Wednesday, July 25, 2018

Passwords

Thank goodness I write down all of my passwords and user ID's in a notebook for the different software I use. Today I had trouble getting into Orange to pay the phone bill because it wouldn't take what I thought was the password. After checking my notebook I discovered I changed the password 2 months ago. Using the new password I got right into the account and paid it. I like this online banking. With all the hacking  going on around the world I'm changing passwords much more frequently than before.

We're just finishing up watching a TV series, The Bates Motel. It's kind of a prequel to the famous Hitchcock movie, Psycho.  It's an imaginative story of why the main character, Norman, became a psychotic killer. It was entertaining enough to watch.

To break up the day we went to Sowa's for coffee, our first time this week. Tomorrow is shopping day and Joan has the food list ready.

 Dzięki Bogu zapisuję wszystkie moje hasła i identyfikatory użytkownika w notatniku dla różnych programów, których używam. Dzisiaj miałem problemy z dostaniem się do Orange, żeby zapłacić rachunek za telefon, ponieważ nie zadziałało to, co uważałem za hasło. Po sprawdzeniu notatnika odkryłem, że 2 miesiące temu zmieniłem hasło. Za pomocą nowego hasła dostałem się do konta i zapłaciłem. Podoba mi się bankowość internetowa. Przy  hakowaniu na całym świecie zmieniam hasła znacznie częściej niż wcześniej.

Właśnie kończymy oglądanie serialu telewizyjnego, The Bates Motel. To rodzaj prequela do słynnego filmu Hitchcocka, Psychoza. To oryginalna opowieść o tym, dlaczego główny bohater Norman stał się psychopatycznym zabójcą. Była wystarczająco zajmująca, żeby oglądać.

Aby przełamać czymś  dzień pojechaliśmy do Sowy na kawę, po raz pierwszy w tym tygodniu. Jutro jest dzień na zakupy.  Joan ma gotową listę.

2 comments:

Donna Bell said...

Upon our son's recommendation (he's in the business of cybersecurity), our passwords have been setup with a program called "1Password". The program sets and stores all of our passwords with a long line of letters, numbers and symbols. We don't have to remember any of them. We've been using the program for years and have not had to change any passwords. It's a great program and it's constantly updated for the best security.

You might want to check it out. You might like it.

Best regards,

Mike and Donna Bell

Joan and David Piekarczyk said...

Donna Bell, Very nice to hear from you. Thanks for the information about passwords and I will check it out. Thanks also for being a reader of my blog.