Saturday, April 29, 2017

Time to go.

Wake up time is 3:30 in the morning for us to make it to Alicante on time for our flight. With everything accomplished that  we wanted, we just basically stayed home waiting for tonight.

This wasn't the best planned vacation by me. I didn't take into account the Spanish siesta time during the day so plans had to be changed everyday. We should also have stayed closer to Calp or Altea although being in the mountains was nice, just to far away.

3: 30 rano jest czas dla nas obudzic sie do Alicante na czas naszego lotu. Po wszystkim, czego potrzebowaliśmy, po prostu zostaliśmy w domu, czekając na dzisiejszej nocy.


To nie było najlepsze wakacje. Nie biorąc pod uwagę hiszpańskiej sjesty w ciągu dnia, więc plany musiały być zmieniane codziennie. Powinniśmy też być bliżej Calp lub Altea, chociaż w górach było miło, po prostu daleko.

No comments: