Tuesday, February 12, 2019

Enrique.

In El Tiempo, a local free newspaper, I read that Enrique and his sister, Elena, presented the Mayor of Ribera, Jose Miguel Lorengo, a gift from the mayor of Bovino, the Italian town of the Apulia region, where the Scapicchio family resides with which the Gallegos maintain a close relationship. It  originated as a result of the "old style" straight razor shaving.

It all started with the attempt by Enrique to keep the tradition of shaving with a classic razor, which had no secrets from his father, Enrique Gallegos, who learned the trade. With the idea of spreading those teachings and revaluing the knife, Enrique set out to initiate a didactic work, pioneering in Spain, which led him to the Scapicchio family, who had already started a similar project in Italy.

The two families of barbers understood each other the first time and Enrique Gallego could count on them to set up his first course "Old Style" in Santiago de la Ribera. He is currently preparing the seventh course to be held on March 17th, for which he expects, as has been usual until now, Spanish and foreign students.

W El Tiempo, lokalnej darmowej gazecie, przeczytałem, że Enrique i jego siostra, Elena, przedstawili burmistrza Ribera, Jose Miguela Lorengo, prezent od burmistrza Bovino, włoskiego miasteczka regionu Apulia, gdzie mieszka rodzina Scapicchio z którym Gallegos utrzymują bliskie stosunki. Powstał w wyniku "prostego" golenia maszynki "starego stylu".

Wszystko zaczęło się od starań Enrique, by utrzymać tradycję golenia klasyczną brzytwą, która nie miała sekretów od swojego ojca, Enrique Gallegosa, który nauczył się handlu. Z pomysłem rozpowszechniania tych nauk i ponownej wyceny noża, Enrique rozpoczął inicjowanie pracy dydaktycznej, pionierskiej w Hiszpanii, która doprowadziła go do rodziny Scapicchio, która już rozpoczęła podobny projekt we Włoszech.

Dwie rodziny fryzjerów po raz pierwszy zrozumiały się nawzajem, a Enrique Gallego mógł liczyć na to, że zorganizują swój pierwszy kurs "Stary styl" w Santiago de la Ribera. Obecnie przygotowuje siódmą trasę, która odbędzie się 17 marca, za którą oczekuje, jak zwykle do tej pory, hiszpańskich i zagranicznych studentów.

No comments: