Thursday, August 01, 2013

Short road trip

A nice surprise today from an old acquaintance who called and invited us to visit her in her new flat in Biedrusko.  It's a little village north of Poznań about a half an hour that we visited five years ago because I wanted to see the palace there. At that time it was owned by the military and unoccupied but it was sold a few years ago and now it is a hotel and restaurant. We'll take a walk from her flat to the palace and we can view how it has changed.  From the internet pictures it looks very nice now.

We decided to stay an extra day on our visit to Krakow because we want to visit Nowa Huta also. It's another recommended place from my acquaintance in Krakow. She said there are parts of the city that still remain they were 30 years ago with the old system and would be worth seeing so we'll do it.

Miła niespodzianka dzisiaj od starego znajomego, który powołał i zaprosił nas do odwiedzenia jej w nowym mieszkaniu w Biedrusku. To jest trochę na północ wieś ​​Poznaniu około pół godziny, które odwiedziliśmy pięć lat temu, bo chciałem zobaczyć pałac tam. W tym czasie była własnością wojska i puste, ale został sprzedany kilka lat temu, a teraz jest hotel i restauracja. Będziemy się na spacer z jej mieszkania do pałacu, a my możemy zobaczyć, jak to się zmieniło. Ze zdjęć internetowych wygląda bardzo ładne teraz.

Zdecydowaliśmy się na pobyt dodatkowy dzień na naszej wizyty w Krakowie, ponieważ chcemy, aby odwiedzić Nową Hutę też. To kolejny zalecane miejsce z moich znajomych w Krakowie. Powiedziała, że ​​istnieją części miasta, które nadal pozostają oni 30 lat temu ze starego systemu i byłoby warto zobaczyć, więc zrobimy to.

1 comment:

greenbandman said...

My brother and I took the wrong bus to downtown Krakow from the Holiday Inn and ended up at the Nowa Huta steel works 20 years ago. Nice trip on the wrong bus and we got to see the city most people don't. We took the "A" bus back to Krakow, since the bus garage was at the entrance of the mill. I thought the directions were to take a bus back, not the "A" bus back. Since then I always take public transportation to see any city I'm in.