Saturday, April 08, 2017

Marta & Joanna

     Joan, Marta, Joanna and me.
 
A nice meeting tonight with our friends Joanna and Marta. It started at 18:00 with appetizers, long conversation while we waited for Marta's Risoto to be made as we drank a bottle of white wine. Actually, as they drank because I was driving and had only water. Marta was very tired from a day at work and it took a little while for her spirits to return to normal, full of energy and laughter.
 
We talked about what had happened in our lives during the last four months since our last meeting. Joanna was as fresh as a Spring flower in April and both are so intelligent. They are business people but know the real value in life is life itself and work is only a means to an end. That's what we like about them.
 
We also told them about our upcoming Spain trip and Marta said in two weeks she goes to Thailand for business. Comparing the weather, we all agreed that Spain would be a much better place to spend the winter. Joanna has been to Valencia, Spain before and told me Wizz Air now has direct flights to there from Valencia.
 
Naturally, I took pictures for you to view.
 
Ładne spotkanie dziś wieczorem z przyjaciółmi Joanna i Marta. Zaczęło się o 18: 00 z przekąskami, długą rozmowę, podczas gdy czekaliśmy na Marta's Risoto się, gdy wypiliśmy butelkę białego wina. Faktycznie, ponieważ pili, ponieważ jechałem i miałem tylko wodę. Marta była bardzo zmęczona przez cały dzień w pracy i chwilę później jej duchy powróciły do ​​normalnego, pełnego energii i śmiechu.
Rozmawialiśmy o tym, co wydarzyło się w naszym życiu w ciągu ostatnich czterech miesięcy od naszego ostatniego spotkania. Joanna była tak świeża jak wiosenny kwiat w kwietniu i obie są tak inteligentne. Są przedsiębiorcami, ale wiedzą, że prawdziwa wartość życia jest samym życiem i praca jest tylko środkiem do celu. O tym właśnie lubimy.
Powiedzieliśmy również o naszej planowanej podróży w Hiszpanii, a Marta powiedziała za dwa tygodnie, że wyjeżdża do Tajlandii w interesach. Porównując warunki pogodowe, wszyscy zgodziliśmy się, że Hiszpania będzie znacznie lepszym miejscem na spędzenie zimy. Joanna była w Walencji w Hiszpanii i powiedziała mi, że Wizz Air ma teraz bezpośrednie połączenia z Walencją.
Oczywiście zrobiłem zdjęcia, które możesz obejrzeć.

No comments: