Wednesday, August 21, 2013

Hobart-day 2

Spent the day doing things for my cousin and helping out whenever possible. Our cousin  Sandy arrived about 11:00 for her visit and stayed for three hours. She will comeback tomorrow on her way home. My son arrived about 7PM and spent talk talking with my cousin's daughter, wife, brother and then when m cousin woke up spoke with him. Eric will stay for a few days before returning to North Carolina.

Spędzony dzień robi rzeczy dla mojego kuzyna i pomagając w miarę możliwości. Nasz kuzyn Sandy przybył o 11:00 na wizyty i zatrzymaliśmy się na trzy godziny. Ona będzie jutro comeback w drodze do domu. Mój syn przyjechał około godzina dziewiętnasta i spędził Dyskusja rozmawia z córką mojej kuzynki, żony, brata, a potem, kiedy m kuzyn obudził się z nim rozmawiałem. Eric będzie zatrzymać się na kilka dni przed powrotem do Północnej Karoliny.

No comments: