Thursday, December 06, 2012

Miracle.

As I was about to leave from garage a van pulled in with ladder on top. Two men got out and started looking at the drain pipes under the roof in the back of the building. I figured they were here to repair the problem we have in the FRONT of the building so I approached them and told them they were looking in the wrong place. I had to leave but I told them to go upstairs in the building to our apartment and Joan would show them the problem.  She did and then they told her they would be back in two days, Saturday, to fix the problem.  IF they do return it will be the fastest service we ever had. I hope they do!

I was up at 5:30 this morning for no special reason and it was sunny and clear outside. After returning to bed about 6:00 and waking up at 9:00 the sun had gone, the gray clouds moved in and it started snowing. It snowed a few centimeters and then stopped. Snow makes me feel like Christmas, probably a left over feeling from childhood when we always had snow on the ground for that day.  So today I started playing Christmas carols on the DVD and this weekend we may put up the tree already. I think those feeling you acquire when you are young never go away no matter how old you are.

Jak miałem wyjechać z garażu van wciągnięta z drabiną na górę. Dwóch mężczyzn wysiadliśmy i zacząliśmy rozglądać się na rurach spustowych pod dachem w tylnej części budynku. Pomyślałem, że nie było tutaj, aby naprawić ten problem mamy z przodu budynku, więc podszedlem do nich i powiedzialem im, że szukali w złym miejscu. Musiałem odejść, ale powiedziałem im iść w górę w budynku do naszego mieszkania i Joan by pokazać im problem. Zrobiła i powiedzieli jej, że wrócą za dwa dni, w sobotę, aby rozwiązać problem. Jeśli tak będzie to powrót najszybszy serwis jaką kiedykolwiek mieliśmy. Mam nadzieję, że tak!

Byłem w 5:30 rano bez szczególnego powodu i było słonecznie i jasno na zewnątrz. Po powrocie do łóżka o 6:00 i budzić się o 9:00 słońce zaszło, szare chmury przeniósł się i zaczął padać śnieg. Spadł śnieg kilka centymetrów, a następnie zatrzymał się. Śnieg sprawia, że ​​czuję się jak Boże Narodzenie, prawdopodobnie po lewej nad uczucie z dzieciństwa, kiedy zawsze mieliśmy śnieg na ziemi dla tego dnia. Więc dziś zacząłem grać kolędy na DVD i ten weekend możemy umieścić na drzewo już. Myślę, że to uczucie nabyć kiedy jesteś młody nigdy nie odejdzie bez względu na to ile masz lat.

No comments: