Monday, December 17, 2012

2 Visits
A good day today.  First from cousin Oliwia Kupińska home from England for the holidays and then later in the evening we went to cousin Luka and Marek's house to celebrate the birthday of their daughter, Rózia. Unfortunately, she has been sick with a cold and was in bed when we got there.  She was reading, as usual, so we were able to go into her room and give her the birthday present.
Dobry dzień dzisiaj. Najpierw od kuzyna Oliwia Kupińska domu z Anglii na święta i później wieczorem poszliśmy do kuzyna Luka i dom Mareka świętować urodziny córki, Rózia. Niestety, ona była chora na przeziębienie i był w łóżku, kiedy tam dotarliśmy. Czytała, jak zwykle, więc byliśmy w stanie iść do swojego pokoju i dać jej prezent urodzinowy.

No comments: