Saturday, December 22, 2012

Done

A successfull day of shopping. I was able to buy Joan a new, long sweater that she can wear with leotards and high boots. While shopping, unsuccessfully, for a pair of winter boots for myself, Joan found another pair of boots that she really liked.  She had a pair like these many years ago and when she saw the new ones today she wanted them.

Udana dzień zakupów. Udało mi się kupić nowy, Joan długi sweter, który można nosić z leotards i wysokie buty. Podczas zakupów, unsuddessfully, za parę butów zimowych dla siebie, Joan znalazł inną parę butów, że naprawdę się podobało. Miała parę, jak te wiele lat temu i kiedy zobaczyła te nowe dzisiaj chciała je.

No comments: