Monday, December 30, 2019

Chicago Christmas.

It has been a long time since Joan and I spent Christmas in Chicago. I was thinking about that today and maybe next Christmas we should. On YouTube, I found a nice video of how it looks and posted it.

Today was like yesterday, just relaxing watching Christmas movies, football and staying home for the day.

Another month of Spanish lessons came in over the internet so I will complete them before we leave in January for Spain. Usually, there are 14 lessons per month. They come in both audio and video form. I use the video, go over each lesson and type into an ongoing document anything new. So far, I have about 140 pages in that document that I use for review.

Minęło dużo czasu, odkąd Joan i ja spędziliśmy Boże Narodzenie w Chicago. Myślałem o tym dzisiaj i być może w przyszłe Święta powinniśmy. Na YouTube znalazłem fajny film o tym, jak to wygląda i opublikowałem.

Dzisiaj było jak wczoraj, po prostu relaksując się oglądając świąteczne filmy, piłkę nożną i zostając w domu na cały dzień.

Kolejny miesiąc lekcji hiszpańskiego przyszedł przez Internet, więc ukończę je przed wyjazdem w styczniu do Hiszpanii. Zwykle jest 14 lekcji miesięcznie. Występują zarówno w formie audio, jak i wideo. Używam wideo, przeglądam każdą lekcję i wpisuję do trwającego dokumentu wszystko nowe. Do tej pory mam w tym dokumencie około 140 stron, których używam do recenzji.

No comments: