Friday, December 07, 2012

A friendly visit.

I started off this morning conversing with a lady via Skype for an hour at 9:00. Thanks to her help I think I am finally beginning to realize the difference between Jaki and Który.

Zbyszek arrived for my Polish lesson at 10:30.  Today we worked on the different words to use for sleep and dream with examples he gave me.  It takes awhile for things to sink in but I'm getting to the point where they do finally. We spent the usual amount of time going over homework and, as always, I have questions about why to do this or that. It's bad when you have an English trained brain to think in Polish and I'm not to that point yet but slowly, step by step, I'll get there.

A year ago today I bought 8 pairs of socks to wear and for whatever reason this week I discovered holes in 7 pairs, all in one week. So, needless to say I had to go to the mall and buy 7 more pairs. The cost for the 7 pairs was 15zl($5).

We received some good new today that two of our friends from our days living in Michigan will come next year to visit us.  I've told them about our upcoming trip to Croatia next year, sent them pictures of the country and they decided they would fly from Chicago and meet us in Zagreb for our stay in Croatia.  When we were in Chicago last year for Christmas they drove down from Michigan to see us but we only had one day to visit before they had to leave.  This time we will have one or two weeks together and it should be a great time.  We've know each other for almost 30 years and it's good to have friends for so long a time no matter how far apart you live.  This will be the first time for them in Europe so I'm sure it will be an excellent experience and one they won't forget.

Zacząłem dziś rano rozmowę z panią przez Skype na godzinę na 9:00. Dzięki jej pomocy myślę, że jestem w końcu zaczyna rozumieć różnicę między Jaki i Który.

Zbyszek przyjechał do mojej polskiej lekcji o 10:30. Dzisiaj pracowaliśmy na różnych słów użyć do snu i marzeń z przykładów mi dał. To zajmuje trochę czasu na rzeczy, by zatopić się w ale ja się do punktu, gdzie robią w końcu. Spędziliśmy dużo czasu zwykle dzieje na odrabianiu lekcji i, jak zawsze, mam pytania, dlaczego robić to czy tamto. Jest źle, gdy masz angielską wyszkolony mózg do myślenia w języku polskim i nie jestem jeszcze do tego punktu, ale powoli, krok po kroku, ja się tam dostać.

Rok temu kupiłem 8 par skarpetek do noszenia i dla jakiejkolwiek przyczyny w tym tygodniu odkryłem dziury w 7 par, w jednym tygodniu. Więc trzeba powiedzieć, miałem iść do centrum handlowego i kupić 7 więcej par.Kosztów dla 7 par było 15zł ($ 5).

Otrzymaliśmy kilka dobrych na dziś, że dwie z naszych przyjaciół z naszych dni mieszkających w Michigan przyjedzie w przyszłym roku do odwiedzenia nas. Powiedziałem im o nadchodzącej podróży do Chorwacji w przyszłym roku, wysłał im zdjęcia z kraju i postanowili oni latać z Chicago i spotkać się z nami w Zagrzebiu dla naszego pobytu w Chorwacji. Kiedy byliśmy w Chicago w zeszłym roku na Boże Narodzenie, że pojechał z Michigan do nas, ale mieliśmy tylko jeden dzień, aby odwiedzić, zanim musiał odejść. Tym razem będziemy mieć jeden lub dwa tygodnie razem i powinno być świetnie. My się znamy od prawie 30 lat i jest to dobrze mieć przyjaciół na tak długi czas nie ważne jak daleko od siebie, żyjesz. To będzie dla nich pierwszy raz w Europie, więc jestem pewien, że będzie to doskonałe doświadczenie i jeden nie zapomnę.

No comments: