Thursday, April 13, 2017

Pendrive

Modern technology is amazing!  I bought a 64gb pendrive today made by ScanDisk and it's so small I had to attach a string to it so I don't lose it. It's about twice the length of my thumbnail and half as wide.  It will be my third backup for pictures. After discovering missing albums and now going back, year by year, month by month to replace a missing date, I don't want to go through this lengthy process again.

We did our weekly shopping for the next five days, 127zl this time. Yes, five more days and we go to Spain. Joan went to the doctor to renew prescriptions today so she had enough medicine for our trip. Maybe the better weather will help rid her of her cough.

Nowoczesna technologia jest niesamowita! Dzisiaj kupiłem  64GB pendrive firmy ScanDisk, który jest tak mały, że musiałem dołączyć do niego łańcuch, aby go nie zgubić. Jest on około dwukrotnie dłuższy i o połowę szerszy od paznokcia mojego kciuka. To będzie moja trzecia kopia zapasowa na zdjęcia. Po odkryciu brakujących albumów i teraz cofając się z roku na rok, z miesiąca na miesiąc, aby wypełnić  brakujące daty, nie chcę ponownie przechodzić przez ten długi proces.

Zrobiliśmy nasze tygodniowe zakupy na najbliższe pięć dni, tym razem za 127zł. Tak, jeszcze pięć dni i jedziemy do Hiszpanii. Dzisiaj Joanna poszła do lekarza, aby odnowić recepty, aby miała wystarczająco dużo leków na naszą podróż. Może lepsza pogoda pomoże jej pozbyć się jej kaszlu.

No comments: