Sunday, July 08, 2018

Further "Comment"

Checking the Blogger Forum, I see that I am not the only one with the "Comment" problem. Since May 24th, there are more than 150 complaints but as of today Blogger has done nothing to fix it that works. I can post a comment to myself and that appears, but you can't. So, if you want to comment on something, send it to me in an email, I will post it and credit you and then answer it, Use...piekar66@gmail.com...for the email. That's the only solution I can think of for now.

Well, Joan and I did it. We actually watched the whole match between Croatia and Russia that ended in an exciting finish with Croatia winning, 3-2. The match seemed to take forever to get over but in the end, Russia lost. YIPPEE!!! It took 2 hours and 40 minutes with 2 overtimes and then a "sudden death" kickoff where each team has 5 individual players who have a chance to kick a goal. Whichever team scores the most goals gets 1 point added to the final score. Obviously, Croatia won that part.

I got the results from my PSA blood test and I'm happy to say with a level of 0.232, I'm 7 years free of Prostrate cancer. I get a checkup every 6 months.  It takes about 15 minutes for the test, costs $8  and I can get the results online the next day. Poland has made progress in that area. 7 years ago it took 3 days for the result and you had to go back to the clinic for the result.

Sprawdzając Blogger Forum, widzę, że nie jestem jedyny z problemem "Komentarz". Od 24 maja jest ponad 150 skarg, ale od dzisiaj Blogger nie zrobił nic, żeby to naprawić. Mogę napisać komentarz do siebie i to się pojawia, ale nie możesz. Jeśli więc chcesz coś skomentować, wyślij mi e-mailem, opublikuję go i zakredytuję, a następnie odpowiem: Użyj ... piekar66@gmail.com ... e-maila. To jedyne rozwiązanie, o którym mogę teraz myśleć.

Cóż, Joan i ja to zrobiliśmy. Oglądaliśmy cały mecz pomiędzy Chorwacją i Rosją, który zakończył się ekscytującym zakończeniem z wygraną Chorwacji, 3: 2. Mecz wydawał się trwać wiecznie, aby przejść, ale w końcu Rosja przegrała. YIPPEE !!! Zajęło to 2 godziny i 40 minut z 2 nadgodzinami, a następnie "nagłą śmierć", w której każda drużyna ma 5 indywidualnych graczy, którzy mają szansę na rzucenie gola. Którakolwiek drużyna zdobędzie najwięcej bramek, otrzymuje 1 punkt do końcowego wyniku. Oczywiście Chorwacja wygrała tę część.

Otrzymałem wyniki z mojego badania krwi PSA i cieszę się, że mogę powiedzieć z poziomem 0,232, jestem 7 lat wolny od raka Prostaty. Sprawdzam co 6 miesięcy. Test trwa około 15 minut, kosztuje 8 USD, a wyniki mogę otrzymać online następnego dnia. Polska poczyniła postępy w tej dziedzinie. 7 lat temu zajęło to 3 dni i trzeba było wrócić do kliniki, aby uzyskać wynik.

No comments: