Monday, April 10, 2017

Doctor, doctor.

Back from the doctor. She checked Joan's lungs, said they sounded clear even with the cough. Prescribed 2 inhalators and 2 medicines for the next 6 weeks with a return visit on May 29th. \No hospital visit required at this time.

Wróciliśmy od lekarza. Doktor sprawdziła płuca Joanny, powiedziała, że nie słychać szmerów nawet, kiedy kaszle. Przepisała 2 inhalatory i 2 leki na następne 6 tygodni wraz z zaleceniem wizyty kontrolnej na 29 maja. Tym razem nie ma wymogu pobytu w szpitalu.

No comments: