Wednesday, December 19, 2012

Ducky Christmas

Seems I missed yesterday's blog! Not much new, just the usual studying and meeting today with Zbyszek.  We went food shopping and decided to have a duck on Christmas day. Also I am going to make, for the first time, noodles with poppyseeds.  We also bought the smalec today for the favorki that we will make this Sunday. 

The snow is all gone now, totally green outside and hoping for a new snowfall before Christmas.

Wydaje tęskniłem wczorajszy blog! Nie wiele nowego, tylko zwykłe badanie i spotykają się dziś ze Zbyszekiem. Poszliśmy na zakupy żywności i zdecydowaliśmy się kaczki na dzień Bożego Narodzenia. Też mam zamiar zrobić, po raz pierwszy, kluski z makiem. Kupiliśmy także na smalec dziś za favorki że zrobimy to w niedzielę.

Śnieg wszystko minęło, zupełnie zielony na zewnątrz i nadzieję na nowe śniegu przed świętami Bożego Narodzenia.

No comments: