Thursday, August 08, 2013

Ripped off!!

I am going to the U.S. and will need a car when I get there to travel to my cousins house. I went to Economy Bookings.com, stating that I lived in Poland. The cheapest car available was 23.57 Euro's per day for a total of 165 Euro's for the week.  I then changed my address to our daughter's house in Illinois and ran the search again with the same data.  I was more than shocked to find out that if I lived in America or Canada and used this service, the cost for the cheapest car would be 50.73 Euro's a day or  351 Euro's for the week. It's not the same car but when I registered as a Polish resident there were listed 29 cars starting from 23.57 Euro up to 50.73 Euro. When I changed to an American residency the car prices started at 50.73 and went up. It seems to me that this Economy Bookings.com still thinks of America as the land of milk and honey and so everyone should pay twice as much for what they can get. I would not recommend this site to anyone from America who is in need of a rental car. The picture above is the message I received when I used a Polish residency to check car prices. This raised my curiosity enough to change the residency to American to see what the difference is. Click on it to enlarge for reading.

In the end I used Rentalcars. com and found the same, lower priced car regardless of where I lived. The company is Dollar car rental, the same one we used in Spain.

Today we are packing for our trip to Krakow and will try to enjoy these 5 days although I am sure my mind will be with my cousin no matter what I am doing. No matter how hard I try not to think about him I just can't.

Jadę do USA i kiedy już tam będę, potrzebuję samochodu, aby się udać się do domu moich kuzynów. Wszedłem na stronę Economy Bookings.com podając, że mieszkam w Polsce. Najtańszy samochód dostępny był za 23,57 euro dziennie, w sumie 165 euro za tydzień. I wtedy zmieniłem adres na dom naszej córki  w Illinois i zacząłem szukać ponownie z tymi samymi danymi. Byłem więcej niż zaskoczony, kiedy dowiedziałem się, że gdybym mieszkał w Ameryce i Kanadzie, a skorzystałbym z tej usługi, to koszt najtańszego samochodu wyniósłby 50,73 euro dziennie lub 351 euro za tydzień. To nie jest ten sam samochód, lecz kiedy zarejestrowałem się jako mieszkaniec Polski  zostało wymienionych 29 samochodów już od 23,57 euro do 50,73 euro. Kiedy zmieniłem miejsce zamieszkania na adres amerykański, to cena wynajmu samochodów rozpoczęła się od 50,73 i wyżej. Wydaje mi się, że Economy Bookings.com nadal myśli o Ameryce jako ziemi mlekiem i miodem płynącej, a więc każdy powinien płacić dwa razy tyle za to, co może dostać. I nie polecam tego miejsca nikomu z Ameryki, który  potrzebuje wynająć samochód. Zdjęcie powyżej jest wiadomością jaką otrzymałem, kiedy podałem jako miejsce zamieszkania Polskę, aby sprawdzić ceny samochodów. Ta podniosła moją ciekawość na tyle, aby zmienić adres na amerykański, by zobaczyć, jaka jest różnica. Kliknij na nie, aby powiększyć do czytania.

W końcu użyłem Rentalcars. com i okazało się to samo, niższe ceny wynajmu samochodu, niezależnie od tego, gdzie mieszkałem. Firma nazywa się Dollar car rental, ta sama, z której usług skorzystałem w Hiszpanii.

Dziś pakujemy się, by odbyć naszą podróż do Krakowa i będę starać się cieszyć z tych 5 dni, choć jestem pewien, że moje myśli będą krążyły wokół mojego kuzyna, niezależnie od tego, co będę robić. Nieważne, jak bardzo staram się o nim nie myśleć, po prostu nie mogę przestać tego robić.

No comments: