Wednesday, August 14, 2013

Run around.

A day of running around to ZUS to hand in our insurance forms, then over to Saturn to pick up our GPS. It turned out un-repairable and they gave us a new one :-) Later we met Zbyszek for our normal Wednesday meeting and the followed it up with food shopping for the next four days.  We'll go again on Sunday to buy enough food for Joan for the next week while I'm gone. I can't remember the last time we were separated for so long a time.

Dzień biegają do ZUS do rąk naszych formularzy ubezpieczeniowych, a następnie w ciągu do Saturna odebrać nasz GPS. Okazało się, un-naprawy i dali nam nowy jeden :-) Później spotkaliśmy Zbyszka na naszym normalnym spotkaniu środę i następnie go z zakupów żywności na najbliższe cztery dni. Pojedziemy jeszcze raz w niedzielę kupić wystarczającą ilość żywności dla Joan na następny tydzień, kiedy odejdę. Nie pamiętam, kiedy ostatni raz byliśmy w separacji przez tak długi czas

No comments: