Sunday, June 10, 2018

Resting.

Sunday, the day of rest, and so we did. A cloudy day so it was only 28c and a nice little breeze through our flat. I studied a little while Joan prepared dinner and we watched a few old movies.

Niedziela, dzień odpoczynku, i tak zrobiliśmy. Pochmurny dzień, więc było tylko 28c i przyjemna bryza przez nasze mieszkanie. Studiowałem przez chwilę Joan przygotował obiad i oglądaliśmy kilka starych filmów.

Domingo, un día de descanso, y así lo hicimos. Día nublado, por lo que solo 28c y agradable brisa a través de nuestro apartamento. Estudié por un momento, Joan preparó la cena y miramos algunas películas antiguas.

No comments: