Monday, December 18, 2017

A child's eyes..

Christmas, the joy of giving. Once I had that joy here when I was Santa Claus to a group of children. The language barrier didn't exist,. Everything was said through the eyes of the child receiving a present.  Fortunately, Joan captured those moments in pictures you can see today.

Boże Narodzenie, radość dawania. Kiedyś miałem tę radość, gdy byłem Świętym Mikołajem dla grupy dzieci. Bariera językowa nie istniała. Wszystko zostało powiedziane oczyma dziecka otrzymującego prezent. Na szczęście Joan uchwyciła te chwile na zdjęciach, które można dziś zobaczyć.

No comments: