Thursday, June 14, 2018

New record.


We have set a new shopping record, 181 PLN this week. However, it is mainly due to buying 2 new light bulbs (20PLN) and 2 salmon fillets(18 PLN) that the cost is so high. These are not normal weekly purchases. Without them the cost would have been 143 PLN. Thursday morning is a good time for shopping. Most people are in work so the store has few customers and there are no lines for checkout.

The hydrangea's  in the front of our building are starting to blossom now. They look so good every year with their different colors.

Wykonaliśmy nowy rekord zakupów, 181 PLN w tym tygodniu. Jest to jednak głównie spowodowane zakupem 2 nowych żarówek (20 PLN) i 2 filetów z łososia (18 PLN), których koszt jest tak wysoki. Nie są to normalne cotygodniowe zakupy. Bez nich koszt wyniósłby 143 PLN. Czwartkowy poranek to dobry czas na zakupy. Większość ludzi pracuje, więc sklep ma niewielu klientów i nie ma linii do kasy.

Hortensja z przodu naszego budynku zaczyna teraz kwitnąć. Wyglądają tak dobrze każdego roku w różnych kolorach.


Hemos establecido un nuevo récord de compra, 181 PLN esta semana. Sin embargo, se debe principalmente a la compra de 2 nuevas bombillas (20PLN) y 2 filetes de salmón (18 PLN) que el costo es tan alto. Estas no son compras semanales normales. Sin ellos, el costo hubiera sido 143 PLN. El jueves por la mañana es un buen momento para ir de compras. La mayoría de las personas trabaja, por lo que la tienda tiene pocos clientes y no hay líneas para pagar.

Las hortensias en el frente de nuestro edificio están comenzando a florecer ahora. Se ven tan bien cada año con sus diferentes colores.

No comments: