Friday, June 22, 2018

1 Day to go.

I had a nice conversation with Pablo from Spain at 11:00 and before that the administrator was here with the repairman to asses the potential repair of the balcony. He was a different one from last year. Eventually the administrator is going to run out of new repairmen. This is the 6th one in 6 years.

The weather has certainly changed on this second day of summer. Yesterday it was 35c and today it is 18c. I am not complaining, it is fine with me. Good weather for a wedding. Hard to believe that Marcin is getting married. The youngest of 2 children, I thought his sister would be the first. However, she is happy with the relationship she is in and that is what matters. It will be good to see her and her boyfriend once again.

For a brief moment the news was on our TV screen today, long enough to see Orange Head's wife wearing a jacket say "I don't really care, do you"? I immediately thought of the children being separated from their parents but the spin doctors said it was about "fake news". Whether it was or wasn't, this was not the time to do such a thing.

Miałem fajną rozmowę z Pablo z Hiszpanii o 11:00, a wcześniej był tu administrator z mechanikiem, który ocenia potencjalną naprawę balkonu. Był inny niż w zeszłym roku. W końcu administratorowi zabraknie nowych mechaników. Jest to 6. od 6 lat.

Pogoda zmieniła się z pewnością w ten drugi dzień lata. Wczoraj było to 35c, a dziś 18c. Nie narzekam, to jest w porządku ze mną. Dobra pogoda na wesele. Trudno uwierzyć, że Marcin się żeni. Najmłodszy z dwójki dzieci, myślałem, że jego siostra będzie pierwsza. Jest jednak zadowolona ze związku, w jakim się znajduje i to się liczy. Dobrze będzie znów zobaczyć ją i jej chłopaka.

Przez krótką chwilę wiadomości były na naszym ekranie telewizyjnym dzisiaj, wystarczająco długo, by zobaczyć żonę Pomarańczowej Głowy w kurtce powiedzieć "nie obchodzi mnie to, prawda?". Od razu pomyślałem o oddzieleniu dzieci od ich rodziców, ale spinowi lekarze powiedzieli, że chodzi o "fałszywe wiadomości". Niezależnie od tego, czy tak było, czy nie, nie był to odpowiedni czas na zrobienie czegoś takiego.


 Tuve una agradable conversación con Pablo desde España a las 11:00 y antes el administrador estaba aquí con el técnico para evaluar la posible reparación del balcón. Él era diferente al año pasado. Eventualmente el administrador se quedará sin nuevos reparadores. Este es el sexto en 6 años.

El clima ciertamente ha cambiado en este segundo día de verano. Ayer fue 35c y hoy es 18c. No me quejo, está bien conmigo. Buen clima para una boda. Es difícil de creer que Marcin se case. El más joven de 2 hijos, pensé que su hermana sería la primera. Sin embargo, ella está contenta con la relación en la que se encuentra y eso es lo que importa. Será bueno verla a ella y a su novio una vez más.

Por un breve momento, la noticia apareció en la pantalla de televisión hoy, el tiempo suficiente para ver a la esposa de Orange Head vistiendo una chaqueta decir "realmente no me importa, ¿verdad?" Inmediatamente pensé en los niños separados de sus padres, pero los spin doctors dijeron que se trataba de "noticias falsas". Si era o no era, este no era el momento de hacer tal cosa.

No comments: