Saturday, December 30, 2017

Decorations.

It's 16:00 and already getting dark so the tree lights are on.  Looking at the tree decorations I thought of a mistake we made when we moved to Poland. We left all of our decorations with Karen, Joan's daughter. Yes, we have plenty of new ones on our tree but most have no meaning or history.

In some ways, decorations are like a history lesson, they have a story. Each one was bought for a specific reason or year, some were given to us by friends, some Joan had for years, made by her children as they were growing up. We had Chicago Bulls decorations for the Championship years and one for the 1985 Bears. Those are all good memories and were good to relive each year the new tree was put up. Now we have an artificial tree and generic decorations. The tree is still beautiful, just not a reminder of things past like it once was.

Today in the place we lived in Michigan it is -14c, 1c in Poznan and 19c in San Javier, Spain. We have only 11 days to wait.

Jest 16:00 i robi się już ciemno, więc świecą drzewa. Patrząc na ozdoby choinkowe pomyślałem o błędzie, który popełniliśmy, kiedy przeprowadziliśmy się do Polski. Zostawiliśmy wszystkie nasze dekoracje z Karen, córką Joanny. Tak, mamy wiele nowych na naszym drzewie, ale większość nie ma żadnego znaczenia ani historii.


Pod pewnymi względami dekoracje są jak lekcja historii, mają historię. Każda z nich została kupiona z konkretnego powodu lub roku, niektóre zostały nam podane przez przyjaciół, niektóre Joan przez lata robione były przez jej dzieci, gdy dorastały. Mieliśmy dekoracje Chicago Bulls na Mistrzostwa i jeden na niedźwiedzie z 1985 roku. To wszystko są dobre wspomnienia i dobrze było przeżyć każdego roku nowe drzewo. Teraz mamy sztuczne drzewo i ogólne dekoracje. Drzewo jest nadal piękne, po prostu nie przypomina rzeczy z przeszłości takich jak kiedyś.


Dziś w miejscu, w którym mieszkaliśmy w Michigan, jest to -14c, 1c w Poznaniu i 19c w San Javier w Hiszpanii. Mamy tylko 11 dni na czekanie.

No comments: