Wednesday, December 20, 2017

Z returns.

We were delighted today to have Zbyszek join us at Sowa's. He has been busy the last few months with family matters. We talked about our respective families, Christmas traditions in both countries, upcoming travels, and the politics in our countries. Neither one of us are happy with the current situations.

In fact, today the EU has triggered a process that could ultimately see Poland stripped of voting rights in Brussels in an unprecedented step designed to force the country’s rightwing government to drop reforms the EU regards as a threat to the country’s democracy.

I read from my Polish reader #9 earlier and later we studied Spanish. Joan is having a little problem knowing when to use 'estar' or 'ser'. Both mean 'to be' but are used under different circumstances.

Byliśmy zachwyceni, że Zbyszek dołączył do nas w kawiarni Sowa. W ostatnich miesiącach był zajęty sprawami rodzinnymi. Rozmawialiśmy o naszych rodzinach, tradycjach świątecznych w obu krajach, nadchodzących podróżach i polityce w naszych krajach. Żadne z nas nie jest zadowolone z obecnej sytuacji.

Dzisiaj UE uruchomiła proces, który może ostatecznie doprowadzić do odebrania Polsce prawa do głosowania w Brukseli w bezprecedensowym kroku, mającym na celu zmusić prawowity rząd kraju do zrezygnowania z reform, które UE uznaje za zagrożenie dla demokracji w tym kraju.


Wcześniej czytałem kolejny 9 odcinek z Polish reader , a później uczyliśmy się hiszpańskiego. Joan ma mały problem z nauczeniem się, kiedy użyć "estar" lub "ser". Oba oznaczają "być", ale są używane w różnych okolicznościach.


No comments: