Saturday, April 28, 2007

Yesterday Joan and I went to have our vision checked. We're taking advantage of our company insurance while we have it. The only thing we have left to do is get our teeth cleaned under the insurance program. We want to go to Poland with a clean bill of health.

I have only 30 LP's to finish and then all of our music collection will be on CD's.

I've been looking at houses for sale in Poland, for future reference and even though the prrices of housing has increased dramatically since Poland joined the European Union, I still see houses we could afford to buy and that is encouraging.

The continued falling of the exchange rate is not good but we have no control over that and can do nothing about it.

We have 40 work days left and now each one seems to be long but I know the time will pass very quickly until we leave.

Saturday we will go to Chicago to meet cousins from Michigan and have dinner with them. Mary Ann Bergevin is coming to Chicago with her daughter and grandchildren andwe will have dinner with them at their hotel Saturday night.

David

Wczoraj Joan i ja poszedłem kazać naszą wizję kratkowaną. Korzystamy z naszego ubezpieczenia spółki podczas gdy mamy to. Jedyna rzecz, którą zostawiliśmy by czynić jest dostają nasze zęby wyczyszczone pod programem ubezpieczenia. Chcemy pojechać do Polski ze świadectwo zadowalającego stanu.

Mam tylko 30 longplay by skoczyć i wtedy wszystko z naszego zbioru muzyki będzie na CD.

Patrzałem na domy na sprzedaż w Polsce, dla przyszłego odniesienia i nawet gdyby ceny mieszkania powiększyły dramatycznie odkąd Polska dołączyła do Unii Europejskiej, jeszcze widzę domy, które moglibyśmy dostarczyć kupić i którzy zachęcają.
Kontynuowane spadanie kursu wymiany nie jest dobre ale nie mamy żadnej kontroli wszędzie, że i możemy nie zrobić niczego o tym.

Mamy 40 dniom roboczym opuszczać i teraz każdy człowiek wydaje się być długi ale znam, że czas będzie przechodzić bardzo szybko aż będziemy wyruszać.

Sobota pojedziemy do Chicago by spotkać kuzynów z Michigan i zjemy obiad z nimi. Mary Ann Bergevin przyjedzie do Chicago z jej córką i wnukami i zjemy obiad z nimi przy ich soboty nocy hotelu.

David

Saturday, April 21, 2007

WE DID IT!!


We have our one way tickets to Poland!!!

Great News!!

Today I am ecstatic to tell you that both of my health issues have resolved. I won't go into needless details about what they were since they are now a thing of the past.

Tomorrow, Joan and I will purchase our tickets to Poland. The continual drop of the zloty to USD exchange rate is a concern for us but it will not stop our moving.

This last week we have gone through drawers and thrown out a lot of things we don't need any longer. My conversion of LP's to CD's is almost finished, only about 50 to go. We will take about 250 CD's with us to Poland of music we love. Each CD contains 2 albums. Now we have 5 boxes packed and we are counting the days left. Only forty five actual work days, less than 100 total days. We are excited.

David


Wielkie Wiadomości!!
Dzisiaj jestem ekstatyczny by powiedzieć tobie, że obaj o moich problemach zdrowia zdecydowali się. Nie będę iść do niepotrzebnych szczegółów o czym oni byli ponieważ oni są teraz rzeczą przeszłości.
Jutro, Joan i ja nabędę nasze bilety do Polski. Bezustanna kropla złotego do kursu wymiany USD jest troską o nas ale to nie zatrzyma naszego poruszenia.
Ten w ubiegłym tygodniu przeszliśmy szuflady i wyrzuciliśmy dużo rzeczy, których nie potrzebujemy choć trochę dłużej. Moja zamiana longplay do CD jest prawie skoczona, tylko około 50 by pójść. Weźmiemy około 250 CD z nami do Polski muzyki, którą kochamy. Każde CD zawiera 2 albumy. Teraz mamy 5 pudełek zapakowane i liczymy dni opuszczały. Tylko czterdzieści pięć faktycznych dni roboczych, mniej niż 100 całkowitych dni. Jesteśmy podnieceni.
David