Saturday, July 28, 2018

No problems.

Talk about doing a dumb thing. Today I went to meet someone at 11:00 and when he didn't appear I called to see what happened. He told me we were meeting on Sunday and it was then I realized today was only Saturday. All morning I thought it was Sunday. NOOOOO, I don't have any memory problems, every day seems like Sunday to me. I came back home and Joan was surprised I returned so soon until I told her the story. We both laughed about it.

Earlier I finished transcribing all the notes of my Spanish lessons with Radek and it will be easier to review them on printed paper rather than having to turn on the laptop each time.

Strange thing happened this week when I downloaded the latest version of Skype. For the last several months when using Skype, my newest laptop kept overheating after being on for about 1/2 hour and would shut down. Now, with the new version, that doesn't seem to be happening.

 
O robieniu głupich rzeczy. Dzisiaj poszedłem spotkać się z kimś o godzinie 11:00, a kiedy się nie pojawił zadzwoniłem, aby sprawdzić co się stało. Powiedział mi, że spotykamy się w niedzielę i wtedy zdałem sobie sprawę, że dziś jest dopiero sobota. Całe rano myślałem, że jest niedziela. NIEEEEE, nie mam żadnych problemów z pamięcią, każdy dzień zdaje się dla mnie niedzielą. Wróciłem do domu i Joan była zaskoczona, że wróciłem tak szybko więc opowiedziałem jej tę historię. Oboje śmialiśmy się z niej..

Wcześniej skończyłem przepisywanie wszystkich notatek z moich hiszpańskich lekcji z Radkiem, łatwiej będzie je przejrzeć na papierze, zamiast włączać laptop za każdym razem.

Stało się coś dziwnego w tym tygodniu, kiedy pobrałem najnowszą wersję Skype. W ciągu ostatnich kilku miesięcy podczas korzystania ze Skype, mój najnowszy laptop się przegrzewał po około pół godzinie, i wyłączał. Teraz, gdy mam nową wersję, wydaje się, ze wszystko jest ok.

No comments: