Saturday, April 25, 2020

Progress.

Today, Joan walked, with the walker, into the dining room and walked all around the dining room table, making 4 left turns. We didn't have as much luck on the balcony, she was resistant to let go of the rails today. I will just have to keep doing it with her until her confidence builds up. I was disappointed but tried not to let it show. Walking around the table was good progress too.

We've been watching the briefing's of Governor Cuomo from New York about the virus and it's a pity he didn't run for President. He shows far more leadership skills than either Biden and certainly Trump, who has none. We would vote for him over Biden. He's younger, is more progressive, shows more compassion for his fellow Americans, and speaks from facts and science. As for Biden, it seems that IF he chooses Elizabeth Warren as his V.P., many of the Sanders voters would vote for him because of her progressive ideas. The question is, would he choose her? It would be the smart choice to get more votes.

Video on the right side of the post.

Dzisiaj Joan weszła z chodzikiem do jadalni i obeszła stół dookoła skręcając 4 razy w lewą stronę. Nie mieliśmy tyle szczęścia na balkonie, dzisiaj stawiała opór, by puścić barierkę balkonu. Będę po prostu musiał to z nią robić, dopóki nie nabierze pewności siebie. Byłem rozczarowany, ale starałem się nie dopuścić do tego, żeby to było widoczne. Chodzenie dookoła stołu też było krokiem do przodu.

Oglądaliśmy odprawę gubernatora Cuomo z Nowego Jorku na temat wirusa i szkoda, że nie kandydował na prezydenta. Pokazuje o wiele więcej umiejętności przywódczych niż Biden i na pewno Trump, który nie ma żadnych. Głosowalibyśmy na niego niż na Bidena. Jest młodszy, jest bardziej postępowy, okazuje więcej współczucia dla swoich rodaków i mówi na podstawie faktów i nauki. Jeśli chodzi o Bidena, wydaje się, że jeśli wybierze on Elizabeth Warren na swoją wiceprzewodniczącą, wielu wyborców Sandersa zagłosowałoby na niego ze względu na jej postępowe idee. Pytanie brzmi, czy ją wybierze? Sprytnym wyborem byłoby uzyskanie większej liczby głosów.

Hoy, Joan caminó con el andador hacia el comedor y rodeó la mesa del comedor, dando 4 vueltas a la izquierda. No tuvimos tanta suerte en el balcón, ella se resistió a soltar los rieles hoy. Tendré que seguir haciéndolo con ella hasta que su confianza se acumule. Estaba decepcionado pero traté de no mostrarlo. Caminar alrededor de la mesa también fue un buen progreso.

Hemos estado viendo las sesiones informativas del gobernador Cuomo de Nueva York sobre el virus y es una pena que no se postule para presidente. Muestra muchas más habilidades de liderazgo que Biden y, ciertamente, Trump, que no tiene ninguno. Votaríamos por él sobre Biden. Es más joven, es más progresista, muestra más compasión por sus conciudadanos y habla de los hechos y la ciencia. En cuanto a Biden, parece que SI elige a Elizabeth Warren como su vicepresidenta, muchos de los votantes de Sanders votarían por él debido a sus ideas progresistas. La pregunta es, ¿la elegiría a ella? Sería la elección inteligente obtener más votos.

Video en el lado derecho de la publicación.

1 comment:

greenbandman said...

Great news.