Friday, July 27, 2018

More Protests.




Donna, could you send an email to my email. I have some questions about 1Password before I sign up and can't find answers on their website.

Even though President Duda signed another law reforming the judiciary system, the people of Poznań protested against it, and the destruction of democracy, at Plac Wolności yesterday. The speakers at the protest were students from high school, a PhD student from the Faculty of Law, lawyers and judges.They said the current government, PiS, is destroying the rule of law, the parliament and the Constutional Tribunal. There were also protests in Warsaw. Poland is also playing a dangerous game with the European union with these changes. When it joined the EU it agreed to the rules and regulations of the EU and now it is not abiding by them. It is with the support of the EU, financially, that Poland has made great movement forward and this support could be lost. It is only a matter of time until the EU reacts. In what manner remains unknown.

 Donna, możesz wysłać e-mail na mój e-mail. Mam kilka pytań na temat 1Password, zanim się zarejestruję i nie mogę znaleźć odpowiedzi na ich stronie internetowej.

Mimo że prezydent Duda podpisał kolejną ustawę reformującą system wymiaru sprawiedliwości, wczoraj  mieszkańcy Poznania na Placu Wolności protestowali przeciwko niej i niszczenie demokracji. Prelegentami na proteście byli uczniowie liceum, doktorant z Wydziału Prawa, prawnicy i sędziowie. Powiedzieli, że obecny rząd PiS niszczy rządy prawa, parlament i Trybunał Konstytucyjny. W Warszawie też były protesty. Ponad to Polska  prowadzi niebezpieczną grę z Unią Europejską w związku z tymi zmianami. Kiedy przystąpiła do UE, zgodziła się na zasady i przepisy UE, a teraz ich nie przestrzega. Dzięki finansowemu wsparciu UE, Polska poczyniła wielkie postępy, a wsparcie to może zostać utracone. To tylko kwestia czasu, zanim UE zareaguje. Sposób w jaki to zrobi pozostaje nieznany.

No comments: