Tuesday, June 12, 2018

It goes on.

Another meeting with Radek this afternoon discussing politics, travels and the on to Spanish lessons. I stumbled on one verb conjugation and felt like a complete idiot because I knew it yet my mind was blank at the moment I needed it. I hate it when that happens. It just shows me I haven't really absorbed it yet.

My son's partner, Amy, told me she has the ashes now of him but has yet to go to the Bay to spread them as per his wishes. Her youngest son has returned from Florida and is helping her get through this difficult time.

Here, the weather has been good for many days, sunny most of the time and life goes on. I picked up our prescriptions for the month, 8 prescriptions for a total of $43(155PLN)(37EURO).

Kolejne spotkanie z Radkiem po południu omawiające politykę, podróże i lekcje hiszpańskiego. Natknąłem się na koniugację jednego czasownika i czułem się jak kompletny idiota, ponieważ wiedziałem o tym, ale mój umysł był pusty w momencie, kiedy go potrzebowałem. Nienawidzę tego, kiedy to się dzieje. Po prostu pokazuje, że jeszcze go nie zaabsorbowałem.

Partner mojego syna, Amy, powiedział mi, że ma teraz prochy, ale jeszcze nie udał się do Zatoki, aby je rozdzielić zgodnie z jego życzeniami. Jej najmłodszy syn wrócił z Florydy i pomaga jej przetrwać ten trudny okres.

Tutaj pogoda była dobra przez wiele dni, przez większość czasu słonecznie i życie toczyło się dalej. Odebrałem nasze recepty na miesiąc, 8 recept w sumie 43 $ (155 PLN) (37EURO).


 Otra reunión con Radek esta tarde discutiendo sobre política, viajes y lecciones de español. Tropecé con una conjugación de verbos y me sentí como un completo idiota porque lo sabía, pero mi mente estaba en blanco en el momento en que lo necesitaba. Odio cuando eso ocurre. Simplemente me muestra que todavía no lo he asimilado.

El compañero de mi hijo, Amy, me dijo que ahora tiene las cenizas de él, pero que aún tiene que ir a la Bahía para repartirlas según sus deseos. Su hijo más pequeño ha regresado de Florida y la está ayudando a superar este momento difícil.

Aquí, el clima ha sido bueno durante muchos días, soleado la mayor parte del tiempo y la vida continúa. Recogí nuestras recetas para el mes, 8 recetas para un total de $ 43 (155PLN) (37EURO).

No comments: