Thursday, December 27, 2012

Education news.

According to the Warsaw Voice paper the Polish government wants to secure pre-school education opportunity for all children aged 3-5 from September 2016, according to assumptions to the draft amendment to the education system act, adopted last week by the cabinet. This is big news since children didn't usually start school until age 6. I suppose it's good but children have so little time to be children anymore.

Today was food shopping day and a visit from our car and flat insurance representative to sign the contract for next year.  He comes to our house with his laptop and printer and makes the contract right here so we don't have to go anywhere to do it. It's convenient.


Według gazety Warsaw Voice polski rząd chce zabezpieczyć przedszkolne możliwość edukacji dla wszystkich dzieci w wieku 3-5 lat od września 2016 r., zgodnie z założeniami do projektu nowelizacji ustawy o systemie oświaty, przyjęta w zeszłym tygodniu przez rząd. To jest wielki news gdyż dzieci zazwyczaj nie zaczynają szkołę aż do wieku 6. Przypuszczam, że to jest dobre, ale dzieci mają tak mało czasu, aby dzieci już.

Dzisiaj był dzień zakupów żywności i wizyta naszego samochodu i mieszkania przedstawiciela ubezpieczeniowego do podpisania umowy na następny rok. On przychodzi do nas do domu z laptopem i drukarką i czyni umowę tu więc nie trzeba nigdzie iść to zrobić. Jest to wygodne.

No comments: