Sunday, June 17, 2018

2018 Summer Botanical Garden

A beautiful day for a walk in our botanical gardens so we went at 12:30 and spent about 2 hours there looking at all the flowers and trees. It always a joy to go there. The last couple of years we have gone too early to see everything in bloom but not this year.

The central part of the garden is a rose garden with roses of many different colors and shades. I really need a lens that takes better close-ups but it will have to wait. Other things have a higher priority now. I took about 70 pictures, all viewable on this blog.


Piękny dzień na spacer po naszych ogrodach botanicznych, więc poszliśmy tam o 12:30 i spędziliśmy około 2 godziny patrząc na kwiaty i drzewa. To przyjemność być tam. Ostatnimi laty chodziliśmy tam zbyt wcześnie, aby zobaczyć wszystko w rozkwicie, ale nie w tym roku.

W centralnej części ogrodu jest ogród różany z różami w różnych kolorach i odcieniach. Naprawdę muszę mieć obiektyw, który robi lepsze zbliżenia, ale to będzie musiało poczekać. Inne rzeczy są teraz priorytetem. Zrobiłem około 70 zdjęć, wszystkie możecie zobaczyć na tym blogu.

No comments: