Friday, April 14, 2017

4 more.

Only four more days to go before we begin our holiday from the holiday. The only thing on our schedule is buy duck breasts tomorrow for Easter dinner and a Tuesday afternoon consultation with the hand surgeon to set a date for the surgery after our return.

I spent a good part of the morning restoring my lost photo albums, looking through old DC's to see if any were still in storage to use and  waited for Joan to wake up. This new medication seems to make her sleep longer, today until 11:00, 12 hours. I have noticed  a slight improvement with less coughing so that is a good sign.

Tylko cztery dni, aby przejść przed rozpoczęciem wakacji z wakacji. Jedyną rzeczą w naszym harmonogramie jest kupno kaczki piersi jutro na Wielkanoc obiad i we wtorek po południu konsultacje z chirurgiem ręcznym, aby ustalić datę operacji po naszym powrocie.


Spędziłem sporo poranku, przywracając utracone albumy fotograficzne, patrząc przez stare DC, aby sprawdzić, czy nadal były w magazynie, i poczekaj, aż Joan się obudzi. To nowe leki wydają się sprawić, że będzie ona dłużej, dziś do 11:00, 12 godzin. Zauważyłem niewielką poprawę z mniej kaszlem, więc jest to dobry znak.

No comments: