Monday, December 16, 2019

Cards

How to send Christmas cards? I still send a few "real" Christmas cards by mail  However, now the majority are by email, electronically, because it is faster and cheaper. I use the Jacqie Lawson website whenever I need a card. Over the years using it, I have seen who actually opens the cards and so each time I review cards sent and refine my list. No doubt it is smaller now than when I first started using the website.

The cards are animated and each year she adds new ones so the variety has grown. I pay about $7 per year and send as many or a few cards as I want. It doesn't matter. So that was one of my chosen tasks to do today. Other than that, it was studying, washing dishes, answering 2 emails and printing out a new family of my Piekarczyk tree.

Jak wysłać kartki świąteczne? Nadal wysyłam kilka „prawdziwych” kartek świątecznych pocztą. Jednak obecnie większość z nich jest wysyłana pocztą elektroniczną, ponieważ jest szybsza i tańsza. Korzystam z witryny Jacqie Lawson, ilekroć potrzebuję karty. Przez lata korzystania z niego widziałem, kto faktycznie otwiera karty, więc za każdym razem sprawdzam wysłane karty i poprawiam swoją listę. Bez wątpienia jest teraz mniejszy niż wtedy, gdy zacząłem korzystać ze strony.

Karty są animowane i każdego roku dodaje nowe, aby różnorodność wzrosła. Płacę około 7 USD rocznie i wysyłam tyle kart, ile chcę. To nie ma znaczenia To było jedno z moich wybranych zadań do wykonania dzisiaj. Poza tym studiował, mył naczynia, odpowiadał na 2 e-maile i drukował nową rodzinę mojego drzewa Piekarczyka.

2 comments:

Shaz said...

Thanks to your post I subscribed to Jacque Lawson cards ($20 USD now) Yesterday I was able to send 40+ cards in just minutes - after I entered all the e-mail addresses is the address book. I love the feedback you get when the cards are sent and later received. Have a very Merry Polish Christmas and Happy New Year. Shaz

Joan and David Piekarczyk said...

Shaz, maybe the $7 was a renewal. You can also see who has opened the cards by clicking Card History. Glad you like it.