Saturday, February 25, 2017

Attacked.

On this sunny day the cold bug is attempting to enter my body but I'm fighting it off with mass doses of vitamin C. I hope it works, I don't have time to be sick while Joan is still recovering. I did make a trip to the store, bundled up with scarf, gloves and hat although it really wasn't necessary today. Last week it was almost Spring-like but I knew it wouldn't last. We should be spending winters in Spain now!

I've made an attempt to have our granddaughters poem go "viral" on FB by asking my "Friends" to post it on their page but so far only two have done it. I think you need 10,000 posts for a viral listing.

I think I've finally realized the Polish meaning of the three different types of friends: przyjaciel, znajomy and kolega. The first is like your best friend, the second is somebody that you just know from somewhere, but not very close. It could be for example somebody whom you meet while walking your dog out. You talk a little about your dogs but don't know anything more about each other and  the third is somebody you know from your class when you are a pupil.  "Kolega" is somebody a little closer to you than "znajomy", a less close friend. Kolega z pracy is a friend from work. Because FB originated in the U.S., everyone is listed as a friend but when you see people with 500 "friends" I'm sure most are just znajomy. What do you think?

W tym słonecznym dniu robal przeziębienia próbuje wniknąć do mojego ciała, ale walczę z nim zmasowanymi dawkami witaminy C. Mam nadzieję, że to zadziała, nie mam czasu, by być chorym gdy Joan jest nadal rekonwalescentką. Zrobiłem wyprawę do sklepu, obwiązany szalikiem, w rękawiczkach i czapce, choć tak naprawdę nie było to dziś konieczne. Ostatni tydzień był prawie wiosenny, ale wiedziałem, że to nie potrwa wiecznie. Powinniśmy już teraz spędzać zimy w Hiszpanii !
 
Zrobiłem próbę "wirusowego" rozpowszechnienia wiersza naszej wnuczki na FB prosząc moich "przyjaciół", aby umieścić go na swoich profilach, ale jak dotąd zrobiło to tylko dwóch. Myślę, że trzeba 10.000 postów, by akcja stała się "wirusowa".

Chyba, że w końcu zrozumiałem, rozróżnienie w języku polskim osób, które się zna, słowami: przyjaciel, znajomy i kolega. Pierwszy z nich jest najlepszym przyjacielem ("best friend"), drugi to po prostu ktoś znajomy, a trzeci jest mniej bliskim przyjacielem. Kolega z pracy to "a friend from work". Ponieważ FB powstał w Stanach Zjednoczonych, mamy na naszym profilu listę przyjaciół ("friends"), ale kiedy widzisz profile ludzi, którzy mają  500 "przyjaciół", to większość z nich to po prostu znajomi. Co sądzicie?

No comments: