Wednesday, January 01, 2020

Interesting?

This is interesting. In 2020, there will be another tightening of the shopping ban.

The act was adopted in 2017 and entered into force the following year. Shopping was then allowed on the first and last Sunday of the month, as well as during one Sunday before Easter and the two preceding Christmas.

By the end of the year, shopping was allowed only on the last Sunday of the month, and - like 12 months earlier - one and two before Easter and Christmas, respectively.

According to the law, in 2020 we will face another limitation. We will make purchases only on the last Sunday of January, April, June, and August, as well as two Sundays before Christmas and one before Easter.

There are several dozen exceptions from the shopping ban. It does not apply to florists, bakeries, gas stations or souvenir shops. Post offices are also excluded, which was carefully used by one of the franchise networks, including this type of service in its offer, thanks to which its stores are open every Sunday.

To jest ciekawe. W 2020 roku nastąpi kolejne zaostrzenie zakazu zakupów.

Ustawa została przyjęta w 2017 roku i weszła w życie w następnym roku. Wtedy zakupy można było robić w pierwszą i ostatnią niedzielę miesiąca, a także w niedzielę przed Wielkanocą i dwie niedziele poprzedzające święta Bożego Narodzenia.

Do końca roku zakupy były dozwolone tylko w ostatnią niedzielę miesiąca, a także - podobnie jak 12 miesięcy wcześniej - odpowiednio jedną i dwie przed Wielkanocą i świętami Bożego Narodzenia.

Zgodnie z prawem, w 2020 roku będziemy mieli do czynienia z kolejnym ograniczeniem. Będziemy robić zakupy tylko w ostatnią niedzielę stycznia, kwietnia, czerwca i sierpnia, a także dwie niedziele przed świętami Bożego Narodzenia i jedną przed Wielkanocą.

Od zakazu dokonywania zakupów jest kilkadziesiąt wyjątków. Nie dotyczy kwiaciarni, piekarni, stacji benzynowych i sklepów z pamiątkami. Wyłączona jest również poczta, z której starannie korzystała jedna z sieci franczyzowych, włączając w swoją ofertę tego typu usług, dzięki czemu jej sklepy są otwarte w każdą niedzielę.

1 comment:

Shaz said...

Your new law sounds like the Australia of 40 years ago. Nothing was open on Sunday except certain petrol stations - which were 'on the roster.' In some areas (Like Alice Springs) only hotel and Chinese restaurants were open. One had to be very careful making travel plans. Now it's 24/7 like the USA.