Monday, April 03, 2017

Missing Pablo.

Not so inclined to counting the days to Spain when the weather here is nice and sunny.

We took another nice walk around today, longer than the last one , to increase our stamina after the winter indoors. I know in Spain we will be walking a lot so we're preparing for it.  My Spanish conversation partner is on a long vacation and I miss not being able to practice with him and use the new words and sentences we are learning. He's also good for checking that the words we are learning are the real words used in Spain. Our course we use was made by a made who lives close to Mexico and some of his words and not exactly the same ones use in Spain. It's a 14 month course and each month we get a new lesson that has several parts to it along with bonus material. There is a lot to absorb in one month but you do it at your own speed.

In genealogy, the software program I have always used, Family Tree Maker, was bought by another company and they have made some excellent changes to it and I'm waiting for the updated version. So far, the support from them has been phenomenal.

Joan made mulligatawny soup for tonight's dinner. It may be one of the last hot soups for this year until winter comes back. However, there are the cold soups for summer like gazpacho and chlodnik.

Nie jesteśmy skłonni liczyć dni do wyjazdu do Hiszpanii, kiedy pogoda tutaj  jest przyjemna i słoneczna.

Dzisiaj poszliśmy na kolejny miły spacer, dłuższy niż ostatni, aby zwiększyć naszą odporność po przebywaniu przez zimę w zamkniętych pomieszczeniach. Wiem, że w Hiszpanii będziemy dużo chodzić, więc przygotowujemy się na to. Mój hiszpański rozmówca jest na długim urlopie i tęsknię za tym, że nie mogę ćwiczyć i używać nowych słów i zdań, które się uczymy. On jest również  dobry w sprawdzaniu, czy słowa, które się uczymy, są słowami używanymi na co dzień w Hiszpanii. Kurs z którego korzystamy został przygotowany przez mężczyznę, który mieszka w pobliżu Meksyku, a niektóre z jego słów nie są dokładnie takie same, jakich używa się w Hiszpanii. Jest to 14-miesięczny kurs i raz na miesiąc otrzymujemy  nową lekcję, która ma kilka części plus materiał dodatkowy. Jest dużo do przyswojenia w ciągu miesiąca, ale robisz to we własnym tempie.

Program Family Tree Maker, którego zawsze używam pracując nad genealogią został zakupiony przez inną firmę, która wprowadziła do niego znakomite zmiany i czekam na jego uaktualnioną wersję. Do tej pory ich wsparcie jest fenomenalne.

Joan zrobiła wschodnioindyjską zupę z curry na dzisiejszą kolację. Może to być jedna z ostatnich gorących zup w tym roku, dopóki zima nie wróci. Są jednak zimne zupy na lato, jak gazpacho i chłodnik.

No comments: