Sunday, December 16, 2012

Changes!!!!!!!!

In order to display pictures of places we visit I've had to make some changes to my blog. I used to make a different post for each place but cannot do that any longer. So I will have one place that will contain all trips outside of Poland, one for trips inside Poland, one for pictures of Poznań, etc. You will still be able to click on any link in each sections to just view that place, you won't have to view them all. An "expert" Blogger contributor told me normally most blogs have 10 different such locations and I have over 70. According to her, that may be causing the problem so I am in the process of changing the blog rather that finding a new blogging program and having to go through the time spent to create a new blog. I've already started making the changes but it will still take a little time. On the left side I have "Trips over Poland" and that is where I will put pictures of any new places we visit as we visit them. Next I'll create a "Trips outside of Poland" where pictures will be put of different countries we visit.

Aby wyświetlić zdjęcia z miejsc, które odwiedzamy musiałam wprowadzić pewne zmiany w moim blogu. I używany do innego stanowiska, na każdym miejscu, ale nie mogłem to zrobić już. Więc mam jedno miejsce, które będzie zawierać wszystkie wyjazdy poza Polską, jeden dla wypraw wewnątrz Polsce, jeden dla zdjęć Poznań, itd. Nadal będziesz mógł kliknąć na link w każdej sekcji, aby tylko zobaczyć to miejsce, wygrałeś nie mam, aby zobaczyć je wszystkie."Ekspert" Blogger współpracownik powiedziała mi normalnie większość blogów ma 10 różnych takich miejsc i mam 70. Według niej, które mogą być przyczyną problemu więc jestem w trakcie zmiany na blogu, a że znalezienie nowego programu blogowego i poddawania się czasu przeznaczonego na utworzenie nowego bloga. I już zacząłem robić zmiany, ale nadal będzie trochę czasu. Po lewej stronie mam "Wycieczki po Polsce" i że jest gdzie położę zdjęcia nowych miejsc, które odwiedzamy, kiedy je odwiedzić. Dalej będę utworzyć "wycieczki poza Polską", gdzie zdjęcia będą wprowadzone z różnych krajów, które odwiedzamy.

No comments: