trochę uczę się języka od ludzi. Jutro nasz ostatni dzień i miło będzie wrócić do domu.


Thursday, April 27, 2017

Rest-Descansar-Wypoczynek

 
As you can see from the picture, a cloud covered the mountain today filling the day with rain and a good day to rest from our week of travels. We needed a little break so we took it today.
 
Jak widać na zdjęciu, chmura obłokowa wypełnia dziś dzień deszczem i dobry dzień, aby odpocząć z naszego tygodnia podróży. Potrzebowaliśmy trochę przerwy, więc wzięliśmy ją dzisiaj.
 
Como se puede ver en la foto, una nube cubrió la montaña hoy llenando el día de lluvia y un buen día para descansar de nuestra semana de viajes. Necesitábamos un pequeño descanso así que lo tomamos hoy.

City of Arts and Sciences

The City of Arts and Sciences is an entertainment-based cultural and architectural complex in the city of Valencia, Spain, It is the most important modern tourist destination in the city of Valencia and one of the 12 Treasures of Spain.
The City of Arts and Sciences is situated at the end of the former riverbed of the river, Turia, which was drained and rerouted after a catastrophic flood in 1957. The old riverbed was turned into a picturesque sunken park.

The complex is made up of the following buildings, in order of their inauguration:
L'Hemisfèric
  • L'Hemisfèric (1998) — an IMAX Cinema, planetarium and laserium. The building is meant to resemble a giant eye, and has an approximate surface of 13,000 m². The Hemesferic also known as the planetarium or the “eye of knowledge,” is the centerpiece of the City of Arts and Sciences. It was the first building completed in 1998. Its design resembles an eyelid that opens to access the surrounding water pool. The bottom of the pool is glass, creating the illusion of the eye as a whole. This planetarium is a half-sphere composed of concrete 110 meters long and 55.5 meters wide. The shutter is built of elongated aluminum awnings that fold upward collectively to form a brise soleil roof that opens along the curved axis of the eye. It opens to reveal the dome, the "iris" of the eye, which is the Ominax theater. The City of Arts and Sciences is divided in half by a set of stairs that descend into the vaulted concrete lobby. The underground spaces are illuminated with the use of translucent glass panels within the walking path. The transparent roof is supported by concrete arches that connect to the sunken gallery. There is a miraculous echo inside of the building and if two people stay on the two opposite pillars inside of the eye they can seamlessly speak with each other.
El Museu de les Ciències Príncipe Felipe
Interior of El Museu de les Ciències Príncipe Felipe
  • El Museu de les Ciències Príncipe Felipe (2000) — Is an interactive museum of science that resembles the skeleton of a whale. It occupies around 40,000 m² on three floors. The hotch-potch of exhibits is designed more for 'entertainment value' than for science education. Much of the ground floor is taken up by a basketball court sponsored by a local team and various companies. The building is made up of three floors of which 26,000 square meters is used for exhibitions. The first floor has a view of the Turia Garden that surrounds it; which is over 13,500 square meters of water. The second floor hosts “The Legacy of Science” exhibition by the researchers; Santiago Ramón y Cajal, Severo Ochoa y Jean Dausset. The third floor is known as the “Chromosome Forest” which shows the sequencing of human DNA. Also on this floor is the “Zero Gravity,” the “Space Academy,” and “Marvel Superheroes” exhibitions. The building’s architecture is known for its geometry, structure, use of materials, and its design around nature. The building is about 42,000 square meter and 26,000 square meters of is exhibition space, which is currently the largest in Spain. It has 20,000 square meters of glass, 4,000 panes, 58,000 m³ of concrete, and 14.000 tons of steel. This magnificent building stands 220 meters long, 80 meters wide and 55 meters high.
L'Umbracle, built over a car park
Interior of L'Umbracle (2007)
  • L'Umbracle (2001) — an open structure enveloping a landscaped walk with plant species indigenous to Valencia (such as rockrose, lentisca, rosemary, lavender, honeysuckle, bougainvillea, palm tree). It harbors in its interior The Walk of the Sculptures, an outdoor art gallery with sculptures by contemporary artists. (Miquel de Navarre, Francesc Abbot, Yoko Ono and others). The Umbracle is also home to numerous free-standing sculptures surrounded by nature. It was designed as an entrance to the City of Arts and Sciences. It is 320 meters long and 60 meters wide, located on the southern side of the complex. It includes 55 fixed arches and 54 floating arches that stand 18 meters high. The plants displayed were carefully picked to change colour with each season. The garden includes 99 palm trees, 78 small palm trees, 62 bitter orange trees. There are 42 varieties of shrubs from the Region of Valencia including Cistus, Mastic (Pistacia lentiscus), Buddleia, Pampas grass (Cortaderia), and Plumbago. In the garden there are 16 species of Mirabilis jalapa, or the four-o'clock plant (beauty of the night). Honeysuckle and hanging Bougainvillea are two of the 450 climbing plants in the L'Umbracle. There also are 5,500 ground cover plants such as Lotus, Agatea (Fellicia amelloides), Spanish Flags, and Fig Marigolds. There are over a hundred aromatic plants including Rosemary and Lavender.
L'Oceanogràfic
  • L'Oceanogràfic (2003) — an open-air oceanographic park, designed by Félix Candela. It is the largest oceanographic aquarium in Europe with 110,000 square meters and 42 million liters of water. It was built in the shape of a water lily and is the work of architect Félix Candela. Each building represents different aquatic environments including the Mediterranean, Wetlands, Temperate and Tropical Seas, Oceans, the Antarctic, the Arctic, Islands and the Ted Sea. This aquarium is a home to over 500 different species including dolphins, belugas, sawfish, jellyfish, starfish, sea urchins, walruses, sea lions, seals, penguins, turtles, sharks,and rays. It also inhabits wetland bird species.
El Palau de les Arts Reina Sofía
  • El Palau de les Arts Reina Sofia (2005) — an opera house and performing arts center. It contains four large rooms: a Main Room, Magisterial Classroom, Amphitheater and Theater of Camera. It is dedicated to music and the scenic arts. It is surrounded by 87,000 square meters of landscape and water, as well as 10,000 square meters of walking area. The Palau de Les Arts has four sections; the main hall, the master hall, the auditorium, and the Martin y Soler theatre. It holds many events such as opera, theatre and music in its auditoriums. Panoramic lifts and stairways connect platforms at different heights on the inside of the metallic frames of the building. The building has a metallic feather outer roof that rests on two supports and is 230 meters long and 70 meters high. One of the supports allows for part of the building to overhang. The building is supported by white concrete. Two laminated steel shells cover the building weighing over 3,000 tons. These shells are 163 meters wide and 163 meters long.
El Pont de l'Assut de l'Or
  • El Pont de l'Assut de l'Or (2008) — a white cable-stayed bridge crossing the dry Turia riverbed, connecting the south side with Minorca Street, in between El Museu de les Ciències and L'Agora. The tower of the bridge at 125 meters high is the highest point in the city.
L'Àgora
  • L'Àgora (2009) — a covered plaza in which concerts and sporting events (such as the Valencia Open 500) are held.[3] The Agora is a space designed to hold a variety of events such as concerts, performances, exhibitions, conventions, staging of congresses, and international sports meetings. Many important events have been held in this building including the Freestyle Burn Spanish Cup in 2010 and the Christmas Special Program.
  • Torres de València — forming part of a project of the construction of three skyscrapers of 308, 266 and 220 m. The project has been put on hold and the possibilities that it will be finished are seen by many as doubtful.[


Wednesday, April 26, 2017

Buseo!


We went to Valencia now because it has it has some very futuristic architecture there now by Enrique M. Buseo. I've tried to find him on the internet but to no avail. However, I have seen his work and I love the pieces he has created in Valencia. They are nothing short of amazing! The pictures do not do justice to the creations, You really have to seen to see them appreciate them.

We spent the day in Valencia but most of it was spent just trying to find  parking place. Parking is a horrible problem here. I would recommend parking outside of the city and taking a bus into the center. We tried to find the old city but in the end we just left and went back to Calpe.

Udaliśmy się do Walencji, ponieważ ma jakąś bardzo futurystyczną architekturę zaprojektowaną przez Enrique M. Buseo. Próbowałem go znaleźć w Internecie, ale bezskutecznie. Jednak widziałem jego twórczość i uwielbiam dzieła, które stworzył w Walencji. Są  niesamowite! Zdjęcia nie oddają sprawiedliwości dziełu, naprawdę trzeba zobaczyć, aby  je docenić.'''

Spędziliśmy  dzień w Walencji ale większość starając się znaleźć miejsce parkingowe. Parkowanie tutaj jest  ogromnym problemem. Polecam parkowanie poza miastem i dojazd autobusem do centrum. Staraliśmy się znaleźć stare miasto, ale w końcu po prostu opuściliśmy miasto i wróciliśmy do Calpe

Monday, April 24, 2017

Only one.


Today we settled for only one town to visit, Denia, Spain, about 45 minutes northeast along the coast. It's a more densely Spanish populated area with only about 25% foreign residents so it was easier to hear more spoken Spanish. There's about 44,000 people in all so it's a really small town and it does have a great harbor that attracts many tourists in summer. Kite surfing is also big and we were able to take pictures of some of it going on today.
 
We have pretty much done all the exploring of the cities we wanted so tomorrow we are going to Valencia for two days to check out that big city, It is about an hour and a half drive north of us,
 
Dziś osiedlił się tylko jedno miasto do odwiedzenia, Denia, Hiszpania, około 45 minut na północny wschód wzdłuż wybrzeża. Jest to gęsto zaludniony teren w Hiszpanii, w którym mieszka tylko około 25% mieszkańców, więc łatwiej było usłyszeć więcej mówionych hiszpański. W sumie jest około 44 000 osób, więc to jest małe miasteczko i ma świetny port, który latem przyciąga wielu turystów. Kite surfing jest również duży i udało nam się zrobić zdjęcia z niektórych to dzieje się dzisiaj.


My dość dużo zrobiliśmy wszystko badanie miast my potrzebnych więc jutro my jedziemy do Walencji dla dwóch dni zobaczyć to wielkie miasto, To jest o półtorej godzina na północ nas.

Sunday, April 23, 2017

Nat'l Park & Xabia

 
23c, sunny, clear, warm beautiful day in our world but 10c and rain in Poland. OH, how good it is to be here now. We spent the morning walking around the national park that is part of that BIG rock of the skyline of Calpe. We started out with a fruit breakfast and then spent a few hours walking the park and around the harbor. There were many scuba divers out in the water and lots of sailboats. The rock is really amazing from the different view points and home to many seagulls and other birds who have nests in it. After we were done we went to Xabia/Javea to see what their beachfront looked like.
 
I have to say, of all the 5 towns we saw, they have the most beautifully colored water with many different shades of blues and greens. It reminds me a lot of the waters off of Mexico. What I also like about this town is that the beachfront is not filled with high-rise hotels and the number of floors seems restricted. More than half of it is still occupied by single family homes. There are numerous shops and restaurants, of course, but nothing like the other towns we have seen.
 
23c, słoneczny, jasny, ciepły, piękny dzień na naszym świecie, ale 10c i deszcz w Polsce. OH, jak dobrze jest tu być teraz. Spędziliśmy ranek spacerując po parku narodowym, który jest częścią tej dużej skały na panoramę Calpe. Zaczęliśmy śniadanie z owocami, a potem spędziliśmy kilka godzin po parku i wokół portu. W wodzie było dużo nurków z akwalungiem i wiele żaglówek. Rock jest naprawdę niesamowity z różnych punktów widokowych i domów dla wielu mew i innych ptaków, które mają gniazda w nim. Po temu jak my byliśmy robione my poszliśmy do Xabia / Javea zobaczyć co ich beachfront wyglądało.

Muszę powiedzieć, ze wszystkich 5 miast, które widzieliśmy, mają najpiękniejszą kolorową wodę z różnymi odcieniami błękitu i zieleni. Przypomina mi mnóstwo wody z Meksyku. Co też lubię w tym mieście jest to, że przy plaży nie jest wypełniona wieżowców, a liczba kondygnacji wydaje się ograniczona. Ponad połowa jest nadal zajmowana przez pojedyncze domy rodzinne. Oczywiście są liczne sklepy i restauracje, ale niczym inne miasta, które widzieliśmy.
 

Saturday, April 22, 2017

Calpe & Altea

With our resolution to wake up whenever we wanted, we didn't get to Calpe until 12:30 today, Fortunately we found the Iguana restaurant on the beach that served breakfast until 13:00 so I had the traditional eggs, bacon, ham, cheese, toast and coffee while Joan wisely chose a fresh fruit plate with coffee. The weather was beautiful enough to enjoy our meal outside looking at the multi-colored sea as it washed upon the beach, What a beautiful day! We spent almost all of it exploring Calpe, talking with different local people and asking them questions about the area. We could have worn shorts today but it was cool in the mountains hen we left and we didn't want to take a chance so we didn't.

About 16:00 we headed to Altea because I saw something that caught my attention and I wanted to go back and check it out. I noticed what looked like a golden dome on the mountain side as we passed by but couldn't really see what it was because I was concentrating on the many curves. This time as we passed it I turned around and went back to see what it might be, To my surprise it was a Russian Orthodox Church, built in 2002 and the living quarters are not yet finished, It is a log church, very beautiful inside but ni pictures were allowed to be taken. It had some very lovely plants on the outside. One in particular was a red plant with very fine needles. I don't know what it's called but I like it very much,

Z naszą rezolucją obudzić się, gdy tylko chcemy, nie dotarliśmy do Calpe do 12:30 dziś, na szczęście znaleźliśmy restaurację Iguana na plaży, która serwowała śniadanie do 13:00, więc miałem tradycyjne jajka, bekon, szynkę, Serem, toastem i kawą, podczas gdy Joanna mądrze wybrała świeżo parzoną kawę. Pogoda była wystarczająco piękna, aby cieszyć się posiłkiem na zewnątrz patrząc na wielobarwne morze jak myje się na plaży, co za piękny dzień! Spędziliśmy prawie cały pobyt w Calpe, rozmawialiśmy z różnymi miejscowymi ludźmi i zadawali pytania o ten obszar. Możemy nosić szorty dzisiaj, ale było fajnie w górach kennęliśmy i nie chcieliśmy wziąć szansę, więc nie.

Około godziny 16:00 ruszyliśmy do Altei, ponieważ zobaczyłem coś, co przykuło uwagę i chciałem wrócić i sprawdzić to. Zauważyłem, jak wyglądała złota kopuła po górskiej stronie, gdy minęliśmy, ale naprawdę nie mogłem zobaczyć, co to było, ponieważ koncentrowałem się na wielu zakrętach. Tym razem, gdy minęliśmy, odwróciłem się i wróciłem, aby zobaczyć, co to może być. Ku mojemu zdziwieniu to był Rosyjski Kościół Prawosławny, zbudowany w 2002 r., A mieszkania nie są jeszcze gotowe, jest to kościółek, bardzo piękny wewnątrz Ale zdjęcia ni można było zabrać. Na zewnątrz miało bardzo piękne rośliny. W szczególności była czerwona roślina z bardzo drobnymi igłami. Nie wiem, jak to się nazywa, ale bardzo mi się podoba,

Friday, April 21, 2017

Upon closer inspection.

 
 
 
 
 
 

No rushing around today to get somewhere. Yesterday we were exhausted crowding 5 cities/towns into 1 day and said never again. We missed too much and didn't follow our own plan. Today we concentrated on Moraira the most, with s little time spent in nearby Javea and Xabia.

Moraira is a small, upmarket coastal town,  80 km north of Alicante and 100 km south of Valencia. It is a tourist resort on the Costa Blanca strip, with 8 km of coastline backed by mountains and vineyards.

The permanent population of Moraira is around 10,000, although this rises to 36,000 in summer. There is a high proportion of expatriates living here permanently and the area is very popular with affluent retirees, especially British. The majority of visitors to Moraira are Spanish, British, German, Dutch, and French.

Moraira's historic roots as a fishing village are still in evidence; its fish market is one of the most popular in the Costa Blanca region and the port has five fishing boats in operation. The Moraira region is also famous for the growing of Muscatel grapes for wine-making.

We didn't eat any meal there today but we did stop at a Heledaria, a place where they sell ice cream and coffee. We both enjoyed it as you can tell from Joan's picture.

 
Xàbia/Jávea is a coastal town in the province of Alicante also. Situated on the back side of the Montgó, behind a wide bay and sheltered between two rocky headlands, the town has become a very popular small seaside resort and market town. Half of its resident population and over two thirds of its annual visitors are foreigners.

The area was first inhabited some 30,000 years ago. Actually, this city with two names was the most attractive of all we have so far. Not over commercialized yet but will be someday I am sure.

For dinner, we stayed close to home in La Nucia and had tapas for dinner, 6 different kinds actually. Our waitress was a woman from Jaxsonville, Florida whose father was in the Navy and retired in Spain. She grew up there after age 4.

Nie ruszając się dziś, żeby się gdzieś dostać. Wczoraj byliśmy zmęczeni tłumieniem 5 miast / miast na 1 dzień i nigdy nie powiedziałem. Brakowało nam za dużo i nie podążaliśmy za naszym własnym planem. Dzisiaj skoncentrowaliśmy się na Moraira najbardziej, z niewielkim czasem spędzonym w pobliskich Javea i Xabii.
Moraira jest niewielkim, ekskluzywnym nadmorskim miastem, położonym 80 km na północ od Alicante i 100 km na południe od Walencji. Jest to kurort turystyczny na wybrzeżu Costa Blanca, z 8 km linii brzegowej wspierany przez góry i winnice.
Stała liczba mieszkańców Moraira wynosi około 10 000, chociaż w lecie do 36 000 lat. Istnieje duża liczba emigrantów mieszkających tu na stałe, a obszar jest bardzo popularny wśród zamożnych emerytów, zwłaszcza Brytyjczyków. Większość odwiedzających Moraira to hiszpański, angielski, niemiecki, holenderski i francuski.
Historyczne korzenie Moraira jako wioski rybackiej nadal istnieją; Jego rynek rybny jest jednym z najbardziej popularnych w regionie Costa Blanca, a port dysponuje pięcioma łodziami rybackimi. Region Moraira jest również znany z uprawy winogron Muscatel do produkcji wina.
Nie jedliśmy dzisiaj żadnego posiłku, ale zatrzymaliśmy się w Heledaria, gdzie sprzedawali lody i kawę. Oboje cieszyli się z tego, co można powiedzieć z obrazu Joan.Xabia / Javea jest miastem przybrzeżnym w prowincji Alicante również. Położony na tylnej stronie Montgó, za szeroką zatoką i osłoniętą między dwoma skalistymi zatoczkami, miasto stało się bardzo popularnym małym nadmorskim kurortem i miastem rynkowym. Połowa zamieszkałej rezydencji i ponad dwie trzecie jej rocznych zwiedzających to cudzoziemcy.
Obszar ten był zamieszkany około 30 000 lat temu. Właściwie to miasto z dwoma nazwami było najbardziej atrakcyjne z tego, co dotychczas. Nie nad skomercjalizowane jeszcze, ale kiedyś będę pewien.
Na obiad, mieszkaliśmy w pobliżu domu w La Nucia i mieliśmy tapas na obiad, 6 różnych rodzajów rzeczywiście. Nasza kelnerka była kobietą z Jaxsonville na Florydzie, której ojciec był w Navecie i wycofał się z Hiszpanii. Dorastała tam po 4 roku życia.Thursday, April 20, 2017

5 Towns


We started off in Moraira with breakfast in a nice little local place just before you enter the town. They make strong coffee in Spain. I like it. This is a nice town with great beaches, lots of helpful people and plenty of things to do. It is starting to attract tourism more and more each year so it is growing in popularity. Calpe is still the one most talked bout as a place to live but Moraira is catching up.

It's sister town/city is Teulada, about 7 km away and best known for it's old town and church fortress. The streets were not built for the unknown thing, an automobile, so they are very narrow. It was somewhat interesting but not a place I would plan a trip,

Now, Javea, is definitely worth a visit. It's coastline is even more magnificent than Calpe or Moraira and is yet to be overrun by tourists. I was surprised how good everything looked in buildings, landscaping and waterfronts.

Calpe is the most popular of all for tourism and international expats who live there year round. It's very modern in buildings now and all roads are good in Spain to travel on.

Altea was the last we visited and would not be a place to live if we were looking. The traffic was horrible and it took a lot of maneuvering to avoid most of it. Fortunately, most of the day was sunny once we left the mountain and arrived at the seaside towns.

Zaczęliśmy od Moraira ze śniadaniem w małym, lokalnym miejscu tuż przed wjazdem do miasta. W Hiszpanii robią mocną kawę. Lubię to. Jest to ładne miasto z wielkimi plażami, mnóstwem pomocnych ludzi i wieloma rzeczami do robienia. Z roku na rok miasto coraz bardziej zaczyna być atrakcją  turystyczną i wzrasta jego popularność. Calpe jest nadal miejscem o którym najczęściej mówimy i w którym można zamieszkać, ale Moraira dogania je.

Siostrzanym miastem jest Teulada. Położone około 7 km od hotelu  jest najbardziej znane ze starego miasta i twierdzy kościelnej. Ulice są bardzo wąskie, ponieważ nie były budowane ze względu na nieznaną wówczas rzecz jaką jest  samochód. To było nieco ciekawe ale nie w takie  miejsce  planowałbym wycieczkę.

Teraz Javea, które na pewno warto odwiedzić. Linia brzegowa jest jeszcze piękniejsza niż w Calpe lub Moraira i jeszcze nie została opanowana przez turystów. Byłem zaskoczony tym, jak wszystko doskonale wygląda: budynki, krajobrazy i nabrzeża.

Calpe jest najbardziej popularne turystycznie i wśród zagranicznych turystów, którzy mieszkają tam przez cały rok. Jest bardzo nowoczesne w architekturze. Wszystkie drogi w Hiszpanii są dobre, aby podróżować.

Altea była ostatnia, którą odwiedziliśmy  i nie byłaby miejscem do zamieszkania, gdybyśmy takiego szukali.  Ruch był straszny i dużo czasu zajęło manewrowanie, aby większości  go uniknąć Na szczęście kiedy opuściliśmy góry i przybyliśmy do nadmorskich miast większość dnia była słoneczna.

Wednesday, April 19, 2017

Arrival in Spain,

Today started out under stressful circumstances because just before takeoff I realized I forgot to take my International Drivers License. The last time I did that was in thee U.S. and the rental company refused to rent aw car to me. Our whole trip was based on using a car to visit various cities while living in a private home in the mountains. That town, Polop, is 1 hor from Alicante and, without a car, I had no idea how we could get there. So, for the next 2 1/2 hours during our flight I worried about how to solve the problem.

Arriving at the airport, I went directly to the rental car company, Firefly, gave them my reservation papers and waited for them to tell me the bad news.  It NEVER happened.
All they needed was proof I lived in an EU country, Poland, and that I had a valid driving license. It didn't matter that it was from the U.S. So I worried for nothing, signed the contract, got the car and Joan and I were on our way.

On this cloudy, overcast day we made our way over mountain roads to the place where we would stay. It is a gated community and we had difficulty gaining entry, I tried calling to our host only to find out he spoke only Spanish and didn't understand my questions. Finally when someone walked out of the pedestrian gate I walked in after him but the gate closed behind me and I was trapped inside. I couldn't find the house so I knocked on a few doors until I found one gentleman who helped find the house
 and gain entrance for me to drive in. The owner was waiting for us, showed us our room and the house and then we unpacked.

About 19:00 we started what was suppose to be, according to Google Maps, a 35 minute trip, to Calpe for dinner, However, the do not take into consideration take 60 km is the maximum you can drive on a road there and in many cases only 40km because of the many curves and tunnels through mountains. It actually took us 1 hour to get there,

In Calpe we found a nice restaurant, La Alcazaba, to have dinner in, Joan had a Caesar salad and I had chicken breast with vegetables. We also split a plate of calamari but it was not fried crispy enough for my taste. The bright side is I was able to order our dinner in Spanish, asked the waiter to correct any mistakes I made and he did. I also learned it is more common to say,,I would like to have a Caesar salad instead of saying
I would like to order a Caesar salad. Not a big thing, but good to know,

Dzisiejszy dzień zaczął się w stresujących okolicznościach, bo tuż przed startem zdałem sobie sprawę, że zapomniałem zabrać  międzynarodowe prawo jazdy. Ostatni raz, kiedy tak zrobiłem to było w USA i firma wynajmująca odmówiła wynajęcia mi samochodu. Nasza cała podróż bazuje na użyciu samochodu, aby odwiedzić różne miasta podczas gdy będziemy mieszkać w prywatnym domu w górach. Miasto o nazwie Polop jest o godzinę drogi od Alicante i nie mam pojęcia, jak moglibyśmy tam dotrzeć bez samochodu. Tak więc przez następne 2 1/2 godziny podczas naszego lotu martwiłem się, jak rozwiązać problem.

Przybywszy na lotnisko, poszedłem prosto do wypożyczalni samochodów Firefly, wręczyłem im moje papiery dotyczące rezerwacji i czekałem, aż przekażą mi złe wieści. NIC takiego się nie wydarzyło.

Potrzebowałem tylko dowodu, że mieszkam w kraju UE, w Polsce i że posiadam ważne prawo jazdy. Nie miało znaczenia, że to z USA, więc martwiłem się na zapas, podpisałem umowę, dostałem samochód i wtedy Joan i ja ruszyliśmy w drogę.
W tym ciemnym, zachmurzonym dniu pojechaliśmy górskimi drogami do miejsca, gdzie mieszkamy. Jest to osiedle strzeżone i mieliśmy trudności z dostaniem się do niego, więc próbowałem zadzwonić do naszego gospodarza, aby dowiedzieć się jak, ale on  mówił tylko po hiszpańsku i nie rozumiał moich pytań. Wreszcie, gdy ktoś wyszedł z bramy dla pieszych, wszedłem po nim na teren, ale brama zamknęła się za mną i zostałem uwięziony w środku. Nie mogłem znaleźć domu, więc zapukałam do kilku drzwi, dopóki nie znalazłem jednego gentlemana, który pomógł znaleźć nasz dom i otworzył wjazd, aby wjechać. Właściciel czekał na nas, pokazał nam nasz pokój i dom, a następnie rozpakowaliśmy się.

Około 19:00 zaczęliśmy  35. minutową podróży  do Calpe - na obiad,  według sugestii Google Maps. Jednak nie wzięliśmy pod uwagę, że  60 km jest to maksymalna szybkość, z jaką można jeździć na drodze a w wielu przypadkach to tylko 40 km z powodu wielu zakrętów i tuneli przez góry. Faktycznie zabrało nam godzinę, aby tam dojechać.

W Calpe znaleźliśmy miłą restaurację La Alcazaba, aby zjeść kolację, Joan jadła sałatkę Caesar , a ja miałam piersi z kurczaka z warzywami. Podzieliliśmy się też talerzem  kalmarów, ale na mój gust nie były wysmażone  na chrupiąco. Pozytywną stroną było to, że byłem w stanie zamówić nasz obiad  hiszpańsku, poprosiłam kelnera o poprawienie popełnionych błędów, a on to zrobił. Dowiedziałem się także , że częściej mówi się, „chciałbym mieć sałatkę Caesar, zamiast mówić, że „chciałbym zamówić sałatkę Caesar”. To nie jest wielka rzecz, ale dobrze wiedzieć,

Tuesday, April 18, 2017

New project.

So, I started my new project, copying every blog I have written since 2006, eliminating the pictures and when I am done I will have saved every memory of this long journey in life. Not sure why I chose to do it, maybe because I don't want to lose each memory of things we have been through, good and bad, since making our decision to move to Poland. I can't rely that the computer will always have a copy of each blog from the experience I just went through with Google Photos. Whenever I am all done I can save them in one long PDF file and print it out. I already have the family history done like that, might as well have the history of this adventure also.

A very busy day today getting ready for our departure tomorrow to Spain. Joan is packing her things now and soon I will also. I'll try to keep you up on our travels with pictures as we go.

Zacząłem mój nowy projekt, kopiując każdy blog, który napisałem od 2006 roku, usuwając zdjęcia, a kiedy skończę zachowam wspomnienia z długiej życiowej podróży. Nie wiem, dlaczego zdecydowałem się to zrobić, może dlatego, że nie chcę stracić z pamięci każdej rzeczy, przez którą przeszliśmy, tej dobrej i złej, od chwili, gdy podjęliśmy decyzję o przeniesieniu się do Polski. Nie mogę liczyć na to, że komputer będzie zawsze miał kopie każdego bloga, a wiem to z doświadczenia, które przeszedłem po zmianie programu  Picassa na Google Photos. Kiedy wszystko będzie gotowe, można zapisać je w jednym długim pliku PDF i wydrukować. W ten sposób mam już wykonaną  historię rodziny, podobnie jak historię naszej przygody w Polsce.

Dzisiaj jest bardzo pracowity dzień -  przygotowania do jutrzejszego wyjazdu do Hiszpanii. Teraz Joan pakuje swoje rzeczy i wkrótce ja też będę to robić. Postaram się przekazywać na bieżąco info z naszej podróży, tak jak będziemy ją odbywać.

Monday, April 17, 2017

Tired of it.

I made the mistake today of watching the news. After celebrating one of the biggest days in Christian history yesterday, the news of the world's condition was not the thing to hear about. What is wrong with the human race? Why does one religion think it is superior to all others? Why do so many people die, so much suffering caused by one religion trying to impose it's beliefs on the world? The Crusades annihilated mass quantities of people who wouldn't become Catholics and now we have the Jihadists who are determined to wipe out all non-believers in Allah. When will this end? We also have leaders in the world who only care about power, not people. History has taught us nothing and we follow the same destructive path but now with much more horrendous weapons at their disposal. It's the children I feel sorry for the most because they will inherit this if the world even survives. Millions of them are starving while the war machines are constantly being fed.

Dokonałem błędu dzisiaj oglądając wiadomości. Po świętowaniu jednego z największych dni w historii chrześcijaństwa wczoraj wiadomość o sytuacji na świecie nie była rzeczą do usłyszenia. Co jest nie tak z rasą ludzką? Dlaczego jedna religia uważa, że jest lepsza od wszystkich innych? Dlaczego tak wiele osób umiera, tyle cierpienia spowodowane przez jedną religię próbującą narzucić swoje wierzenia na świat? Krucjusze unicestwiali masowe ilości ludzi, którzy nie stali się katolikami, a teraz mamy dżihadystów, którzy są zdecydowani wymazać wszystkich nie wierzących w Allaha. Kiedy to się skończy? Mamy również liderów na świecie, którzy dbają o władzę, a nie dla ludzi. Historia nas niczego nie nauczył i podążamy tą samą destrukcyjną ścieżką, ale teraz dysponujemy znacznie większą straszliwą bronią. To dzieciaki najbardziej mi przykro, ponieważ dziedziczą to, jeśli nawet świat przeżyje. Miliony z nich głodują, podczas gdy maszyny wojenne są stale zasilane.

Sunday, April 16, 2017

Easter dinner.

Easter dinner was excellent! Joan made the duck breast to perfection, as usual, along with mashed potatoes, chicken gravy and cauliflower. For dessert we had our favorite torte Krajmarkowy which I bought yesterday at Sowa's. Now we have a whole torte we have to eat before we leave. What a predicament !
 
Wielkanoc obiad był doskonały! Joan zrobiła z piersi kaczki perfekcję, jak zwykle, z puree, sosem z kurczaka i kalafiorem. Na deser mieliśmy nasze ulubione torte Krajmarkowy, które kupiłem wczoraj w Sowej. Teraz mamy cały tort, musimy jeść przed wyjazdem. Co za niedobór!

Saturday, April 15, 2017

Duck has landed.

I woke up early, 4:30, couldn't sleep so I spent the next four hours getting my photo albums back in order and saved, saved, saved. My next project is going to start printing out all the blogs I have written since I started in 2006. That is going to take a while since I estimate there are about 3,200 of those. I have them all saved, checked them today and there are still there so I will start when we return from sunny Spain. Here, naturally it was a gray, cloudy, rainy day but not surprising.

About 9:00 I went to the Jeżyce market to buy the duck breasts for tomorrow's dinner and Joan went to Chata Polska to buy some potatoes, lettuce and ice cream.

Obudziłem się wcześnie, 4: 30, nie mogłem spać, więc przez następne cztery godziny zacząłem odzyskiwać moje albumy fotograficzne i zapisywać, zapisywać i ratować. Mój następny projekt rozpocznie się drukowanie wszystkich blogów, które napisałem odkąd zacząłem w 2006 roku. To trochę potrwa, ponieważ szacuję, że jest ich około 3.200. Mam ich wszystkie uratowane, sprawdziłam je dzisiaj i nadal tam jest, więc zacznę się, gdy wrócimy ze słonecznej Hiszpanii. Tutaj naturalnie był szary, mętny, deszczowy dzień, ale nie zaskakujący.


Około godziny dziewiątej poszedłem na targ w Jeżyce, aby kupić jaja jutrzejsze piersi kaczki i Joan udała się do Chata Polska, aby kupić ziemniaki, sałatę i lody.

Friday, April 14, 2017

4 more.

Only four more days to go before we begin our holiday from the holiday. The only thing on our schedule is buy duck breasts tomorrow for Easter dinner and a Tuesday afternoon consultation with the hand surgeon to set a date for the surgery after our return.

I spent a good part of the morning restoring my lost photo albums, looking through old DC's to see if any were still in storage to use and  waited for Joan to wake up. This new medication seems to make her sleep longer, today until 11:00, 12 hours. I have noticed  a slight improvement with less coughing so that is a good sign.

Tylko cztery dni, aby przejść przed rozpoczęciem wakacji z wakacji. Jedyną rzeczą w naszym harmonogramie jest kupno kaczki piersi jutro na Wielkanoc obiad i we wtorek po południu konsultacje z chirurgiem ręcznym, aby ustalić datę operacji po naszym powrocie.


Spędziłem sporo poranku, przywracając utracone albumy fotograficzne, patrząc przez stare DC, aby sprawdzić, czy nadal były w magazynie, i poczekaj, aż Joan się obudzi. To nowe leki wydają się sprawić, że będzie ona dłużej, dziś do 11:00, 12 godzin. Zauważyłem niewielką poprawę z mniej kaszlem, więc jest to dobry znak.

Thursday, April 13, 2017

Pendrive

Modern technology is amazing!  I bought a 64gb pendrive today made by ScanDisk and it's so small I had to attach a string to it so I don't lose it. It's about twice the length of my thumbnail and half as wide.  It will be my third backup for pictures. After discovering missing albums and now going back, year by year, month by month to replace a missing date, I don't want to go through this lengthy process again.

We did our weekly shopping for the next five days, 127zl this time. Yes, five more days and we go to Spain. Joan went to the doctor to renew prescriptions today so she had enough medicine for our trip. Maybe the better weather will help rid her of her cough.

Nowoczesna technologia jest niesamowita! Dzisiaj kupiłem  64GB pendrive firmy ScanDisk, który jest tak mały, że musiałem dołączyć do niego łańcuch, aby go nie zgubić. Jest on około dwukrotnie dłuższy i o połowę szerszy od paznokcia mojego kciuka. To będzie moja trzecia kopia zapasowa na zdjęcia. Po odkryciu brakujących albumów i teraz cofając się z roku na rok, z miesiąca na miesiąc, aby wypełnić  brakujące daty, nie chcę ponownie przechodzić przez ten długi proces.

Zrobiliśmy nasze tygodniowe zakupy na najbliższe pięć dni, tym razem za 127zł. Tak, jeszcze pięć dni i jedziemy do Hiszpanii. Dzisiaj Joanna poszła do lekarza, aby odnowić recepty, aby miała wystarczająco dużo leków na naszą podróż. Może lepsza pogoda pomoże jej pozbyć się jej kaszlu.

Wednesday, April 12, 2017

A good dinner.

Last nights new spaghetti/avocado dinner was very tasty and unusual for what you think of spaghetti. We like avocado's and now that Joan can quickly soften the hardest ones, they don't taste like rubber sometimes.

We did our Kandulski thing today without Zbyszek again. We miss our weekly meetings and conversations. I hope his new flat gets in order by the time we come back so wee can resume meeting.

It's back to gray, chilly, rainy days in Poznań but a week from today we will be in sunny Spain. OH JOY !

When the transition was made from Picasa to Google Photo, evidently some of my albums were lost from the years 2008 and 2009 so now I have an additional task of recreating those albums.

Wczorajszy obiad z nową wersją spaghetti z awokado  był bardzo smaczny i nietypowy, kiedy myślisz o spaghetti. My lubimy awokado, a teraz Joanna może szybko zmiękczyć najtwardsze i wtedy nie smakują jak kauczuk.

Dziś załawiliśmy naszą „sprawę” u Kandulskiego bez Zbyszka. Brakuje nam cotygodniowych spotkań i rozmów. Mam nadzieję, że jego nowe mieszkanie będzie uporządkowane, zanim wrócimy, więc będziemy mogli wznowić spotkanie.

Wracamy do szarych, chłodnych, deszczowych dni w Poznaniu, ale za tydzień od dzisiaj będziemy w słonecznej Hiszpanii. OH JOY!

Po przejściu z programu Picasa do Google Photo, najwyraźniej niektóre z moich albumów z lat 2008 i 2009 zagubiły się, więc  teraz mam dodatkowe zadanie, aby je odtworzyć.

Tuesday, April 11, 2017

Tango and things.

 
A meeting with Radek today and he told me about his week long class in Tango with a teacher from Argentina who was fantastic. Radek is the first man I have ever met who is totally committed to Tango dancing and travels far and wide to perfect his skills. He also speaks Spanish so next time we meet we will spend some time speaking in that language to practice.

Two somewhat amazing things happened when I went to hand in my forms to the tax office today. As I didn't want to pay for street parking, I decided to park in the church parking lot that is about five blocks away from the tax place. When I arrived there I discovered there was a parking place open right in front of the building that I could have used. That was the first amazing thing.

The second was, on the way back I thought I would stop in the church and thank God for my life in one of his "official" houses. Personally. I feel closer to Him in nature. However, the church doors were locked, at 13:30 in the afternoon, four days before Easter in Poland. I can understand it if it was night time, but daytime?

After spending two hours doing Spanish exercises, Joan searched for something new for dinner. Her choice was spaghetti with avocados and avocado sauce.

Dzisiaj , podczas spotkania, Radek opowiadał mi o swojej tygodniowym kursie w klasie Tango z fantastycznym nauczycielem z Argentyny. Radek jest pierwszą osobą, jaką kiedykolwiek spotkałem, która  całkowicie poświęciła się  tangu i który podróżuje wzdłuż i wszerz, aby doskonalić swoje umiejętności. Mówi po hiszpańsku, więc następnym razem, kiedy się spotkamy, spędzimy trochę czasu na tym, aby rozmawiać w tym języku.

Dwie, nieco zdumiewające rzeczy zdarzyły się, kiedy dzisiaj poszedłem oddać formularze do urzędu skarbowego. Ponieważ nie chciałem płacić za parkowanie na ulicy, zdecydowałem się zaparkować na parkingu kościoła, który jest oddalony o pięć przecznic od urzędu skarbowego. Kiedy tam przyjechałem, odkryłem, że jest w tym miejscu otwarty parking. To była pierwsza niesamowita rzecz.

Druga była w drodze powrotnej. Pomyślałem, że zatrzymam się w kościele i podziękuję Bogu za moje życie w jednym z jego "oficjalnych" domów. Osobiście, czuję się bliżej Niego w naturze. Jednakże drzwi kościoła były zamknięte, o 13:30 po południu, cztery dni przed Wielkanocą w Polsce. Rozumiem, gdyby to była noc, ale w ciągu dnia?

Po dwóch godzinach nauki hiszpańskiego Joan szukała czegoś nowego na obiad. Jej wybór padł na spaghetti z awokado i sosem awokado.

Monday, April 10, 2017

Doctor, doctor.

Back from the doctor. She checked Joan's lungs, said they sounded clear even with the cough. Prescribed 2 inhalators and 2 medicines for the next 6 weeks with a return visit on May 29th. \No hospital visit required at this time.

Wróciliśmy od lekarza. Doktor sprawdziła płuca Joanny, powiedziała, że nie słychać szmerów nawet, kiedy kaszle. Przepisała 2 inhalatory i 2 leki na następne 6 tygodni wraz z zaleceniem wizyty kontrolnej na 29 maja. Tym razem nie ma wymogu pobytu w szpitalu.

Sunday, April 09, 2017

Fixed it.Today was a beautiful day to be outside so that is where we were. We ended up on Połwiejska street, near Browar, and walked some of the side streets looking at buildings. When we were done, since we were so close, we stopped at Sowa's for cafe latte and our favorite torte, Krajmakowy. We sat for a while and talked about our upcoming trip to Spain, what we will do and then about tomorrow night's visit to the doctor for Joan. She is still adamant about not going to hospital, if necessary, for testing, but I am also adamant that she will go. In this one instance, I will overrule her. It is important to resolve this coughing problem that she has.

As you know. Joan and I are learning Spanish. One thing we are not doing is using what we learn in everyday conversations. So, today I made signs....SPEAK SPANISH! and put them up all around the house. I hope this will help remind us.

Thanks to the internet and two gentlemen from the Google Photo Forum, I was able to resolve the problem of my many saved picture albums the were not saved in chronological order. Now  I know how to correct this although it will take some time to correct all but I have the time, I'm retired. :-)  It will help fill the void left by not searching further my genealogy.

Dziś był idealny dzień, by spędzić go na dworze, więc tam właśnie byliśmy. Zakończyliśmy na ulicy Półwiejskiej, w pobliżu Browaru. Przeszliśmy kilka bocznych ulic, patrząc na budynki. Kiedy skończyliśmy, ponieważ byliśmy tak blisko, zatrzymaliśmy się w cukierni Sowa na caffe latte i nasz ulubiony tort kajmakowy. Usiedliśmy na chwilę i rozmawialiśmy o naszej zbliżającej się podróży do Hiszpanii, co będziemy robić, a następnie o wizycie jutro wieczorem u lekarza Joan. Ona nieugięcie nie chce iść do szpitala, jeśli byłoby to konieczne, by przejść badania kontrolne, ale ja też jestem nieugięty, że ma iść. W tym jednym przypadku, zmuszę ją.

Jak wiecie Joan i ja uczymy się języka hiszpańskiego. Jedna rzecz, której nie robimy to wykorzystywanie w codziennych rozmowch tego, czego się uczymy. Więc dziś napisałem kartki  .... MÓWIĆ PO HISZPAŃSKU! i umieściłem je w całym domu. Mam nadzieję, że to będzie nam przypominać

Dzięki internetowi i dwóm panom z Google Photo Forum, udało mi się rozwiązać problem wielu moich zapisanych albumów ze zdjęciami, które nie zostały zapisane w kolejności chronologicznej. Teraz wiem, jak to naprawić, choć to zajmie trochę czasu, aby poprawić wszystkie, ale mam czas, jestem na emeryturze. :-) To pomoże wypełnić pustkę, która powstała gdy zakończyłem poszukiwania genealogiczne.