Monday, July 02, 2018

Clouds

A nice sunny with clouds day today in our neighborhood. I had to go to the Kancelaria to have something notarized and that was the only trip outside. It's still a littl difficult walking but I'm managing to get around at least.

Wednesday night we will meet with our friends from Zielona Gora, Mirka and Dan, maybe for the last time. They have decided to move back to Texas in order for Mirka to be closer to her daughter. It's a loss for us. I dislike seeing good people leaving Poland, especially friends, but I understand it and wish them well. On the bright side, it could be a supply source for Chili-o Mix and French's Original Ranch Dip. :-)

Years ago someone told me a Polish saying, "Families only look good in pictures". It took me a few years to understand what it meant. It meant that you are better off counting on your friends than on your family in times of need or trouble. I've found that to be true while living here, sadly. I have many "fanily" members here but only a few who think of me as part of the family and I am thankful for them. To the majority, I am just that American who moved to Poland.

Dzisiaj w naszej okolicy ładny słoneczny dzień. Musiałem udać się do Kancelarii, po coś potwierdzonego notarialnie i to było jedyne wyjście na zewnątrz. Nadal trudno jest chodzić, ale przynajmniej radzę sobie w najbliższej okolicy.

W środę wieczorem spotkamy się z naszymi przyjaciółmi z Zielonej Góry Mirką i Danem, może po raz ostatni. Zdecydowali się wrócić do Teksasu, aby Mirka była bliżej swojej córki. To dla nas strata. Nie podoba mi się, kiedy widzę dobrych ludzi opuszczających Polskę, zwłaszcza przyjaciół, ale ja to rozumiem i życzę im jak najlepie. Z drugiej strony, może to być źródło zaopatrzenia w Chili-o Mix i French's Original Ranch Dip. :-)

Wiele lat temu ktoś powiedział mi polskie powiedzenie: "Z rodziną dobrze wychodzi się na zdjęciach". Kilka lat zajęło mi zrozumienie, co to znaczy. Oznaczało to, że lepiej liczyć na przyjaciół niż na rodzinę w razie potrzeby lub kłopotów.  Niestety odkryłem, że to prawda, od kiedy tu mieszkam. Mam tutaj wielu "członków" rodziny, ale tylko kilku, którzy myślą o mnie jako części rodziny i jestem im za to wdzięczny. Dla większości jestem tylko Amerykaninem, który przeprowadził się do Polski.

No comments: