Wednesday, April 08, 2020

Day 8

After a week of twice a day exercises, Joan is making physical progress. Her legs are a little stronger now when I have to get her out of the chair to stand up. Strong enough that today I took her out on the balcony, helped her out of the wheelchair and she stood for 2 minutes holding on to the railing. Tomorrow we will try for 3 minutes. She was very happy to see the progress. Mentally, it is a different story. She cannot add, subtract, multiply or divide. I tried to play the card game, Rummy, with her but she could not remember anything about the game. It was her favorite. It is a bigger challenge for me to help her in that area. Tomorrow I will go shopping for food and leave her in her bed where I know she will be safe because she cannot get out of bed.

I use FB to communicate with friends and family. However, I am so tired of seeing the latest idiotic statements by the "creature" in charge of the U.S. Because he does not like what truth the World Health Organization says, he said he will reconsider the amount of money the U.S. gives to that organization. Plus, now that the Supreme Court is tilted in his direction, they rejected the state of Wisconsin's request to use mail-in ballots for the primary elections because of the danger of the virus. They have NO regard for the safety of the American citizen's health there. The "creature" also rejected the idea......................Sorry about the political comment, but it is infuriating.

Po tygodniu ćwiczeń dwa razy dziennie Joan robi postępy fizyczne. Jej nogi są teraz trochę silniejsze, kiedy muszę ją podnieść z krzesła, aby wstała. Jestem na tyle silny, że dziś wyprowadziłem ją na balkon, pomogłem zejść z wózka inwalidzkiego i stała przez 2 minuty, trzymając się poręczy. Jutro spróbujemy przez 3 minuty. Była bardzo szczęśliwa widząc postępy. Mentalnie - to inna historia. Nie może dodawać, odejmować, mnożyć ani dzielić. Próbowałem z nią zagrać w grę karcianą, Remika, ale ona nic nie pamiętała. To była jej ulubiona gra. Pomaganie jej w tym obszarze jest dla mnie większym wyzwaniem. Jutro pójdę na zakupy i zostawię ją w łóżku, gdzie wiem, że będzie bezpieczna, ponieważ nie może z niego wstać.

Używam FB do komunikowania się z przyjaciółmi i rodziną. Jestem jednak bardzo zmęczony, kiedy widzę najnowsze idiotyczne wypowiedzi „indywiduum” dowodzącego USA, a ponieważ nie podoba mu się, jaką prawdę mówi Światowa Organizacja Zdrowia, to powiedział, że ponownie rozważy kwotę, jaką USA przekazują tej organizacji . Co więcej, teraz Sąd Najwyższy przechyla się w jego kierunku i odrzucił prośbę stanu Wisconsin o użycie korespondencyjnych kart do głosowania w wyborach podstawowych z powodu
niebezpieczeństwa wirusa. W tym stanie nie mają szacunku dla bezpieczeństwa zdrowia amerykańskiego obywatela. „Indywiduum” również odrzuciło ten pomysł ... Przepraszam za komentarz polityczny, ale to jest irytujące.


2 comments:

Anonymous said...

To David and a special hullo to Joan, please Joan hang in there, it will mean a few tough months but with David at your side it will make all the difference.. David you know that lockdown and no contact with others, it will last another 3/6 months, be prepared for a slow change to normal events, its now TIME that YOU look after yourself and get some normal rest and recreation...please do so... with regard to our great leader, well he is going a excellent Job, the UN have been using the US and now as it turns out it has been siding with China, as the dust settles China will be made to account, and compensate other countries for causing such a disaster to occur, Trump is the best person to get results, we are so blessed having Trump.
David you are doing a great Job looking after Joan, I take my hat off for you...

Joan and David Piekarczyk said...

Hello Anonymous,
I am trying to look after myself in order to be able to take care of Joan. You know my feelings about the "creature" in the U.S. so you needn't waste your writing about him. He is the Devil incarnate. Don't be so gullible about the China "theory", there are many out there.

You can take your hat off but keep wearing a mask. :-)