Tuesday, June 26, 2018

Not a good ending.

Well, the wedding didn't exactly end well for Joan and I. We went back to our hotel and there were 3 stairs leading up to the bedroom with NO hand rail. As Joan reached the top stair she started falling backwards and before I could stop her she knocked me over also and we fell to the floor. She landed on top of the ankle of my right foot and it is badly swollen since then. I am not able to easily walk on that foot and  I hope to be able to see a doctor tomorrow to see if it is cracked, broken or just badly sprained.

Cóż, ślub nie zakończył się dobrze dla Joan i mnie. Wróciliśmy do naszego hotelu, a tam były 3 schody bez poręczy prowadzące do sypialni. Gdy Joan dotarła do najwyższego stopnia, zaczęła spadać do tyłu i zanim zdążyłem ją powstrzymać, przewróciła mnie i padliśmy na podłogę. Wylądowała na kostce mojej prawej stopy, która od tego czasu jest mocno spuchnięta. Nie jestem w stanie z łatwością chodzić na tej stopie i mam nadzieję, że jutro będę mógł spotkać się z lekarzem, aby zobaczyć czy jest pęknięta, złamana czy po prostu skręcona.

No comments: