Thursday, April 20, 2017

5 Towns


We started off in Moraira with breakfast in a nice little local place just before you enter the town. They make strong coffee in Spain. I like it. This is a nice town with great beaches, lots of helpful people and plenty of things to do. It is starting to attract tourism more and more each year so it is growing in popularity. Calpe is still the one most talked bout as a place to live but Moraira is catching up.

It's sister town/city is Teulada, about 7 km away and best known for it's old town and church fortress. The streets were not built for the unknown thing, an automobile, so they are very narrow. It was somewhat interesting but not a place I would plan a trip,

Now, Javea, is definitely worth a visit. It's coastline is even more magnificent than Calpe or Moraira and is yet to be overrun by tourists. I was surprised how good everything looked in buildings, landscaping and waterfronts.

Calpe is the most popular of all for tourism and international expats who live there year round. It's very modern in buildings now and all roads are good in Spain to travel on.

Altea was the last we visited and would not be a place to live if we were looking. The traffic was horrible and it took a lot of maneuvering to avoid most of it. Fortunately, most of the day was sunny once we left the mountain and arrived at the seaside towns.

Zaczęliśmy od Moraira ze śniadaniem w małym, lokalnym miejscu tuż przed wjazdem do miasta. W Hiszpanii robią mocną kawę. Lubię to. Jest to ładne miasto z wielkimi plażami, mnóstwem pomocnych ludzi i wieloma rzeczami do robienia. Z roku na rok miasto coraz bardziej zaczyna być atrakcją  turystyczną i wzrasta jego popularność. Calpe jest nadal miejscem o którym najczęściej mówimy i w którym można zamieszkać, ale Moraira dogania je.

Siostrzanym miastem jest Teulada. Położone około 7 km od hotelu  jest najbardziej znane ze starego miasta i twierdzy kościelnej. Ulice są bardzo wąskie, ponieważ nie były budowane ze względu na nieznaną wówczas rzecz jaką jest  samochód. To było nieco ciekawe ale nie w takie  miejsce  planowałbym wycieczkę.

Teraz Javea, które na pewno warto odwiedzić. Linia brzegowa jest jeszcze piękniejsza niż w Calpe lub Moraira i jeszcze nie została opanowana przez turystów. Byłem zaskoczony tym, jak wszystko doskonale wygląda: budynki, krajobrazy i nabrzeża.

Calpe jest najbardziej popularne turystycznie i wśród zagranicznych turystów, którzy mieszkają tam przez cały rok. Jest bardzo nowoczesne w architekturze. Wszystkie drogi w Hiszpanii są dobre, aby podróżować.

Altea była ostatnia, którą odwiedziliśmy  i nie byłaby miejscem do zamieszkania, gdybyśmy takiego szukali.  Ruch był straszny i dużo czasu zajęło manewrowanie, aby większości  go uniknąć Na szczęście kiedy opuściliśmy góry i przybyliśmy do nadmorskich miast większość dnia była słoneczna.

No comments: