Wednesday, July 18, 2018

Not started

I went to the citizenship office and found out I DO have to register my birth, Joan's birth, our marriage and my mother;s death(in place of birth) in the civil registry office first. So tomorrow I will go there. This is a lot of running around.

 Poszedłem do Wydziału Spraw Cudzoziemców/Oddziału do spraw Obywatelstwa i Polskiego i dowiedziałem się, że najpierw muszę zarejstrować akt mojego i Joan urodzenia, akt naszego małżeństwa i akt zgonu mojej matki w urzędzie stanu cywilnego. Więc jutro tam pójdę. Sporo bieganiny.

No comments: