Sunday, August 18, 2013

Ready

Early in the morning I leave and arrive late in Chicago so most likely I won't write Monday night. I don't know what the internet situation is like at my cousins house but if I can I will write again on Tuesday.

Wcześnie rano zostawiam i przyjechać późno w Chicago, więc najprawdopodobniej nie będę pisać poniedziałek wieczorem. Nie wiem, jaka jest sytuacja internet jest jak w moim domu kuzynów, ale jeśli mogę będę pisać ponownie we wtorek.

No comments: