Saturday, April 22, 2017

Calpe & Altea

With our resolution to wake up whenever we wanted, we didn't get to Calpe until 12:30 today, Fortunately we found the Iguana restaurant on the beach that served breakfast until 13:00 so I had the traditional eggs, bacon, ham, cheese, toast and coffee while Joan wisely chose a fresh fruit plate with coffee. The weather was beautiful enough to enjoy our meal outside looking at the multi-colored sea as it washed upon the beach, What a beautiful day! We spent almost all of it exploring Calpe, talking with different local people and asking them questions about the area. We could have worn shorts today but it was cool in the mountains hen we left and we didn't want to take a chance so we didn't.

About 16:00 we headed to Altea because I saw something that caught my attention and I wanted to go back and check it out. I noticed what looked like a golden dome on the mountain side as we passed by but couldn't really see what it was because I was concentrating on the many curves. This time as we passed it I turned around and went back to see what it might be, To my surprise it was a Russian Orthodox Church, built in 2002 and the living quarters are not yet finished, It is a log church, very beautiful inside but ni pictures were allowed to be taken. It had some very lovely plants on the outside. One in particular was a red plant with very fine needles. I don't know what it's called but I like it very much,

Z naszą rezolucją obudzić się, gdy tylko chcemy, nie dotarliśmy do Calpe do 12:30 dziś, na szczęście znaleźliśmy restaurację Iguana na plaży, która serwowała śniadanie do 13:00, więc miałem tradycyjne jajka, bekon, szynkę, Serem, toastem i kawą, podczas gdy Joanna mądrze wybrała świeżo parzoną kawę. Pogoda była wystarczająco piękna, aby cieszyć się posiłkiem na zewnątrz patrząc na wielobarwne morze jak myje się na plaży, co za piękny dzień! Spędziliśmy prawie cały pobyt w Calpe, rozmawialiśmy z różnymi miejscowymi ludźmi i zadawali pytania o ten obszar. Możemy nosić szorty dzisiaj, ale było fajnie w górach kennęliśmy i nie chcieliśmy wziąć szansę, więc nie.

Około godziny 16:00 ruszyliśmy do Altei, ponieważ zobaczyłem coś, co przykuło uwagę i chciałem wrócić i sprawdzić to. Zauważyłem, jak wyglądała złota kopuła po górskiej stronie, gdy minęliśmy, ale naprawdę nie mogłem zobaczyć, co to było, ponieważ koncentrowałem się na wielu zakrętach. Tym razem, gdy minęliśmy, odwróciłem się i wróciłem, aby zobaczyć, co to może być. Ku mojemu zdziwieniu to był Rosyjski Kościół Prawosławny, zbudowany w 2002 r., A mieszkania nie są jeszcze gotowe, jest to kościółek, bardzo piękny wewnątrz Ale zdjęcia ni można było zabrać. Na zewnątrz miało bardzo piękne rośliny. W szczególności była czerwona roślina z bardzo drobnymi igłami. Nie wiem, jak to się nazywa, ale bardzo mi się podoba,

1 comment:

GoogleGaggler said...

http://www.bing.com/images/search?q=bottle+brush+plant+photos&qpvt=bottle+brush+plant+photos&qpvt=bottle+brush+plant+photos&qpvt=bottle+brush+plant+photos&FORM=IGRE

Hi David and Joan,

The lovely plant you were admiring is called, Bottlebrush, and here are some photos
id-ing it for you.

Lucky you two on such an exotic vacation!

~Stephanie/Chicago